Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Dział Administracyjny

mgr inż. Marcin Kicuła

 

Dział Informatyczny
kierownik
mkicula@man.poznan.pl
tel. 61 852 85 03 w 1295

mgr Grażyna Wawrzyniak

 

Dział Techniczno-Organizacyjny
kierownik
grazyna@ibch.poznan.pl
tel. 61 852 68 77,
61 852 85 03 w 1123

mgr inż. Krzysztof Bąk

 

Dział Głównego Inżyniera
kierownik
kbak@ibch.poznan.pl
 tel. 61 852 85 03 w 1210
kom. 512 729 404

mgr Małgorzata Radwańska-BoruckaZastępca Dyrektora Instytutu
ds. Ogólnoadministracyjnych

borucka@ibch.poznan.pl
tel. 61 852 81 57,
61 852 85 03 w.1104

mgr Agata Chmielewska

 

Sekcja Zaopatrzenia Laboratoriów
kierownikachmielewska@ibch.poznan.pl
tel. 61 852 85 03 w. 1108

mgr Agnieszka Ławniczak

 

Dział ds. Systemów Zarządzania
i Bezpieczeństwa Informacji

kierownikalawniczak@ibch.poznan.pl
(61) 852 8503 w 1233, 1597
kom. 500 182 099
 

mgr inż. Katarzyna Wielentejczyk

 

Dział Zamówień Publicznych
kierownik
kasiaw@man.poznan.pl
tel. 61 852 25 09,
(61) 852 8503 w 1105

Renata SchoenfeldDział obsługi Ośrodka Nauki
kierownik
renatas@ibch.poznan.pl
tel. 61 852 85 03 w.1206

lic. Karolina Gwóźdź-Silska

 

Starszy specjalista ds. BHP
ksilska@man.poznan.pl
tel. 61 852 85 03 w. 1241
kom. 504 743 596

mjr Stanisław Dmyterko

 

Samodzielne stanowisko ds. obronnych i OC
dmyterko@man.poznan.pl
tel. 61 852 8503 w 1250