Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Wspomnienia

  • Prof. Maciej Wiewiórowski (pdf1), (pdf2)

  • Prof. Jacek Rychlewski (pdf)

  • Prof. Jerzy Pawełkiewicz (pdf)