Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Imie i Nazwisko
01-01-2020
Imie i Nazwisko
01-01-2020
01-01-2020

  • Utworzył:
  • Data utworzenia:
  • Opublikował w BIK:
  • Data opublikowania:
  • Data modyfikacji:

Metryczka

Zamówienia publiczne

Kontakt z ICHB PAN

PSD IPAN

Redakcja BIP

Instrukcja korzystania z BIP

Inspektor ochrony danych

Klauzule informacyjne

Kariera

Postępowania awansowe

Regulaminy

Dane prawne

Działalność

Rada naukowa

Dyrekcja

Struktura organizacyjna

BIP ICHB PAN
 

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

ul. Z. Noskowskiego 12/14

61-704 Poznań

Tel.: 61 852 85 03
Fax: 61 852 05 32
E-mail: ibch@ibch.poznan.pl

REGON: 000849327
NIP: 777-00-02-062
RIN-III-16/98
Konto bankowe:
51 1130 1088 0001 3144 8520 0001

Sekretariat:
Tel.: 61 852 89 19

Marcin Blendowski
01-01-2020
Marcin Blendowski
01-01-2020
01-01-2020

Utworzył:
Data utworzenia:
Opublikował w BIK:
Data opublikowania:
Data modyfikacji:

Metryczka

Zamówienia publiczne

Kontakt z ICHB PAN

PSD IPAN

Redakcja BIP

Instrukcja korzystania z BIP

Inspektor ochrony danych

Klauzule informacyjne

Kariera

Postępowania awansowe

Regulaminy

Dane prawne

Działalność

Rada naukowa

Dyrekcja

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Biuletyn Informacji Publicznej
ICHB PAN
 

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

ul. Z. Noskowskiego 12/14

61-704 Poznań

Tel.: 61 852 85 03
Fax: 61 852 05 32
E-mail: ibch@ibch.poznan.pl

REGON: 000849327
NIP: 777-00-02-062
RIN-III-16/98
Konto bankowe:
51 1130 1088 0001 3144 8520 0001

Sekretariat:
Tel.: 61 852 89 19