Imie i Nazwisko
01-01-2020
Imie i Nazwisko
01-01-2020
01-01-2020

  • Utworzył:
  • Data utworzenia:
  • Opublikował w BIK:
  • Data opublikowania:
  • Data modyfikacji:

Metryczka

Zamówienia publiczne

Kontakt z ICHB PAN

PSD IPAN

Redakcja BIP

Instrukcja korzystania z BIP

Inspektor ochrony danych

Klauzule informacyjne

Kariera

Statut-zmiany

Regulaminy

Dane prawne

Działalność

Rada naukowa

Dyrekcja

Struktura organizacyjna

BIP IChB PAN
 

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

ul. Z. Noskowskiego 12/14

61-704 Poznań

Tel.: 61 852 85 03
Fax: 61 852 05 32
E-mail: ibch@ibch.poznan.pl

REGON: 000849327
NIP: 777-00-02-062
RIN-III-16/98
Konto bankowe:
51 1130 1088 0001 3144 8520 0001

Sekretariat:
Tel.: 61 852 89 19

Współpraca

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres