Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Decyzją Jury programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki, dr hab. Barbara Uszczyńska-Ratajczak (Kierownik Zakładu Biologii Obliczeniowej Niekodującego RNA) znalazła się w gronie tegorocznych stypendystek, otrzymując stypendium habilitacyjne. Oznacza to, że praca naszej naukowczyni została oceniona jako jedna z najlepszych przez zewnętrzne grono eksperckie. 

Program od dwóch dekad wspiera utalentowane kobiety poprzez przyznawanie stypendiów oraz promowanie ich osiągnięć w dziedzinie nauk o życiu. Celem programu jest również zachęcanie badaczek do kontynuacji prac zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielenie wsparcia finansowego. W Polsce program jest prowadzony od 2001 roku. Jego organizatorami są: L’Oréal Polska wraz z Polskim Komitetem do spraw UNESCO oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a od 2016 roku także Polska Akademia Nauk. Roczne stypendia przyznawane są sześciu kobietom nauki: 3 habilitantkom, 2 doktorantkom i 1 magistrantce. 

Badania dr hab. Barbary Uszczyńskiej-Ratajczak koncentrują się na zrozumieniu biologicznej roli długich niekodujących RNA w komórce. Praca naszej naukowczyni stanowi połączenie metod obliczeniowych i eksperymentalnych. Poniżej materiał opisujący pracę badawczą oraz przybliżający sylwetkę laureatki (37:44).

Zapis gali L'Oréal-UNESCO For Women in Science dostępny jest tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=nVx9J8b8mdY

Informacja na stronie Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. Barbara Uszczyńska-Ratajczak laureatką nagrody L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

15 kwietnia 2021