Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

Cooperation

Institute of Bioorganic Chemistry,
Polish Academy of Sciences
Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Address

Division of General Administration

mgr inż. Marcin Kicuła

 

Kierownik


mkicula@man.poznan.pl
tel. 61 852 85 03 w 1295, 1412, 
789 122 680

mgr inż. Rafał Piechocki

 

Administrator systemów komputerowych


rpiechocki@ibch.poznan.pl
 w 1295, 1413

mgr Grażyna Wawrzyniak
 

Kierownik


grazyna@ibch.poznan.pl
tel. 61 852 68 77,
61 852 85 03 w 1123

mgr inż. Krzysztof Bąk

 

Kierownik


kbak@ibch.poznan.pl
 tel. 61 852 85 03 w 1210
kom. 512 729 404

mgr Agata Chmielewska
 

Kierownik


achmielewska@ibch.poznan.pl
tel. 61 852 85 03 w 1108

mgr Agnieszka Ławniczak

 

Kierownik


alawniczak@ibch.poznan.pl
(61) 852 8503 w .1597, 1233
kom. 500 182 099

Michał Jankowski

 

Starszy administrator systemów komputerowych

mjankowski@ibch.poznan.pl
w 1598, 1233

Marcin Blendowski

 

Młodszy administrator systemów komputerowych

mblendowski@ibch.poznan.pl
w 1598

mgr inż. Katarzyna Wielentejczyk

 

Kierownik


kasiaw@man.poznan.pl
tel. 61 852 25 09,
(61) 852 8503 w 1105

mgr Agnieszka Banaś-Wilczyk

 

Referent ds. zamówień publicznych


awilczyk@ibch.poznan.pl
 w 1406, 1105

mgr inż. Anna Rosińska-Polak

 

Starszy referent ds. zamówień publicznych


apolak@ibch.poznan.pl
w 1405, 1105

mgr Magdalena Manyś-Gawrońska

 

Starszy referent ds. zamówień publicznych


mgawronska@ibch.poznan.pl
w 1408, 1105

mgr Joanna Nowicka
 

Starszy referent


jnowicka@ibch.poznan.pl
 w 1253

Roman Kosicki
 

Referent ds. zaopatrzenia


rkosicki@ibch.poznan.pl

w 1231, 1435

Paweł Ostach
 

Samodzielny referent ds. zaopatrzenia


postach@ibch.poznan.pl

w 1123, 1436

Aleksandra Wojnowska-Kwita

 

Samodzielny referent ds. magazynowych

akwita@ibch.poznan.pl
w 1196

Iwona Rutkiewicz
 

Referent


irutkiewicz@ibch.poznan.pl
 w 1108, 1410

Renata SchoenfeldDział obsługi Ośrodka Nauki
kierownik


renatas@ibch.poznan.pl
tel. 61 852 85 03 w.1206

lic. Karolina Gwóźdź-Silska

 

Starszy specjalista ds. BHP


ksilska@man.poznan.pl
tel. 61 852 85 03 w. 1241
kom. 504 743 596

mjr Stanisław Dmyterko

 

Samodzielne stanowisko ds. obronnych i OCdmyterko@man.poznan.pl
tel. 61 852 8503 w 1250

mgr Patrycjusz Gwóźdź-Silski

 

Specjalista ds. BHP


psilski@ibch.poznan.pl
w 1241

Zbigniew Gruszczyński
 

Specjalista ds. p.poż


zgruszcz@ibch.poznan.pl
w 1210

dr Jakub Barciszewski

 

Inspektor Ochrony Radiologicznejagent007@man.poznan.pl
w 1246

Chief Engineer Department

IT Department

Public Procurement Department

Laboratory Supply Section

Technical and Organizational Department

Department of Management Systems and Information Security 

Center for Science Service Department

Individual posts

mgr Małgorzata Radwańska-Borucka

Deputy Director for Administrative Affairs

borucka@ibch.poznan.pl
  tel. 61 852 81 57,
61 852 85 03 w.1104

mgr inż. Marcin Zieliński

 

Z-ca Głównego inżyniera


marcin.zielinski@ibch.poznan.pl
w 1210, 1587
kom. 690 426 993

Violetta Brylska

 

Obsługa centrali telefonicznejw 1000

Warsztatw 1119