Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

Cooperation

Institute of Bioorganic Chemistry,
Polish Academy of Sciences
Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Address

Zakład Biotechnologii Medycznej

dr hab. Agnieszka Fiszer

Kierownik Zakładu

agnieszka.fiszer@ibch.poznan.pl
tel. wew. 1450

 

Rys. 1. Zróżnicowanie genetyczne populacji HCV. Szczegółowe informacje można znaleźć w publikacji: M. Figlerowicz, P. Jackowiak, P. Formanowicz, P. Kędziora, M. Alejska, N. Malinowska, J. Błażewicz, M. Figlerowicz Hepatitis C virus quasispecies in chronically infected children subjected to interferon-ribavirin therapy. Archives of Virology 155, 1977-1987 (2010).

Rys 2. Analiza filogenetyczna populacji HCV. Szczegółowe informacje można znaleźć w publikacji: M. Figlerowicz, P. Jackowiak, P. Formanowicz, P. Kędziora, M. Alejska, N. Malinowska, J. Błażewicz, M. Figlerowicz Hepatitis C virus quasispecies in chronically infected children subjected to interferon-ribavirin therapy. Archives of Virology 155, 1977-1987 (2010).

Analiza filogenetyczna populacji HCV. Szczegółowe informacje można znaleźć w publikacji: M. Figlerowicz, P. Jackowiak, P. Formanowicz, P. Kędziora, M. Alejska, N. Malinowska, J. Błażewicz, M. Figlerowicz Hepatitis C virus quasispecies in chronically infected children subjected to interferon-ribavirin therapy. Archives of Virology 155, 1977-1987 (2010).

dr Magdalena Jazurek-Ciesiołka

adiunkt

dr Grzegorz Figura

asystent

dr Emilia Kozłowska

adiunkt

dr Adam Ciesiołka

adiunkt

dr Magdalena Woźna -Wysocka

adiunkt

dr Paweł Świtoński

asystent

Pracownicy naukowi

mgr Paula Sobieszczańska

specjalista biolog

Pracownicy techniczni

mgr Agata Ciołak

doktorant

mgr Paweł Joachimiak

doktorant

Doktoranci

 • Ciolak A, Krzyzosiak WJ, Kozlowska E, Fiszer A. Generation of human iPS cell line IBCHi002-A from spinocerebellar ataxia type 3/Machado-Joseph disease patient's fibroblasts. Stem Cell Res. 2020 Apr 20;45:101796. doi: 10.1016/j.scr.2020.101796.

 • Dabrowska M, Ciolak A, Kozlowska E, Fiszer A, Olejniczak M. Generation of New Isogenic Models of Huntington's Disease Using CRISPR-Cas9 Technology.

 • Int J Mol Sci. 2020 Mar 8;21(5). pii: E1854. doi: 10.3390/ijms21051854.

 • Misiorek JO, Schreiber AM, Urbanek-Trzeciak MO, Jazurek-Ciesiołka M, Hauser LA, Lynch DR, Napierala JS, Napierala M. A Comprehensive Transcriptome Analysis Identifies FXN and BDNF as Novel Targets of miRNAs in Friedreich's Ataxia Patients. Mol Neurobiol. 2020 Apr 14. doi: 10.1007/s12035-020-01899-1

 • Stoyas CA, Bushart DD, Switonski PM, Ward JM, Alaghatta A, Tang M, Niu C, Wadhwa M, Huang H, Savchenko A, Gariani K, Xie F, Delaney JR, Gaasterland T, Auwerx J, Shakkottai VG, La Spada AR. Nicotinamide Pathway-Dependent Sirt1 Activation Restores Calcium Homeostasis to Achieve Neuroprotection in Spinocerebellar Ataxia Type 7. Neuron. 105(4):630-644.e9 (2020)

 • Kozlowska E, Ciolak A, Olejniczak M, Fiszer A. Generation of human iPS cell line IBCHi001-A from dentatorubral-pallidoluysian atrophy patient's fibroblasts Stem. Cell Res. 39:101512 (2019)

 • Ward JM, Stoyas CA, Switonski PM, Ichou F, Fan W, Collins B, Wall CE, Adanyeguh I, Niu C, Sopher BL, Kinoshita C, Morrison RS, Durr A, Muotri AR, Evans RM, Mochel F, La Spada AR. Metabolic and Organelle Morphology Defects in Mice and Human Patients Define Spinocerebellar Ataxia Type 7 as a Mitochondrial Disease. Cell Rep. 26(5):1189-1202.e6 (2019)

 • Kulcenty K, Wroblewska JP, Rucinski M, Kozlowska E, Jopek K, Suchorska WM. MicroRNA Profiling During Neural Differentiation of Induced Pluripotent Stem Cells. Int J Mol Sci. 20(15): E3651 (2019)

 • Witkos T, Krzyzosiak WJ, Fiszer A, Koscianska E. A potential role of extended simple sequence repeats in competing endogenous RNA crosstalk. RNA Biol. 15(11):1399-1409 (2018)

 • Ciesiolka A, Jazurek M, Drazkowska K, Krzyzosiak WJ. Structural Characteristics of Simple RNA Repeats Associated with Disease and their Deleterious. Protein Interactions. Front Cell Neurosci. 11, 97 (2017)

 • Jazurek M, Ciesiolka A, Starega-Roslan J, Bilinska K, Krzyzosiak WJ. Identifying proteins that bind to specific RNAs - focus on simple repeat expansion diseases. Nucleic Acids Res. 44(19):9050-9070 (2016)

 • Fiszer A, Wroblewska JP, Nowak BM, Krzyzosiak WJ. Mutant CAG Repeats Effectively Targeted by RNA Interference in SCA7 Cells. Genes (Basel). 17;7(12) (2016)

 • Fiszer A, Ellison-Klimontowicz ME, Krzyzosiak WJ. Silencing of genes responsible for polyQ diseases using chemically modified single-stranded siRNAs. Acta Biochim Pol. 63(4):759-64 (2016)

 • Jaworska E, Kozlowska E, Switonski PM, Krzyzosiak WJ. Modeling simple repeat expansion diseases with iPSC technology. Cell Mol Life Sci. 73(21):4085-100 (2016)

Wybrane publikacje

Aktualnie realizowane projekty badawcze:

 • Identyfikacja białek wiążących się do powtórzeń CAG i badanie interakcji RNA-białko w komórkach (NCN, OPUS)

 • Rola mikroRNA w regulacji metabolizmu żelaza w ataksji Friedreicha (NCN, OPUS)

 • Kompleksowa analiza działania oligonukleotydów jako potencjalnych terapeutyków w chorobach poliglutaminowych (NCN, SONATA)

 • Translacja inicjowana na powtórzonych sekwencjach CAG w ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 3 (NCN, SONATA)

 • Profilowanie mikroRNA w komórkowych modelach choroby Huntingtona stworzonych z użyciem technologii iPSC (NCN, PRELUDIUM)

 • Odwrócenie fenotypu ataksji Friedreicha poprzez stymulację procesu transkrypcji (NCN, MINIATURA)

Projekty badawcze

 • choroby wywoływane ekspansją powtórzeń trójnukleotydowych,
 • patogeneza chorób poliglutaminowych,
 • toksyczność RNA i białka,
 • terapia eksperymentalna,
 • technologia interferencji RNA,
 • biogeneza i funkcja mikroRNA,
 • modele komórkowe,
 • modele mysie,
 • technologia iPSC

Badania w Zakładzie Biotechnologii Medycznej skupiają się na powtórzonych sekwencjach trójnukleotydowych i związanych z ekspansją tych sekwencji chorobach neurologicznych człowieka. Do tej grupy zalicza się między innymi dystrofię miotoniczną typu 1 (DM1), ataksję Friedreicha (FRDA) oraz choroby poliglutaminowe (poliQ): chorobę Huntingtona i kilka ataksji rdzeniowo-móżdżkowych.

Główne realizowane wątki badawcze to:

 • poszukiwanie markerów toksyczności RNA i białka w chorobach poliQ,
 • tworzenie i charakterystyka nowych modeli komórkowych i mysich chorób poliQ,
 • badanie oddziaływań białek z ciągami powtórzeń w RNA,
 • badanie nieuprawnionej translacji zachodzącej na sekwencjach powtórzonych CAG,
 • testowanie strategii terapeutycznej celowania w region powtórzeń CAG w komórkowych modelach neuronalnych i modelach mysich,
 • mechanizmy wyciszania ekspresji genów przez siRNA i miRNA,
 • udział miRNA w patogenezie chorób wywoływanych ekspansjami powtórzeń.

 

Tematyka badawcza

Słowa kluczowe

Działalność badawcza