Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Grupa Robocza ds. Wdrożenia Polityki HRS4R w ICHB PAN

W kwietniu 2016 r. Dyrektor Instytutu powołał grupę roboczą ds. wdrożenia polityki HR Excellence in Research składającą się z przedstawicieli wszystkich grup zawodowych.

 

Aktualny skład grupy roboczej:

 • prof. dr hab. Jerzy Boryski (koordynator)

 • dr hab. Michał Sobkowski, prof. ICHB PAN

 • prof. dr hab. Adam Kraszewski

 • dr hab. Anna Pasternak, prof. ICHB PAN

 • dr Joanna Banasiak

 • mgr inż. Marta Wojnicka 

 • mgr Julia Brzoska-Karwat 

 • mgr Małgorzata Radwańska-Borucka 

 • mec. Ewa Bartoszek 

 • mgr Dorota Nosal

 • mgr Agnieszka Konrad

 • mgr Paweł Goderski 

 • mgr Jarosław Gumienny