Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Kontakt do inspektora ochrony danych:

Natalia Szymkowiak
e-mail: dpo@ibch.poznan.pl
tel. (61) 8582044

adres:

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Inspektor Ochrony Danych
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań


Inspektor ochrony danych