Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter
  •  Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o pracę (pdf)

  •  Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zamówienia publiczne (pdf)

  •  Klauzula informacyjna dla osób wspópracujących z ICHB PAN (pdf)

  •  Klauzula informacyjna dla gości Zespołu Pokoi Gościnnych (pdf)

  •  Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego zainstalowanego na terenie ICHB PAN (pdf)

  •  Klauzula informacyjna dotycząca wniosków o udostępnienie informacji publicznej (pdf)

 

Klauzule informacyjne