Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Zapraszamy na konferencję pt. „RNA goes viral” organizowaną z okazji 70-tych urodzin
prof. dr. hab. Ryszarda Kierzka, która odbędzie się w dniach 1-2 lipca 2021 roku w Instytucie Chemii
Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Mając na uwadze panującą pandemię wywołaną przez SARS-CoV2 oraz ewentualne obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne, konferencja będzie miała charakter hybrydowy, tj. część uczestników będzie mogła być obecna na sali wykładowej przy jednoczesnej transmisji wszystkich wykładów online.
Ze względu na zainteresowania oraz dotychczasową działalność naukową Szanownego Jubilata, konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny.

W pierwszym dniu konferencji zostanie poruszona tematyka kwasów nukleinowych, natomiast drugi dzień będzie obejmować zagadnienia wirusologiczne z naciskiem na aktualne doniesienia dotyczące wirusa SARS–CoV-2. Do wygłoszenia wykładów plenarnych zaprosiliśmy czołowych naukowców z całego świata. Wśród nich znaleźli się:

  • prof. Douglas H. Turner (University of Rochester),
  • prof. Gang Chen (The Chinese University of Hong Kong),
  • prof. Luis Martinez-Sobrido (Texas Biomedical Reserch Institute),
  • prof. Stefan Pöhlmann (German Primate Center – Leibniz Institute for Primate Research).

 

Dokładne terminy rejestracji na konferencję i zgłaszania chęci wystąpienia zostaną podane w najbliższym czasie. Zapraszamy do sprawdzania aktualności na stronie internetowej ICHB PAN, gdzie na bieżąco będą umieszczane szczegółowe informacje na temat Konferencji.
 

Konferencja „RNA goes viral”

16 lutego 2021