Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Konstytucja dla Nauki

W serwisie Konstytucji dla Nauki prowadzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dostępna jest przetłumaczona na język angielski ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nazywana też „Konstytucją dla Nauki” i „Ustawą 2.0” (pdf).


Anglojęzyczna wersja Konstytucji dla Nauki jest kolejnym elementem wsparcia środowiska akademickiego we wdrażaniu ustawy, ułatwiającym prowadzenie i rozwijanie współpracy międzynarodowej.