Adres:
Instytut Chemii Bioorganicznej
Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl 

      
Centrala
tel:  61 852 85 03
fax: 61 852 05 32

Sekretariat
tel: 61 852 89 19

Zamówienia Publiczne
tel. 61 852 25 09

Kontakt z ICHB PAN

Współpraca

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres