Board of Directors:

prof. dr hab. Marek Figlerowicz
Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej
dyrektor instytutu, kierownik zakładu
tel. 1106, 1103, 618528919, pok. 1W10, 4 A
dr hab. Luiza Handschuh
Pracownia Genomiki
zastępca dyrektora ds. naukowych,
kierownik pracowni
profesor Instytutu
tel. 1249, pok. 201H
mgr Małgorzata Radwańska-Borucka
Dyrekcja
zastępca dyrektora ds. ogólnoadministracyjnych
tel. 1104, pok. 104B
mgr Julia Brzoska-Karwat
Dyrekcja
zastępca dyrektora ds. koordynacji badań
tel. 1277, pok. 4W10
mgr Adam Kubasiński
Dyrekcja
zastępca dyrektora ds. finansowych
tel. 1239, 61 852 94 10, pok. 216BEmployees:

Mirosława Adamczak
Dział Finansowo-Księgowy ds. Ogólnych
samodzielna księgowa
tel. 1403, 1116, pok. 221B
mgr Elżbieta Adamczyk
Sekretariat Naukowy
samodzielny referent
tel. 1203, 1579, pok. 23 W10
mgr Grażyna Adamek
Zakład Biologii Komórek Nerwowych
doktorant
tel. 1306, pok. 121 BLU
dr Himani Agrawal
Zakład Metabolomiki Funkcjonalnej Roślin
adiunkt
tel. 1192, pok. 010E
dr Magdalena Alejska
Dział Wsparcia Badań
starszy specjalista biolog
tel. 1111, pok. 107 A
mgr Zeinab Altoufaili
Zakład Niekodujących RNA
biolog
tel. 1304, pok. 324 BLU
dr Witold Andrałojć
Zakład Biomolekularnego NMR
adiunkt
tel. 1286, pok. NMR-5 B
mgr inż. Angelika Andrzejewska-Romanowska
Zakład Struktury i Funkcji RNA
doktorant
tel. 1177, pok. 9 E
Krishnapriya Anirudhan
Szkoła Doktorska,
Zakład Fizjologii Molekularnej Roślin
doktorant
tel. , pok.
mgr Marcelina Antas
Sekretariat Naukowy
specjalista ds. projektów
tel. 1580, pok. 23 W10
dr hab. Maciej Antczak
Zakład Bioinformatyki Strukturalnej
adiunkt
tel. 61 6653056, pok. 2.7.13/4 ECBiG
mgr Magdalena Augustyniak
Dział Finansowo-Księgowy
samodzielna księgowa ds. płac
tel. 1124, 1437, pok. 214 B
dr Praveen Awasthi
Zakład Fizjologii Molekularnej Roślin
adiunkt
tel. 1172 , pok. 4 E
mgr Ilkin Aygun
Pracownia Modelowych Organizmów Zwierzęcych
doktorant
Fatma Nur Bal
Zakład Niekodujących RNA
biolog
tel. 1304, pok. 324 BLU
mgr Agnieszka Baliga-Gil
Zakład Genomiki Strukturalnej RNA
doktorant
tel. 1112, pok. 1 A
dr Joanna Banasiak
Zakład Fizjologii Molekularnej Roślin
adiunkt
tel. 1169, pok. 1 E
mgr Agnieszka Banaś-Wilczyk
Dział Zamówień Publicznych
starszy referent ds. zamówień publicznych
tel. 1406, 1105, pok. 105 B
Leszek Baran
Dział Kadr
specjalista ds. kadrowo-administracyjnych (PCSS)
tel. 61 8582045, pok. 0.19 CBPIO
dr Dagmara Sara Baraniak
Zakład Chemii Komponentów Kwasów Nukleinowych
adiunkt
tel. 1166, 1176, pok. 16E, 8E
dr Daniel Baranowski
Zakład Biomolekularnego NMR
adiunkt
tel. 1286, pok. 5 B
dr Jakub Barciszewski
Pracownia Inżynierii Białek
specjalista biolog, inspektor ochrony radiologicznej
tel. 1246, pok. 314 B
prof. dr hab. Jan Barciszewski
Zakład Neuroonkologii Molekularnej
profesor emerytowany
tel. 1132, pok. 14W12
Ewa Bartoszek
Zespół ds. Obsługi Prawnej
kierownik, radca prawny
tel. 1235, pok. 106 B
dr Natalia Bartyś
Zakład Bioinżynierii Kwasów Nukleinowych
adiunkt
tel. 1174, pok. 6 E
mgr inż. Krzysztof Bąk
Dział Głównego Inżyniera
główny inżynier
tel. 1210, kom. 512-729-404 pok. 212 B
prof. dr hab. Paweł Bednarek
Zakład Metabolomiki Funkcjonalnej Roślin
kierownik zakładu
tel. 1167, pok. 17 E
mgr Joanna Bednarska
Dział Zamówień Publicznych
starszy referent ds. zamówień publicznych
tel. 1418, pok. 105 B
dr Magdalena Bejger
Zakład Struktury i Funkcji Biomolekuł
adiunkt
tel. 1247, pok. 9 C
dr Agnieszka Belter
Zakład Biologii Medycznej
adiunkt
tel. 1139, pok. 11 W12
dr Wanda Biała-Leonhard
Zakład Fizjologii Molekularnej Roślin
adiunkt
tel. 1169, pok. 1 E
mgr Krzysztof Biały
Audytor wewnętrzny
specjalista ds. audytu wewnętrznego
tel. 1248, pok. 309 B
mgr Paulina Bierwagen
Pracownia Inżynierii Białek
doktorant
tel. 1152, 1519, pok. 002 A
dr Katarzyna Biniek-Antosiak
Zakład Struktury i Funkcji Biomolekuł
asystent
tel. 1247, pok. 9 C
mgr inż. Marcin Blendowski
Dział ds. systemów zarządzania i bezpieczeństwa informacji
administrator systemów komputerowych
tel. 1598, pok. 210 B
mgr Aleksandra Błaszczak
Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej
Product developer
tel. 1148, pok.105A
dr Leszek Błaszczyk
Zakład Struktury i Funkcji Biomolekuł
adiunkt
tel. 1247, pok. 9 C
Beata Błocka
Dział Finansowo-Księgowy
księgowa
tel. 1627, pok. 217 B
Ewa Błotna
Dział Finansowo-Księgowy
samodzielna księgowa (PCSS)
tel. 61 8582083, pok. 012 CBPIO

 

dr Paweł Boiński
Zakład Bioinformatyki Strukturalnej
area expert
tel. , pok.
mgr Paulina Borysiuk
Zakład Biologii Strukturalnej Organizmów Priokariotycznych
doktorant
tel. -, pok. - -
mgr Monidipa Bose
Zakład Metabolomiki Funkcjonalnej Roślin
doktorant
tel. 1171, pok. 3E
Piotr Brylewski
Dział Obsługi Ośrodka Nauki
portier
tel. 1201, pok. portiernia B
dr Jolanta Brzezińska
Zakład Chemii Biopolimerów
adiunkt
tel. 1186, pok. 108 E
dr hab. Krzysztof Brzeziński
Zakład Biologii Strukturalnej Organizmów Prokariotycznych
kierownik zakładu, profesor instytutu
tel. 1125, pok. 8 C
dr Lucyna Budźko
Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej
adiunkt
tel. 1148, 1508, pok. 105 A
mgr inż. Sylwia Bugaj
Zakład Metabolomiki Funkcjonalnej Roślin
specjalista biolog
tel. 1171, pok. 3 E
Leszek Buko
Dział Obsługi Ośrodka Nauki
portier
tel. 1201, portiernia B
mgr Francesca Canyelles I Font
Zakład Sond Molekularnych i Proleków
doktorant
tel. 1175, pok. 7 E
dr Volodymyr Cherkas
Pracownia Testów i Obrazowania Molekularnego
Starszy Specjalista
tel. 1190, pok. 102E
mgr Agata Chmielewska
Dział ds. Zaopatrzenia Laboratoriów
kierownik
tel. 1108, 1409, pok. 107 A
dr hab. Marcin Chmielewski
Zakład Chemii Biopolimerów
kierownik zakładu, profesor instytutu
tel. 1257, pok. 114 E
mgr Katarzyna Chojnacka
Dział Wsparcia Badań
kierownik, specjalista biolog
tel. 1633, pok. 14 B W10 , 213B
dr Kinga Ciechanowska
Zakład Biochemii Rybonukleoprotein
asystent
tel. 1178, pok. 03 W10
mgr Łukasz Ciecierski
Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej
product developer/biolog
tel. 1417, pok. 227 BLU
Hanna Ciesielska
Dział Finansowo-Księgowy
samodzielna księgowa (PCSS)
tel. 61 8582076, pok. 011 CBPIO
prof. dr hab. Jerzy Ciesiołka
Zakład Biochemii Rybonukleoprotein
profesor emerytowany
tel. 1198, pok. 301H
mgr Aleksandra Cioch-Biniaś
doktorant
Zakład Biomolekularnego NMR
tel. 1287, 1151, pok. 320 B
mgr Agata Ciołak
Zakład Biotechnologii Medycznej
doktorant
tel. 1135, pok. 21 W12
Marzena Cudzińska
Dział Finansowo-Księgowy
samodzielna księgowa (PCSS)
tel. 61 8582077, pok. 011 CBPIO
dr Dominika Czerwonka
Zakład Biologii Strukturalnej Eukariontów
adiunkt
tel. 1150, , pok. 303 ZPG
dr Sasti Gopal Das
adiunkt
Zakład Biologii Obliczeniowej Niekodującego RNA
tel. - , pok. --
Małgorzata Dąbkiewicz
Sekretariat Dyrektora
asystentka z-cy dyrektora ds. naukowych
tel. 1121, 1430, pok. 11 C
dr Magdalena Dąbrowska
Zakład Inżynierii Genomowej
adiunkt
tel. 1117, pok. 24 W12
dr Mariia Dekaliuk
Zakład Sond Molekularnych i Proleków
adiunkt
tel. -, pok. --
mgr Joanna Delimata-Raczek
Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej
area expert
tel. 1128, pok. 33 W12
dr Magdalena Derbis
Zakład Sond Molekularnych i Proleków
asystent
tel. 618291912, pok. 007A, WCZT
mjr Stanisław Dmyterko
Samodzielne stanowisko ds. obronnych i OC
specjalista ds. wojskowych
tel. 1250, pok. 112 B
dr Paweł Drożdżal
Dział Głównego Inżyniera
konserwator
tel. 1119, pok. WarsztatC
dr hab. Mariola Dutkiewicz
kierownik Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów PAN, prof. ICHB PAN
Zakład Biochemii RNA
tel. 1195, pok. 17B
mgr Annasha Dutta
Pracownia Analiz Pojedynczych Komórek
doktorant
tel. 1289, pok. 102A
dr Elżbieta Dziabaszewska
Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej
product developer
tel. -, pok. - -
Tomasz Dziekański
Dział Organizacyjno-Techniczny
starszy referent ds. zaopatrzenia
tel. 1435, pok. 205B
mgr Aleksandra Dzik
Szkoła Doktorska
asystentka kierownika Szkoły Doktorskiej
tel. 1431, pok. 12 C
dr Agnieszka Fedoruk-Wyszomirska
Pracownia Analiz Struktur Subkomórkowych
starszy specjalista biolog
tel. 1168, 1115, 1118 pok. 03 W12
dr hab. Maciej Figiel
Zakład Neurobiologii Molekularnej
kierownik zakładu, profesor instytutu
tel. 1150, , pok. 303 ZPG
dr hab. Agnieszka Fiszer
kierownik zakładu, profesor instytutu
Zakład Biotechnologii Medycznej
tel. 1450, pok. 30 W12
dr Grzegorz Framski
Zakład Chemii Komponentów Kwasów Nukleinowych
starszy specjalista chemik, inspektor ds. bezpieczeństwa chemicznego
tel. 1189, pok. 116 E

 

dr Eliza Fraszczyk
Zakład Genetyki Molekularnej
adiunkt
tel. 1292, pok. 20 W11
Mariola Gajewy
Dział Obsługi Ośrodka Nauki
sprzątaczka
Wanda Galas
Dział Organizacyjno-Techniczny
sprzątaczka
dr Paulina Gałka-Marciniak
Zakład Genetyki Molekularnej
adiunkt
tel. 1273, pok. 12 W10
Jacek Gałęski
Dział Głównego Inżyniera
konserwator
tel. 1119, pok. warsztatC
Magdalena Gaweł
Zakład Biologii Strukturalnej Organizmów Prokariotycznych
doktorantka
tel. 1130, pok. 10A
Iwona Gawrońska
Zakład Biologii Medycznej
biolog
tel. 1424, pok. 12 W12
mgr Monika Gazecka
Zakład Wirusologii Molekularnej
Product Developer
tel. 1605, pok. 05 E
prof. dr hab. Zofia Gdaniec
Zakład Biomolekularnego NMR
kierownik zakładu
tel. 1151, 1156, pok. NMR-1 B
dr hab. Małgorzata Giel-Pietraszuk
profesor instytutu
Pracownia Analiz Struktur Subkomórkowych
tel. 1164, pok. 06 W12
dr hab. Mirosław Gilski
Zakład Biologii Strukturalnej Eukariontów
starszy specjalista chemik
tel. 1247, pok. 9C
Hanna Glapiak
Pracownia Hodowli Komórkowych i Tkankowych
biolog
tel. 1145, pok. 101 A
dr Michał Gładysz
Zakład Sond Molekularnych i Proleków
starszy specjalista chemik
tel. 1185, 1556, pok. 109 E
dr Paweł Głodowicz
Zakład Neuroonkologii Molekularnej
biolog
tel. 1301, pok. 228 BLU
mgr Paweł Goderski
Sekretariat Naukowy
zastępca kierownika sekretariatu naukowego
tel. 786 868 367, 1240, pok. 22 W10
Barbara Gola
Dział Obsługi Ośrodka Nauki
sprzątaczka
tel. 1201, pok. 21 B
Małgorzata Goraj-Basaj
Ośrodek Wydawnictw Naukowych
redaktor techniczny
tel. , pok.
Ryszard Górniak
Dzial Organizacyjno-Techniczny
portier
tel. 1129, portiernia A
mgr Adriana Grabowska
Zakład Neuroonkologii Molekularnej
doktorantka
tel. 1301, pok.228 BLU
mgr Monika Grabowska
Dział Finansowo-Księgowy ds. Ogólnych
starsza księgowa
tel. 1230, pok. 218 B
Zbigniew Gruszczyński
specjalista ds. ppoż.
tel. 1210, pok. 212 B
dr Marta Grzechowiak
Zakład Biologii Strukturalnej Eukariontów
adiunkt
tel. 1146, 1504, pok. 001A
dr hab. Kamilla Grzywacz
kierownik zakładu, profesor instytutu
Zakład Transkryptomiki Funkcjonalnej
tel. 1127, pok. 18 W12
dr Dorota Gudanis-Sobocińska
Zakład Biomolekularnego NMR
adiunkt
tel. 1286, pok. NMR-5 B
Jacek Gumienny
Dział Głównego Inżyniera
pracownik gospodarczy
tel. 1291, pok. 13 B
dr Julita Gumna
Zakład Struktury i Funkcji RNA
adiunkt
tel. 1193, pok. 10 E
dr inż. Dorota Gurda-Woźna
Pracownia Analiz Struktur Subkomórkowych
starszy specjalista biolog
tel. 1118, pok. 12 W12
mgr Katarzyna Gust
Bibllioteka ICHB
asystent biblioteczny
tel. 1126, pok. biblioteka B
lic. Karolina Gwóźdź-Silska
BHP
starszy specjalista ds. bhp
tel. 504743596, pok. 314 B
mgr Anna Hadyńska
Dział Kadr
samodzielny referent ds. pracowniczych
tel. 1110, 1416, pok. 111 B
mgr Ha Linh Tran
Zakład Biologii Strukturalnej Eukariontów
doktorantka
tel. 1347, pok. 16C
dr Agata Herc
Sekretariat Naukowy
samodzielny referent
tel. -, pok. - -
mgr inż. Karolina Hoffa-Sobiech
Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej
asystent
tel. 1148, pok. 105 A

 

dr Barbara Imiołczyk
Zakład Biologii Strukturalnej Eukariontów
starszy specjalista biolog - wolontariusz
tel. -, pok. - -

 

Jolanta Jachimowicz-Kolecka
Dział Finansowo-Księgowy
samodzielna księgowa (PCSS)
tel. 61 8582080, pok. 011 CBPIO
dr hab. Paulina Jackowiak
Pracownia Analiz Pojedynczych Komórek
profesor instytutu, kierownik pracowni
tel. 1640, pok. 102A
dr Zofia Jahnz-Wechmann
Zakład Bioinżynierii Kwasów Nukleinowych
starszy specjalista chemik
tel. 1173, pok. 5 E
dr Dorota Jakubczyk
Pracownia Chemii Medycznej
kierownik pracowni, adiunkt
tel. 1184, pok. 110 E
dr inż. Michał Jakubczyk
Zakład Sond Molekularnych i Proleków
adiunkt
tel. 1120, pok. 03 E
Henryk Janecki
Dzial Organizacyjno-Techniczny
portier
tel. 1129, portiernia A
dr hab. Adam Jarmuła
Zakład Biologii Strukturalnej Organizmów Prokariotycznych
adiunkt
tel. -, pok. - -
dr hab. Anna Jasińska
Zakład Genetyki Molekularnej
adiunkt
prof. dr hab. Michał Jasiński
Zakład Fizjologii Molekularnej Roślin
kierownik zakładu
tel. 1131, pok. 18 E
prof. dr hab. Mariusz Jaskólski
Zakład Biologii Strukturalnej Eukariontów
profesor
tel. 1245, pok. 313B
dr Magdalena Jazurek-Ciesiołka
Zakład Biotechnologii Medycznej
adiunkt
tel. 1135, pok. 21 W12
dr Ewelina Jesion
Zakład Neurobiologii Molekularnej
biolog
tel. 1511, pok. 118-
mgr Paweł Joachimiak
Zakład Biotechnologii Medycznej
biolog
tel. 1122, pok. 22W12
dr inż. Marcin Jukiewicz
Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej
area expert
tel. 1417 , pok. 227 BLU
mgr inż. Martyna Kabacińska
Zakład Biochemii Rybonukleoprotein
specjalista biolog
tel. 1238, pok. 09 E
mgr Magdalena Kaczmarek
Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej
product developer
tel. -, pok. - -
dr Arkadiusz Kajdasz
Pracownia Bioinformatyki
adiunkt
tel. 1494, pok. 208 B
mgr Żaneta Kalinowska-Pośka
Zakład Neurobiologii Molekularnej
doktorantka
tel. 61 8291857, A038CZT
dr Ewelina Kałużna
Zakład Niekodujących RNA
adiunkt
tel. 1303, 1304 (lab), pok. 323 BLU
Arleta Kamieniarz
Dział Organizacyjno-Techniczny
sprzątaczka
Renata Kamieniarz
Dział Obsługi Ośrodka Nauki
sprzątaczka
mgr Natalia Karczewska
Pracownia Testów i Obrazowania Molekularnego
biolog
tel. 1555, pok. A033, 618291860 biuro pok. A006 CZT, 618291866 laboratorium pok. A036CZT
mgr Anna Karlik
Pracownia Modelowych Organizmów Ssaczych
product developer
tel. 61 829 19 12, pok. A007 CZT
mgr Alina Kasperska
Dział Wsparcia Badań
specjalista biolog
tel. 1146, pok. 001 A
Tomasz Kazanecki
Dział Obsługi Ośrodka Nauki
portier
tel. 1260, portiernia W10
mgr inż. Marek Kazimierczyk
Zakład Biochemii Rybonukleoprotein
doktorant
tel. 1238, pok. 09 E
dr Marta Kazimierska
Zakład Inżynierii Genomowej
adiunkt
tel. 1117, pok. 24 W12
mgr Masroor Khan
Zakład Sond Molekularnych i Proleków
doktorant
tel. 1190, pok. 102 E
mgr inż. Marcin Kicuła
Dział Informatyczny
kierownik działu
tel. 1412, 789122680 pok. 303 (antresola), box: A7 B
prof. dr hab. Ryszard Kierzek
Zakład Chemii i Biologii Strukturalnej Kwasów Nukleinowych
kierownik zakładu, profesor
tel. 1143, 1113, pok. 9 A
prof. dr hab. Elżbieta Kierzek
Zakład Genomiki Strukturalnej RNA
kierownik zakładu, profesor
tel. 1113, 1112, pok. 1 A
mgr Julia Kieżun
Dział Finansowo-Księgowy
starsza księgowa
tel. 1629, pok. 217 B
dr hab. Agnieszka Kiliszek
Zakład Struktury i Funkcji Biomolekuł
profesor instytutu
tel. 1278, pok. 17 C
mgr Mateusz Klarek
Zakład Chemii Biopolimerów
researcher
-, - -
mgr Anita Klemens
Dział Finansowo-Księgowy
samodzielna księgowa
tel. 1228, 1591, pok. 220 B
dr Katarzyna Klonowska
Zakład Genetyki Molekularnej
adiunkt
tel. 1273, pok. 12 W10
dr hab. Jacek Kolanowski
Zakład Sond Molekularnych i Proleków
kierownik zakładu naukowego
tel. 1165, pok. 117 E
Anna Kołdyka
Dział Obsługi Ośrodka Nauki
portier
tel. 1260, portiernia W10
mgr inż. Alicja Komur
Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej
doktorant
tel. 1231, pok. 34 W12
mgr Agnieszka Konrad
Sekretariat Naukowy
kierownik sekretariatu naukowego
tel. 786 868 369, 1285, pok. 21 W10
mgr inż. Magdalena Kornaga
Dział Zaopatrzenia Laboratoriów
samodzielny referent
tel. 1109, pok. 107 A
mgr Elżbieta Kopińska
Dział Komercjalizacji i Promocji
kierownik działu
tel. 1183, 1550, pok. 110 B
dr Natalia Koralewska
Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej
adiunkt
tel. 1148, 1505, pok. 105 A
mgr Martyna Kordyś
Pracownia Inżynierii Białek
specjalista biolog
tel. 1152, pok. 002A
mgr Karolina Korycka
Sekretariat Naukowy
specjalista ds. projektów
tel. 1601, pok. 22 W10
dr Joanna Kosman
Pracownia Testów i Obrazowania Molekularnego
starszy specjalista chemik
tel. 618291912, 618291860 biuro pok. A006 CZT, 618291866 laboratorium pok. A036A, WCZT
dr hab. Edyta Kościańska
Zakład Biotechnologii Medycznej
adiunkt
tel. 1147, pok. 110 B
dr Weronika Kotkowiak
Zakład Bioinżynierii Kwasów Nukleinowych
adiunkt
tel. 1174, pok. 6 E
Maria Kotowicz
Dział Obsługi Ośrodka Nauki
sprzątaczka
tel. 1201, pok. 21 B
dr Anna Kotowska-Zimmer
Zakład Inżynierii Genomowej
adiunkt
tel. 1138, pok. 23 W12
Jolanta Kozak
Dział Organizacyjno-Techniczny
portier
tel. 1129, portiernia A
mgr Ilona Kozieł
Dział Finansowo-Księgowy ds. Ogólnych
samodzielna księgowa ds. płac
tel. 1438, pok. 214B
mgr Serhii Kozin
Zakład Metabolomiki Funkcjonalnej Roślin
doktorant
tel. 1192, pok. 010 E
dr Urszula Kozłowska
Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej
adiunkt
tel. 1231, pok. 34W12
dr Emilia Kozłowska
Zakład Biotechnologii Medycznej
adiunkt
tel. 1135, pok. 21W12
prof. dr hab. Piotr Kozłowski
Zakład Genetyki Molekularnej
kierownik zakładu, profesor
tel. 1261, pok. 13 W10
prof. dr hab. Adam Kraszewski
Zakład Chemii Komponentów Kwasów Nukleinowych
profesor emerytowany
tel. 1548, pok. 101B
mgr inż. Dominika Krygier
Zakład Chemii Biopolimerów
specjalista chemik
tel. 1187, pok. 107 E
dr Paulina Krzemińska
Zakład Biochemii Rybonukleoprotein
adiunkt
tel. 1178, pok. 03 W10
mgr inż. Jakub Kubiś
Zakład Neurobiologii Molekularnej
doktorant
tel. 1511, pok. 109 A
mgr Jakub Kuczyński
Zespół Biogospodarki i Zrównoważonego Rozwoju
doktorant
tel. 1128, pok. 33, 18 W12
dr hab. Tadeusz Kuliński
emerytowany prof. ICHB PAN
Zakład Struktury i Funkcji Biomolekuł
tel. ---, pok. 17C
Tomasz Kulpa
Dział Finansowo-Księgowy
specjalista ds. finansowych
tel. 1627, pok. 217 B
dr hab. Anna Kurzyńska-Kokorniak
Zakład Biochemii Rybonukleoprotein
kierownik zakładu, profesor instytutu
tel. 1264, pok. 05 W10
Anna Kwasiżur
Zespół ds. Obsługi Prawnej
radca prawny
tel. 1235, pok. 106 B
dr Dorota Kwiatek
Pracownia Testów i Obrazowania Molekularnego
kierownik pracowni, adiunkt
tel. 1555, 1185, pok. A033 CZT, 109 E

 

Monika Kwiatkowska
Zakład Biologii Obliczeniowej Niekodującego RNA
doktorant
tel. 616653052, pok. L.2.6.45ECBiG
dr Justyna Lalak-Kańczugowska
Zakład Metabolomiki Funkcjonalnej Roślin
adiunkt
tel. 1171, pok. 3 E
mgr Julia Latowska-Łysiak
Zakład Neuroonkologii Molekularnej
asystent
tel. 1301, pok. 228BLU
mgr Adeyemi Lawal
Zakład Chorób Rzadkich
doktorant
tel. 61 665 30 50, pok. 2.6.43ECBiG
prof. dr hab. Andrzej B. Legocki
Rada Naukowa
Przewodniczący Rady Naukowej ICHB
tel. 1101, pok. 106 A
dr Elżbieta Lenartowicz Onyekaa
Pracownia Diagnostyki Molekularnej WGW ICHB PAN
kierownik pracowni
tel. 1112, pok. 1A
dr Jarosław Lewandowski
Pracownia Hodowli Komórkowych i Tkankowych
adiunkt
tel. 1231 , 34 W12
dr Jolanta Lisowiec-Wachnicka
Zakład Bioinżynierii Kwasów Nukleinowych
asystent
tel. 1174, pok. 6 E
mgr Dagny Lorent
Zakład Wirusologii Molekularnej
researcher
tel. 1605, pok. 05 E
Bartłomiej Ludwisiak
Dział ds. systemów zarządzania i bezpieczeństwa informacji
administrator systemów komputerowych
tel. 1598, pok. 210 B
Ewa Lüdke
Dział Obsługi Ośrodka Naukis
sprzątaczka
tel. -, pok. - -
mgr Agnieszka Ławniczak
Dział ds. systemów zarządzania i bezpieczeństwa informacji
kierownik działu/ z-ca Inspektora Ochrony Danych
tel. 1597, 1233, 500 182 099, pok. 211 B
dr hab. Magdalena Łuczak
Zakład Proteomiki Biomedycznej
kierownik zakładu, profesor instytutu
tel. 61 6653049, pok. L.2.6.44 ECBiG
Krystyna Łuczak
Dział Obsługi Ośrodka Nauki
portier
tel. 1201, pok. portiernia B

 

Maciej Maciejewski
Dział Głównego Inżyniera
konserwator
tel. 1119, pok. warsztat C
inż. Marta Maćkowiak
Zakład Bioinformatyki Strukturalnej
researcher
tel. -, pok. --
dr Dorota Magner
Pracownia Bioinformatyki
starszy specjalista biolog
tel. 1494, pok. 206 B
dr Magdalena Machowska
Zakład Genetyki Molekularnej
adiunkt
tel. 1292, pok. 20W10
Nicoletta Makowska-Zawierucha
Pracownia Bioinformatyki
adiunkt
tel. 1292, pok. 20 W10
mgr Sylwia Malińska
Sekretariat Naukowy
starszy specjalista ds. projektów
tel. 1524, 1163, pok. 22 W10
mgr inż. Mikołaj Małecki
Zakład Metabolomiki Funkcjonalnej Roślin
doktorant
tel. 1171, pok. 3 E
dr Piotr Małecki
Zakład Biologii Strukturalnej Organizmów Prokariotycznych
adiunkt
tel. 1247, pok. 9 C
mgr Magdalena Manyś-Gawrońska
Dział Zamówień Publicznych
st. referent ds. zamówień publicznych
tel. 1408, 1105, pok. 105 B
mgr Anna Marciniak
Dział Finansowo-Księgowy
starsza księgowa
tel. 1402, pok. 218 B
mgr inż. Klementyna Marciniak
Zakład Transkryptomiki Funkcjonalnej
asystent
tel. 1128, pok. 33 W12
dr inż. Małgorzata Marcinkowska-Swojak
Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej
adiunkt
tel. 1202, pok. 224 BLU
dr Łukasz Marczak
Pracownia Spektrometrii Mas
kierownik pracowni
starszy specjalista chemik
tel. 61 6653051, pok. L.2.6.44 ECBiG
Andrzej Markowiak
Dzial Organizacyjno-Techniczny
portier
tel. 1129, portiernia A
mgr inż. Agnieszka Markowska
Szkoła Doktorska
asystentka kierownika Szkoły Doktorskiej
tel. 1431, 1121, pok. 11 C
mgr inż. Małgorzata Marszałek-Zeńczak
Pracownia Analiz Pojedynczych Komórek
biolog
tel. 1194, pok. 226BLU
mgr Martyna Mateja-Pluta
Zakład Struktury i Funkcji Biomolekuł
doktorant
tel. 1199, pok. 18 C
mgr inż Kinga Maziec
Zakład ​​​Genomiki Strukturalnej RNA
doktorant
tel. 1112, pok. 1 A
Szymon Melewski
Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej
Product developer
tel. 1417, pok. 227BLU
Marlena Michalak
Zespół ds. Turwi
sprzątaczka
tel. -, pok. - -
mgr Maciej Michalczyk
Pracownia Bioinformatyki
doktorant
tel. -, pok. - -
mgr Aleksandra Mierzwa
Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej
biolog
tel. 1148, pok. 105A
dr Julia Misiorek
Zakład Neuroonkologii Molekularnej
adiunkt
tel. 1300, pok. 225 BLU
Anna Misiukiewicz
Zakład Inżynierii Genomowej
biolog
tel. 1117, pok. 24 W12
Tomasz Modrzyński
Zakład Chemii Komponentów Kwasów Nukleinowych
doktorant
tel. 1176, pok. 8E
Mateusz Młynarczyk
​Dział Komercjalizacji i Promocji
samodzielny referent ds. komercjalizacji i promocji
tel. 1650, pok. 110B
Marek Myszka
Dział Obsługi Ośrodka Nauki
portier
tel. -, pok. portiernia -
Maria Nalewaj
Zakładu Genomiki Strukturalnej RNA
doktorantka Szkoły Doktorskiej
tel. 1142, pok. 8 A
prof. dr hab. Mirosława Naskręt-Barciszewska
Zakład Biologii Medycznej
kierownik zakładu, profesor
tel. 1132, pok. 14 W12
mgr Marta Nolka-Szaszner
Zakład ​​​​​Proteomiki Biomedycznej
biolog
tel. 616653050, pok. ECBiG
mgr Dorota Nosal
Dział Kadr
Kierownik działu Kadr
tel. 1110, 1414, pok. 111 B
mgr inż Mateusz Nowaczyk
Zakład Inżynierii Genomowej
doktorant
tel. 1117, pok. 24 W12
mgr Maciej Nowak
Zakład Fizjologii Molekularnej Roślin
doktorant
tel. 1169, pok. 1 E
mgr inż. Rafał Nowak
Zakład ​​​Wirusologii Molekularnej
doktorant
tel. 1605, pok. 05 E
mgr Joanna Nowicka
Dział Organizacyjno-Techniczny
starszy referent
tel. 1253, pok. 005 B
mgr Żanetta Nowicka
Dział Finansowo-Księgowy ds. Ogólnych
starsza księgowa
tel. 1402, pok. 218 B
dr inż. Cezary Odrzygóźdź
Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej
asystent
tel. 1148, pok. 105 A
mgr Ayca Olcay
Zakład Niekodujących RNA
doktorant
tel. 1304, pok. 324 BLU
Beata Olejniczak
Dział Organizacyjno-Techniczny
sprzątaczka
tel. 61 6653052, pok. L.2.6.47 ECBiG
dr hab. Marta Olejniczak
Zakład Inżynierii Genomowej
kierownik zakładu, profesor instytutu
tel. 1136, pok. 25 W12
Ryszard Olejniczak
Dział Obsługi Ośrodka Nauki
portier
Paweł Ostach
Dział Organizacyjno-Techniczny
samodzielny referent ds. zaopatrzenia
tel. 1123, 1436, pok. 205 B
dr hab. Tomasz Ostrowski
profesor instytutu
Zakład Chemii Komponentów Kwasów Nukleinowych
tel. 1189, pok. 116 E
mgr Marcin Osuch
Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej
specjalista biolog
tel. 1289, pok. 102 A
dr hab. Katarzyna Pachulska-Wieczorek
Zakład Struktury i Funkcji RNA
Kierownik Zakładu, profesor instytutu
tel. 1236, pok. 119 E
mgr Konrad Pakuła
Zakład Fizjologii Molekularnej Roślin
biolog
dr Magdalena Paluch
Zakład Chemii Biopolimerów
product developer
tel. 1187, pok. 107 E
mgr Dmytro Pandakov
Pracownia Spektrometrii Mas
biolog
tel. 1262, pok. -1B10
dr Karol Pasternak
Pracownia NMR
kierownik pracowni, starszy specjalista chemik
tel. 1286, 1156, pok. NMR-8 B
prof. dr hab. Anna Pasternak
Zakład Bioinżynierii Kwasów Nukleinowych
kierownik zakładu, profesor instytutu
tel. 1279, pok. 15 E
dr Aleksandra Pawela
Zakład Fizjologii Molekularnej Roślin
starszy specjalista biolog
tel. 1169, pok. 1 E
mgr Paweł Pawelczak
Pracownia Analiz Struktur Subkomórkowych
doktorant
tel. 1118, pok. 12 W12
mgr Weronika Pawlik
Zakład Biotechnologii Medycznej
doktorant
tel. 1135 , pok. 21 W12
mgr Aleksandra Pawłowicz
Zakład Biomolekularnego NMR
doktorant
tel. 1287, 1151, pok. 320 B
mgr inż. Kamila Pepłowska
Zakład Transkryptomiki Funkcjonalnej
biolog
tel. 1128, pok. 33 W12
Marianna Pewińska
Zakład Inżynierii Genomowej
doktorant
tel. 1138, pok. 23 W12
dr hab. Anna Philips
Pracownia Bioinformatyki
kierownik pracowni, profesor instytutu
adiunkt
tel. 1647, pok. 207 B
dr Anna Piasecka
Zakład Metabolomiki Funkcjonalnej Roślin
adiunkt
tel. 1171, pok. 3 E
mgr inż. Rafał Piechocki
Dział Informatyczny
Starszy administrator systemów komputerowych
tel. 1295, 1413, kom. 502 617 119, pok. ANTRESOLA B
mgr inż. Piotr Pietras
Zakład Transkryptomiki Funkcjonalnej
doktorant
tel. 1127, pok. 18 W12
Grażyna Pietrzak
Dział Finansowo-Księgowy
Samodzielna księgowa
tel. 1401, pok. 221 B
dr Radosław Pilarski
Zespół Automatyki i Robotyki Laboratoryjnej
kierownik zespołu
Starszy specjalista biolog
mgr Magdalena Piotrowska
Dział Finansowo-Księgowy
samodzielna księgowa ds. płac
tel. 1124, 1439, pok. 214 B
dr Mariola Piślewska-Bednarek
Pracownia Hodowli Komórkowych i Tkankowych
starszy specjalista biolog
tel. 1171, pok. 3 E
dr Monika Piwecka
Zakład Niekodujących RNA
kierownik zakładu
tel. 1302, 1304 (lab), pok. 322 BLU
dr Jan Podkowiński
Pracownia Genomiki
starszy specjalista biolog
tel. 616653050, pok. 2.6.43 ECBiG
mgr Mikołaj Podlewski
Zakład Molekularnego NMR
doktorant
tel. 1287, 1151, pok. 320 B
mgr Kinga Pokrywka
Zakład Biologii Strukturalnej Eukariontów
doktorant
tel. 1347, pok. 16C
mgr Ewa Połomska
Zakład Biomolekularnego NMR
doktorant
tel. 1287, 1151, pok. 320 B
mgr Paulina Poniatowska
Zakład ​​Genomiki Roślin
doktorant
tel. 616652943, pok. 2.7.2 ECBiG
dr Mariusz Popenda
Zakład Bioinformatyki Strukturalnej
starszy specjalista chemik
tel. 61 6653033, 1276, pok. 2.6.26 ECBiG
mgr Joanna Przybysz
Dział Finansowo-Księgowy
samodzielna księgowa (PCSS)
tel. 61 8582082, pok. 011 CBPIO
dr Łukasz Przybył
Pracownia Modelowych Organizmów Ssaczych
kierownik pracowni
adiunkt
tel. 61 829 18 58, pok. A005 CZT
dr Monika Przybył
Zakład Niekodujących RNA
starszy specjalista biolog (lab manager)
tel. 1303, 1304 (lab), pok. 323 BLU
tech. Małgorzata Przykłota-Grębicka
Dział Obsługi Ośrodka Nauki
portier
tel. 1201, pok. portiernia B
mgr inż. Anika Psyk
Sekretariat Dyrektora
asystent Z-cy Dyrektora ds. Naukowych
tel. 1107, pok. 3 W10
Magdalena Puszczyk
Pracownia Hodowli Komórkowych i Tkankowych
biolog
tel. 1145, pok. 101 A
mgr Monika Pyc
Pracownia Testów i Obrazowania Molekularnego
specjalista biolog
tel. 1555, pok. A033, 618291860 biuro pok. A006 CZT, 618291866 laboratorium pok. A036 CZT
dr Marta Rachwalak
Zakład Chemii i Biologii Strukturalnej Kwasów Nukleinowych
adiunkt
tel. -, pok. --
dr inż. Marcin Radom
Zakład Bioinformatyki Strukturalnej
adiunkt
tel. 61 6653029, pok. 2.6.4 ECBiG
mgr Wiktoria Ragin
Zakład Biologii Strukturalnej Eukariontów
doktorantka
tel. 1347, pok 16A C
mgr Beata Rajewska-Nowak
Dział Finansowo-Księgowy ds. Ogólnych
samodzielna księgowa
tel. 1588, pok. 218 B
mgr Magdalena Rakoczy
Pracownia Genomiki
biolog
tel. 1202 pok. 224 BLU
Sen Raneet
Zakład Proteomiki Biomedycznej
doktorant
tel. ---, pok. ---
mgr Agata Redmer
Sekretariat Dyrektora
kierownik sekretariatu dyrektora
tel. 1106, 61 852 89 19, pok. 2W10
dr hab. Katarzyna Rolle
Zakład Neuroonkologii Molekularnej
kierownik zakładu, profesor instytutu
tel. 1299, pok. 225 BLU
dr Joanna Romanowska
Zakład Chemii Komponentów Kwasów Nukleinowych
adiunkt
tel. 1191, 1234, pok. 101 E
mgr inż. Anna Rosińska-Polak
Dział Zamówień Publicznych
st. specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 1405, 1105, pok. 105 B
Carolina Roxo
Zakład Bioinżynierii Kwasów Nukleinowych
biolog
tel. 1173, pok. 5 E
mgr Ewa Rozmiarek
Ośrodek Wydawnictw Naukowych
operator emc
tel. 1209, pok. 315 B
dr Agnieszka Ruszkowska
Zakład Chemii i Biologii Strukturalnej Kwasów Nukleinowych
adiunkt
tel. 1112, pok. 1A
dr hab. Miłosz Ruszkowski
Zakład Biologii Strukturalnej Eukariontów
kierownik zakładu, profesor instytutu
tel. 1612, pok. 11C
Iwona Rutkiewicz
Sekcja ds. Zaopatrzenia Laboratoriów
referent
tel. 1108, 1410, pok. 107 A
dr inż. Maria Rutkiewicz
Zakład Biologii Strukturalnej Eukariontów
adiunkt
tel. 1348, pok. 17AC
mgr Adrian Rüfli
Zakład ​Sond Molekularnych i Proleków
specjalista chemik
tel. 1184, pok. 110 E
dr hab. Agnieszka Rybarczyk
Zakład Bioinformatyki Strukturalnej
adiunkt
tel. 61 6653029, pok. L.2.6.4ECBiG
prof. dr hab. Wojciech Rypniewski
Zakład Struktury i Funkcji Biomolekuł
kierownik zakładu, profesor
tel. 1114, pok. 009 A
Alicja Rzepczak
Pracowni Modelowych Organizmów Zwierzęcych
product developer
tel. 1231, pok. 34 A

 

dr Anna Samelak-Czajka
Pracownia Analiz Pojedynczych Komórek
starszy specjalista biolog
tel. 1289, pok. 102A
mgr Anna Sarnowska
Dział Finansowo-Księgowy
Zastępca Głównej Księgowej
tel. 1589, pok. 220 B
dr Joanna Sarzyńska
Zakład Bioinformatyki Strukturalnej
starszy specjalista biolog
tel. 1276, 61 6653042, pok. 215 B, 2.6.28  ECBiG
Aleksander Sassek
Dział Informatyczny
Młodszy administrator systemów komputerowych
tel. 1415, pok. pokój 303 (antresola), box A9 B
mgr inż. Anastasiia Satyr
Zakład ​​Genomiki Roślin
doktorant
tel. 61 6653050, pok. pok.2.6.43 ECBiG
dr hab. Aneta Sawikowska
Pracownia Bioinformatyki
starszy specjalista biolog
tel. 1494, pok. 206B
mgr inż. Kinga Schiller
Sekretariat Naukowy
specjalista ds. projektów
tel. 1581, pok. 23W10
Renata Schoenfeld
Dział Obsługi Ośrodka Nauki
kierownik działu
tel. 695 595 229, 1206, pok. 3 B
mgr Jarosław Sikora
Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej
specjalista biolog
tel. 1194, pok. 226BLU
dr Gopal Singh
asystent
Zakład Metabolomiki Funkcjonalnej Roślin
tel. 1192, pok. 010 E
mgr Michał Smuszkiewicz
Zakład Niekodujących RNA
biolog
tel. 1304, pok. 324 BLU
mgr Łukasz Skibiński
Zakład Neurobiologii Molekularnej
doktorant
tel. 1511, pok. 109 A
mgr Arvind Srinivasan
Zakład Chorób Rzadkich
doktorant
tel. 61 665 30 50, pok. 2.6.43 ECBiG
Karol Smolarek
Zespół ds. Turwi
konserwator
tel. -, pok. - -
dr Daria Sobańska
Pracownia Modelowych Organizmów Zwierzęcych
adiunkt
tel. 1231 / 1139 , pok. 34 W12, 11
mgr Dariusz Sobczyk
Dział Głównego Inżyniera
referent
tel. -, pok. - -, -
Sylwia Sobczyk
Zespół ds. Turwi
Kierownik Zespołu ds. Turwi
tel. 504 855 602, pok. - -, -
mgr Paula Sobieszczańska
Dział Wsparcia Badań
specjalista biolog
tel. 1160, 1522, pok. 34 W12
dr hab. Michał Sobkowski
profesor instytutu
Zakład Chemii Komponentów Kwasów Nukleinowych
kierownik zakładu
tel. 1182, pok. 118E
mgr Katarzyna Solka
Dział Wsparcia Badań
specjalista biolog
tel. 1128, pok. 33 W12
dr Marta Soszyńska-Jóźwiak
Zakładu Genomiki Strukturalnej RNA
adiunkt
tel. 1143, pok. 9 A
mgr inż. Anna Stasińska
Zakład Chemii Biopolimerów
doktorant
tel. 1187, pok. 107 E
prof. dr hab. Jacek Stawiński
Zakład Chemii Komponentów Kwasów Nukleinowych
profesor emerytowany
tel. 1549, pok. 101B
mgr Marlena Stępniewska
Zakład Biologii Strukturalnej Organizmów Prokariotycznych
specjalista biolog
tel. 1130, pok. 10 A
mgr Natalia Stępczyńska
Zakład Chemii Biopolimerów
research developer
tel. -, pok. - -
prof. dr hab. Maciej Stobiecki
Zakład ​Proteomiki Biomedycznej
profesor emerytowany
tel. 1192, pok. 010E
dr Ireneusz Stolarek
Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej
adiunkt
tel. 1202, pok. 224 BLU
mgr Marta Strojna
Sekretariat Dyrektora
sekretarka
tel. 1106, 1407, 61 852 89 19, pok. 3 W10
dr Paweł Stróżycki
Pracownia Hodowli Komórkowych i Tkankowych
kierownik pracowni
starszy specjalista biolog
tel. 1154, pok. 3 A
dr inż. Aleksander Strugała
Zakład Proteomiki Biomedycznej/Pracownia Spektrometrii Mas
doktorant/biolog
tel. 616653048, pok. ECBiG
Halina Strzelczyk
Dział Organizacyjno-Techniczny
portier
tel. 1129, pok. portiernia A
Joanna Strzelec
Zakład Chemii Biopolimerów
asystentka
tel. 1187, pok. 107 E
Elżbieta Sulska
Dział Organizacyjno-Techniczny
sprzątaczka
tel. 1129, pok. 011 E
Joanna Sulska
Dział Organizacyjno-Techniczny
sprzątaczka
tel. 1129, pok. 011 E
dr Magdalena Surdyka
Zakład Neurobiologii Molekularnej
adiunkt
tel. 61 8291857, A038CZT
dr Malwina Suszyńska
Zakład Genetyki Molekularnej
adiunkt
tel. 1292, pok. 20 W10
mgr inż. Jarosław Synak
Zakład Bioinformatyki Strukturalnej
researcher
tel. , pok.
dr Marta Szabat
Zakładu Genomiki Strukturalnej RNA
adiunkt
tel. 1142, pok. 8A
prof. dr hab. inż. Marta Szachniuk
Zakład Bioinformatyki Strukturalnej
kierownik zakładu
tel. 61 6653030, pok. L.2.6.5 ECBiG
mgr Paulina Szadkowska
Sekretariat Naukowy
samodzielny referent
tel. 1525, pok. 23 W10
Ewa Szajek
Dział Obsługi Ośrodka Nauki
sprzątaczka
mgr Paulina Szarek
Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej
Product developer
tel. 1148, pok. 108 A
mgr inż. Agnieszka Szczepańska
Zakład Biochemii Rybonukleoprotein
biolog
tel. 1178, pok. 03W10
mgr Izabela Szcześniak
Szkoła Doktorska,
Zakład Genomiki Strukturalnej RNA
doktorant
tel. 1143 pok. 9 A
mgr Barbara Szeląg
Audytor wewnętrzny
audytor wewnętrzny
tel. 1248, pok. 309 B
dr Natalia Szóstak
Pracownia Bioinformatyki
adiunkt
tel. 1648, pok. 207 B
dr Kamil Szpotkowski
Zakład Biochemii Rybonukleoprotein
adiunkt
tel. 1238, pok. 09 E
mgr inż. Marta Sztachera
Zakład Niekodujących RNA
doktorant
tel. 1304, pok. 324 BLU
dr Joanna Sztuba-Solińska
Zakład Wirusologii Molekularnej
starszy specjalista biolog
lic. Bartosz Szubiński
Sekretariat Naukowy
specjalista ds. projektów
tel. 1602, 1237, pok. 24 W10
Karolina Szymkowiak
Dział Komercjalizacji i Promocji
specjalista ds. komercjalizacji
tel. 1275, pok. 110, B
Natalia Szymkowiak
Dział Inspektora Ochrony Danych
Inspektor Ochrony Danych
tel. 1233, (61) 8582044, kom. 504 650 471 pok. 211 B
dr inż. Paweł Śledziński
Zakład Struktury i Funkcji RNA
adiunkt
tel. 1117, pok. 24 W12
dr Joanna Śliwiak
Pracownia Inżynierii Białek
adiunkt
tel. 1247, pok. 9 C
mgr Marianna Śmiełowska
Zakład Inżynierii Genomowej
doktorant
tel. 1117, pok. 24 W12
dr hab. Agata Świątkowska
Pracownia Inżynierii Białek
adiunkt
tel. 1238, 1284, pok. 09E, 301H
dr hab. inż. Aleksandra Świercz
Zakład Genomiki Roślin
starszy specjalista biolog
tel. 61 6653030, pok. L.2.6.5 ECBiG
Joanna Świrko
Dział Organizacyjno-Techniczny
sprzątaczka
mgr inż. Karolina Świtońska-Kurkowska
Zakład ​​​Neurobiologii Molekularnej
research developer
tel. 1511, pok. 109 A
dr Paweł Świtoński
Zakład Biologii Komórek Nerwowych
kierownik zakładu, adiunkt
tel. 1306, pok. 121 BLU

 

mgr Anna Teubert
Pracownia NMR
specjalista chemik
tel. 1156, 1287, pok. NMR-3 B
mgr inż. Adrian Tiré
Zakład Genetyki Molekularnej
doktorant
tel. 1292, pok. 20 W10

 

lic. Agnieszka Tomczak
Dział Finansowo-Księgowy ds. Ogólnych
starsza księgowa
tel. 1628, pok. 221B
mgr Magdalena Trybus
Pracownia Analiz Pojedynczych Komórek
specjalista biolog
tel. 1149, pok. 108A
dr Stanisław Trzciński
Zakład Chemii Biopolimerów
adiunkt
tel. 1186, pok. 108 E
prof. dr hab. Tomasz Twardowski
Zespół Biogospodarki i Zrównoważonego Rozwoju
profesor emerytowany
tel. 1133, pok. 18W12
dr hab. Agata Tyczewska
Pracownia Modelowych Organizmów Zwierzęcych
kierownik pracowni, profesor instytutu
inspektor ds. GMM i GMO
tel. 1134, pok. 18 W12

 

mgr inż. Ewa Tykwińska
Zakład Struktury i Funkcji RNA
doktorant
tel. 1177, pok. 9E E
dr Martyna Urbanek-Trzeciak
Zakład Genetyki Molekularnej
adiunkt
tel. 1273, pok. 12 W10
Joanna Urbaniak
Dział Kadr
z-ca kierownika działu kadr ds. PCSS
tel. 61 8582046, pok. 0.19 CBPIO
dr hab. Anna Urbanowicz
Pracownia Inżynierii Białek
Kierownik
profesor instytutu
tel. 1518, pok. 009A
Paulina Urbanowska
Ośrodek Wydawnictw Naukowych
samodzielny referent
tel. 1207, pok. 316B
dr hab. Barbara Uszczyńska-Ratajczak
Zakład Biologii Obliczeniowej Niekodującego RNA
kierownik zakładu, profesor instytutu
tel. 616653052, pok. L.2.6.45ECBiG
dr hab. Zbigniew Warkocki
Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej
profesor instytutu
tel. 1263, pok. -2W10
mgr Anna Wasilewska-Burczyk
Zakład Transkryptomiki Funkcjonalnej
doktorantka
tel. 1128, pok. 33W12
mgr Grażyna Wawrzyniak
Dział Organizacyjno-Techniczny
kierownik działu
tel. 1123, 1434, 618526877, pok. 205 B
dr Dariusz Wawrzyniak
Zakład Neuroonkologii Molekularnej
adiunkt
tel. 1300, pok. 225 BLU
dr Weronika Wendlandt-Stanek
Zakład Niekodujących RNA
adiunkt
tel. 1303, 1304(lab), pok. 323 BLU
Katarzyna Wesoła
Dział Organizacyjno-Techniczny
sprzątaczka
mgr inż. Władysław Węgorek
Zakład Genetyki Molekularnej
doktorant
tel. 1292, pok. 20W10
mgr inż. Klaudia Wieczorek
Zakład Genomiki Strukturalnej RNA
doktorant
tel. 1112, pok. 1 A
mgr inż. Katarzyna Wielentejczyk
Dział Zamówień Publicznych
kierownik działu
tel. 1404, 618528158, pok. 105 B
Helena Wiktorek
Dział Organizacyjno-Techniczny
sprzątaczka
mgr inż. Renata Wilnicka
Dział Finansowo-Księgowy
główna księgowa
tel. 1242, pok. 219 B
mgr Wojciech Witek
Zakład Biologii Strukturalnej Eukariontów
doktorant
tel. 1347, pok. 16C
Grażyna Witkowska
Dział obsługi Ośrodka Nauki
sprzątaczka
B
mgr Łukasz Witucki
Zakład Biochemii Produktów Naturalnych
doktorant
tel. 61 8487207, pok. BIOCENTRUM
dr hab. inż. Anna Wojakowska
Pracownia Spektrometrii Mas
adiunkt
tel. 61 665 30 51, pok. P.2.6.44 ECBiG
dr hab. Marzena Wojciechowska
Zakład Chorób Rzadkich
kierownik, profesor instytutu
tel. 61 665 31 00, 1281, pok. 2.6.42ECBiG
mgr Teresa Wojciechowska
Dział Kadr
starszy specjalista ds. pracowniczych
tel. 1110, 1411, pok. 111 B
dr inż. Paweł Wojciechowski
Pracownia Genomiki
adiunkt
tel. 61 6653031, pok. L.2.6.7 ECBiG
mgr inż. Marta Wojnicka
Zakład Biochemii Rybonukleoprotein
biolog
tel. 1178, pok. 03 W10
lic. Aleksandra Wojnowska-Kwita
Dział Organizacyjno-Techniczny
samodzielny referent ds. magazynowych
tel. 1196, pok. 205 B, 013  E
mgr Klaudia Wójcik
Zakład Biochemii Rybonukleoprotein
doktorant
tel. 1178 , pok. 03 W10
dr Andrzej Wójtowicz
Ośrodek Wydawnictw Naukowych
p.o. kierownika działu
tel. 1209, pok. 315 B
Magdalena Wolna
Dział Obsługi Ośrodka Nauki
sprzątaczka
dr Paulina Worsztynowicz
Zakład Biologii Strukturalnej Eukariontów
adiunkt
mgr Amadeusz Woś
Zakład Biomolekularnego NMR
doktorant
tel. 1287, 1151, pok. 320 B
dr Magdalena Woźna-Wysocka
Zakład Biotechnologii Medycznej
adiunkt
tel. 1122, pok. 22W12
dr Ewa Woźniak-Gientka
Zespół Biogospodarki i Zrównoważonego Rozwoju
Kierownik Zespołu
tel. 1137, pok. 18 W12
mgr Katarzyna Woźniak
Zakład Biologii Strukturalnej Organizmów Prokariotycznych
doktorant
tel. 1130, pok. 10 A
mgr inż. Dorota Wronka
Pracownia Modelowych Organizmów Ssaczych
biolog
tel. 61 829 19 12, pok. A007 CZT
dr hab. Jan Wrzesiński
profesor instytutu
Zakład Biochemii Rybonukleoprotein
tel. 1284, pok. 301 H
mgr Anna Wychowaniec
Zakład Sond Molekularnych i Proleków
doktorant
tel. 1120, pok. 03E
Paweł Wyrembek
Dział Obsługi Ośrodka Nauki
portier
tel. 1201, portiernia B
prof. dr hab. Eliza Wyszko
Pracownia Analiz Struktur Subkomórkowych
kierownik pracowni, profesor instytutu
tel. 1141, pok. 16 W12
dr Mikołaj Zaborowski
Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej
area expert
tel. -, pok. - -
mgr inż Julian Zacharjasz
Zakład Niekodujących RNA
doktorant
tel. 1305, pok. 327BLU
mgr Anastasiia Zaremba
Pracownia Analiz Pojedynczych Komórek
doktorant
tel. 1289, pok. 102A
mgr Żaneta Zarębska
Zakład Neuroonkologii Molekularnej
doktorant
- -, -
dr Małgorzata Zawadzka
Zakład Struktury i Funkcji RNA
adiunkt
tel. 1177, pok. 9 E
Zofia Zdrenka
Dział Organizacyjno-Techniczny
portierka
tel. 1129, Portiernia A
mgr inż. Michał Zeńczak
Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej
area expert
tel. 1202, pok. 224 BLU
dr Karolina Zielińska
Zakład Biomolekularnego NMR
chemik
tel. 1286, pok. NMR-5 B
mgr inż. Marcin Zieliński
Dział Głównego Inżyniera
zastępca głównego inżyniera
tel. 1210, 1587, 690-426-993, pok. 212 B
dr Paweł Zmora
Zakład ​​​Wirusologii Molekularnej
Kierownik Zakładu
tel. 1606, pok. 07 E
mgr Karolina Zwiewka
Sekretariat Naukowy
Dział Realizacji Badań i Współpracy
samodzielny referent
tel. 61 6653033, pok. L.2.6.9 ECBiG
mgr Ewa Zych
Sekretariat Naukowy
samodzielny referent
tel. 1297, pok. 24 W10
Aleksandra Zydorek
Dział Finansowo-Księgowy
kierownik sekcji (PCSS)
tel. 61 8582086, pok. 012 CBPIO
dr hab. Agnieszka Żmieńko
Zakład Genomiki Roślin
kierownik zakładu, profesor instytutu
tel. 61 6653100, pok. 2.6.42ECBiG
dr Krzysztof Żukowski
Pracownia Testów i Obrazowania Molekularnego
st. specjalista chemik
tel. 618291912, 618291860 biuro pok. A006 CZT, 618291866 laboratorium pok. A036 CZT pok. A007WCZT