Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Dr Karolina Jarzyniak, Dr Joanna Banasiak, mgr inż. Tomasz Jamruszka, Dr Aleksandra Pawela, oraz Prof. Michał Jasiński wraz z kolegami z Czech i Szwajcarii są autorami artykułu” Early stages of legume–rhizobia symbiosis are controlled by ABCG-mediated transport of active cytokinins".

Przedstawione w pracy wyniki stanowią ważny wkład w zrozumienie mechanizmów translokacji cytokinin lub modyfikacji kaskady sygnałowej tego hormonu u bobowatych w kontekście brodawkowania. Pozwalają one na rozwój nowych płaszczyzn badawczych ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki azotowej bobowatych. Będą miały wpływ na tworzenie nowych platform z zaawansowanymi technologiami w rolnictwie i dziedzinach związanych z produkcją żywności.

Artykuł dostępny tutaj: https://rdcu.be/chfH1

Badania były możliwe dzięki wsparciu Narodowego Centrum Nauki (granty 2015/19/B/NZ9/03548 i 2011/03/B/NZ1/02840).
Korzenie Medicago truncatula po inokulacji bakteriami symbiotycznymi Ensifer meliloti, eksprymującymi geny markerowe lacZ (powyżej) lub GFP (poniżej).

 

Proponowana rola zidentyfikowanego MtABCG56 w oddziaływaniach symbiotycznych.

Pod wpływem percepcji (1) czynnika Nod (NF), za pośrednictwem MtLOG1, dochodzi do przekształcenia nieaktywnych rybozydów cytokinin (Ck-R) w aktywne biologicznie wolne (2) zasady (Ck). W ich eksporcie do apoplastu bierze udział białko MtABCG56 (3). Percepcja cytokinin przez zlokalizowany w komórkach kory receptor MtCRE1 prowadzi do aktywacji ekspresji genów docelowych (4). Powstające de novo aktywne formy cytokinin są transportowane przez MtABCG56, stanowiąc element pozytywnego sprzężenia zwrotnego (5), rozszerzającego odpowiedź komórek na cytokininy w wewnętrznych warstwach korzenia. Skutkiem kaskady sygnałowej cytokinin jest biosynteza flawonoidów i pośrednio akumulacja auksyn, stymulująca podziały komórkowe i formowanie zawiązka brodawki.

 

Naukowcy ICHB PAN w „Nature Plants”

24 marca 2021