Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Prof. Marek Figlerowicz, dr hab. Paulina Jackowiak oraz dr Natalia Koralewska są współautorami artykułu, który ukazał się w czasopiśmie „Nature”

LifeTime – konsorcjum, które połączyło badaczy z 17 wiodących europejskich jednostek naukowych oraz klinicystów i liderów przemysłu – zaprezentowało w ostatnim czasie innowacyjną strategię, która ma szansę zrewolucjonizować opiekę zdrowotną w Europie. Strategia ta zakłada wykorzystanie w medycynie praktycznej najnowszych odkryć naukowych i rozwiązań technologicznych umożliwiających precyzyjne śledzenie kondycji pojedynczych komórek. Szczegółowy plan działań na najbliższą dekadę, Konsorcjum przedstawiło w artykule zatytułowanym „LifeTime and improving European healthcare through cell-based interceptive medicine” opublikowanym na łamach czasopisma „Nature”

 

Artykuł dostępny tutaj: https://rdcu.be/b6UTd

Naukowcy ICHB współautorami artykułu w „Nature”

25 listopada 2020