Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach z dziedziny nauki

Rok 2020

ZDN 7/20 Dostawa wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC):

* ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 7/20 - dostawa wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) (pdf)

* ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 7/20 - dostawa wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) (pdf)

* formularz w wersji edytowalnej ZDN 7/20 - dostawa wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) (doc)

 

ZDN 6/20 cytometr:

* ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 6/20 cytometr (pdf)

* ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 6/20 cytometr (pdf)

 

ZDN 5/20 sekwencjonowanie próbek:

* ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 5/20 sekwencjonowanie próbek (pdf)

* ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 5/20 sekwencjonowanie próbek (pdf)

 

ZDN 4/20 czytnik płytek:

* ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 4/20 czytnik płytek (pdf)

* ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 4/20 czytnik płytek (pdf)

 

ZDN 3/20 czytnik płytek:

* ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 3/20 czytnik płytek (pdf)

 *ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 3/20 czytnik płytek (pdf)

 

ZDN 1/20 - odczynniki do bibliotek NGS

* ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 1/20 (pdf)

- formularze edytowalne ZDN 1/20 (doc)

* zawiadomienie 1 ZDN 1/20 (pdf)

* ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 1/20 (pdf)

 

 

Rok 2019

ZDN 2/19 automatyczny syntetyzer:

* ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 2/19 (pdf)

      - formularze edytowalne ZDN 2/19 (doc)* ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 2/19 (pdf)

ZDN 1/19 automatyczny syntetyzer:

* ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 1/19 (pdf)

- formularze edytowalne ZDN 1/19 (doc)

* ogłoszenie o nieudzieleniu zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 1/19 (pdf)

Informacja o udzielanym zmówieniu na Rozszerzenie platformy współpracy o funkcjonalnościw ramach projektu badawczego pt. „Progresywne wizualne metody podejmowania decyzji w humanistyce cyfrowej” (PROVIDEDH) o nr 2017/25/Z/ST6/03045, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie umowy nr UMO-2017/25/Z/ST6/03045 (pdf)

 •  ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu z dziedziny nauki (pdf)

 

 

Rok 2018

 • ZDN 05/2018 - syntetyzer oligomerów RNA/DNA:

              Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki_pl (pdf)

              Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki_eng (pdf)

                     - formularz oferty_pl (doc)         
                     - formularz oferty_eng(doc)  
                     - wykaz doświadczenia_pl (doc)       
                     - wykaz doświadczenia_eng(doc)

             - ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu z dziedziny nauki_pl (pdf)    

             - ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu z dziedziny nauki_eng (pdf)

 

 

 • ZDN 04/2018 - syntetyzer oligomerów RNA/DNA:

                    Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki_pl (pdf)

                    Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki_eng (pdf)

                     - formularz oferty_pl (doc)- w załączeniu

                     - formularz oferty_eng(doc)- w załączeniu

                     - wykaz doświadczenia_pl (doc)- w załączeniu

                     - wykaz doświadczenia_eng (doc) - w załączeniu

                   Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia z dziedziny nauki (pl), (en)

 

 • ZDN 03/2018 - kalorymetr skaningowy:

                        Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki (pdf)

                        - formularz oferty (doc)

                        - wykaz usług (doc)

                       Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki (pdf)

 

 • ZDN 02/2018 - wzbogacanie bibliotek DNA:

                        Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki (pdf)

                        - formularz oferty (doc)

                        - wykaz usług (doc)

                        - korespondencja z Wykonawcami:                                                   

                                   * zawiadomienie 1 - odpowiedź na pytanie (pdf)

                       Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki (pdf)

 

 • ZDN 01/2018 - sekwencjonowanie bibliotek DNA

                        Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki (zip)

                            - korespondencja z Wykonawcami:                                                   

                                   * zawiadomienie 1 - odpowiedź na pytanie (pdf)

                        Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki (pdf)

 

Rok 2017

 

 

 • ZDN 08/2017 - mikroskopy   
                           Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki (pdf)

                                  Modyfikacja przedmiotu zamówienia dla części nr 2 (pdf)

                                  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki (pdf)

 

 • ZDN 07/2017 - automatyczny mikroskop   
                            Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki (pdf)

                                 - korespondencja z Wykonawcami:

                                                   * zawiadomienie 1 - odpowiedź na pytanie (pdf)

                                   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki (pdf)

 

 • ZDN 06/2017 - mikroskopy

                                  Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki (pdf)

                                  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki (pdf)

 

 • ZDN 05/2017 - sekwencjonowanie bibliotek RNA_3

                                  Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki (pdf)                                 

                                  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki (pdf)

 

 • ZDN 04/2017 - sekwencjonowanie bibliotek RNA_2

                                   Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki (pdf)                                 

                                   Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia z dziedziny nauki  (pdf)

 

 • ZDN 03/2017 - sekwencjonowanie bibliotek RNA

                                  Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki (pdf)

                                  Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia z dziedziny nauki (pdf)

 

 • ZDN 02/2017 - sekwencjonowanie bibliotek DNA

                                  Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki (pdf)

                                         - korespondencja z Wykonawcami:

                                                   * zawiadomienie 1 - odpowiedź na pytanie (pdf)

                                  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki (pdf)

 

 • ZDN 01/2017 - dostawa systemu do ddPCR

                                  Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki (pdf)

                                  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki  (pdf)