mgr Artur Górski

specjalista ds. komercjalizacji

agorski@ibch.poznan.pl
tel. 61 852 85 03  w. 1183, 1551

Grzegorz Wójtowicz

referent ds. promocji i PR

gwojtowicz@ibch.poznan.pl
tel. 61 852 85 03  w. 1275

mgr inż. Adam Wronkowski

referent ds. komercjalizacji

awronkowski@ibch.poznan.pl
tel. 61 852 85 03  w. 1650

mgr Elżbieta Kopińska

kierownik

ekopinska@ibch.poznan.pl 
tel. 61 852 58 03 w. 1183, 1550

Gabriela Deling
Referent ds. promocji


gdeling@ibch.poznan.pl
tel. 61 852 58 03 w. 1275, 1650

Dział komercjalizacji i promocji

Radcy prawni

Anna Kwasiżur

radca prawny

kwasizur@ibch.poznan.pl
tel. 618528503 w. 1235

Ewa Bartoszek

radca prawny

bartoszekewa@ibch.poznan.pl
tel. 618528503 w. 1235

Dział kadr

mgr Dorota Nosal

kierownik

dnosal@ibch.poznan.pl
tel. 61 852 85 03 w. 1110

mgr Teresa Wojciechowska

starszy specjalista ds. pracowniczych

terwoj@ibch.poznan.pl
tel. 61 852 85 03 w. 1110 (1411)

mgr Marta Strojna

sekretariat dyrektora

mstrojna@ibch.poznan.pl
tel. 61 852 89 19
61 852 85 03 w. 1106

mgr Anna Hadyńska

sekretariat dyrektora

ahadynska@ibch.poznan.pl
tel. 61 852 89 19
61 852 85 03 w. 1106

mgr Jarosław Lubczyński

sekretariat dyrektora

jlubczynski@ibch.poznan.pl
tel. 61 852 89 19
61 852 85 03 w. 1107

Agata Redmer

kierownik

agata@ibch.poznan.pl
tel. 61 852 89 19
61 852 58 03 w. 1106, 1299

Sekretariat dyrektora

Pion Dyrektora

Współpraca

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres