Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Pracownia Analiz Wysokoprzepustowych 

dr Radosław Pilarski

Kierownik Pracowni

rpilarski@ibch.poznan.pl
tel. _ _ _ _

 

 • Mitsubishi RV-7FLM – sześcioosiowy robot przemysłowy przystosowany do stref czystych z zasięgiem ramienia 1,5 m.
 • Agilent Bravo – stacja pipetująca na 96- i 384 dołkowe płytki mikrotestowe.
 • Formulatrix Tempest – kombinatoryczny dyspenser z 12 niezależnymi kanałami (4 stacje).
 • Biotek Cytation 3 – czytnik płytek zintegrowany z mikroskopem fluorescencyjnym i jasnego pola.
 • Agilent vSpin – automatyczna wirówka płytek SBS.
 • Agilent Microplate Labeler – etykietownica płytek zintegrowana z czytnikiem kodów.
 • Agilent PlateLoc – automatyczna zaklejarka płytek.
 • Agilent Piercer – automatyczny dziurkacz płytek.
 • Agilent vStack – automatyczne podajniki płytek mikrotestowych.
 • Thermo Cytomat 6001 C4 – automatyczny inkubator CO2 na 184 96-dołkowe płytki.
 • Metler Toledo Quantos – waga analityczna d=0,01 mg i system grawimetryczny do precyzyjnego przygotowywania roztworów.
 • Leica DM IL LED - mikroskop fluorescencyjny odwrócony.
 • Sartorius AriumPro – system produkcji wody ultraczystej.
 • Enbio Microjet – podręczny autoklaw mikrofalowy do sterylizacji cieczy.
 • Enbio SteamJet – podręczny autoklaw parowy do sterylizacji narzędzi.
 • Knauer K7400-S – osmometr.
 • Metler Toledo SevenExcellence – multiparametryczny pehametr i konduktometr.
 • Metler Toledo UV5Nano Excellence – spektrofotometr UV-Vis.
 • Hettich Universal 320R – wirówka stołowa.
 • GFL 1112 - łaźnia wodna z cyrkulacją.
 • Berner Claire pro - komora laminarna.
 • Opera Phenix High Content Screening System - fluorescencyjny mikroskop wysokoprzepusowy sprzężony z oprogramowaniem pozwalającym na analizę obrazu i uzyskanie informacji na poziomie pojedynczej komórki.
 • CLARIOstar Plus - czytnik płytek umożliwiający detekcę absorbancji, fluorescencji, luminescencji oraz pochodnych, FRET, BRET, AlphaScreen.
 • Memmert INCO 108 med - inkubator CO2 z regulacją poziomu tlenu.

Wyposażenie

 
 

Wybrane publikacje

 • Ewolucyjne modelowanie fizykochemicznych warunków nadekspresji wirusowych replikonów w płynnych kulturach roślinnych (PLANTVIR)NCN – SONATA 5

 • Niskocząsteczkowe modulatory epigenetyczne jako aktywatory pluripotencji komórek dla potrzeb medycyny regeneracyjnej (EPICELL)NCBR – STARATEGMED

 • TMPRSS2 - potencjalny cel dla nowych leków oraz wyznacznik przebiegu COVID19; NCN - szybka ścieżka przebiegu COVID19

 • Inhibition of biocalcification; EU - OPENSCREEN DRIVE

Projekty badawcze

 • Projektowanie systemów reporterowych w komórkach ludzkich i roślinnych.
 • Transformacja ludzkich i roślinnych linii komórkowych.
 • Bankowanie komórek i tkanek w ciekłym azocie.
 • Tworzenie i utrzymywanie bibliotek chemicznych do badań przesiewowych.
 • Skrining bibliotek chemicznych.
 • Kombinatoryczna optymalizacja bioprocesów z wykorzystaniem systemów inteligentnych.
 • Automatyzacja i zwiększanie przepustowości doświadczeń i analiz biochemicznych.
 • Prowadzenie kultur komórkowych w bioreaktorach.
 • Składanie mediów i suplementów do prowadzenia kultur komórkowych.
 • Produkcja, oczyszczanie i analiza białek.
 • Analiza statystyczna i modelowanie wyników.

Oferta

Działalność badawcza

inż. Jan Sadoch

biolog

mgr Monika Pyc

specjalista biolog

Pracownicy techniczni

 • badania przesiewowe,
 • skrining,
 • badania wysokoprzepustowe,
 • automatyzacja,
 • systemy inteligentne,
 • kultury komórkowe,
 • bankowanie,
 • systemy reporterowe.

Słowa kluczowe