Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Pracownia Modelowych Ogranizmów Zwierzęcych

dr Agata Tyczewska

Kierownik Pracowni

agatat@ibch.poznan.pl
tel. wew. 1134

 

mgr inż. Karol Kołodziejczak
 biolog

mgr inż. Natalia Barabasz
  biolog

Pracownicy techniczni

 • Brak publikacji naukowych.

   
   

Wybrane publikacje

 • Brak projektów badawczych.

   

Projekty badawcze

 • Mediaclave 10, firmy Integra.

 • MediaJet vario, z karuzelami do płytek Ø 35 mm, 60 mm, 90 mm, firmy Integra.

 • PC-100 firmy Narishige.

 • Axio Vert.A1 firmy Zeiss, na którym zamontowany jest zestaw do mikroiniekcji firmy Eppendorf: mikromanipulator InjectMan 4 z dynamiczną kontrolą ruchu oraz programowalny mikroiniektor FemtoJet 4i ze zintegrowanym zasilaniem ciśnieniowym.

 • Tissue Lyser, adaptery 2 x 24 (na probówki 2 ml) oraz 2 x 10 ml.

Wyposażenie

 • Sterylizacja pożywek (od 1 l do 10 l).

 • Rozlewanie sterylnych pożywek na płytki Petriego (średnica 35 mm, 60 mm, 90 mm), do 900 płytek/ godzinę.

 • Przygotowywanie mikroigieł do mikroiniekcji.

 • Mikroiniekcje (możliwość wykorzystania do gonad C. elegans, jąder komórkowych lub cytoplazmy komórek adherentnych, pronukleusa zapłodnionych mysich oocytów, oocytów Xenopus laevis oraz embrionów rybich we wczesnych fazach rozwojowych).

Oferta

 • Caenorhabditis elegans,
 • C. elegans,
 • mikroinjekcja,
 • MediaJet,
 • Mediaclave,
 • Tissue Lyser.

Słowa kluczowe

Działalność badawcza