Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Pracownia Spektrometrii Mas

dr Łukasz Marczak

Kierownik Pracowni

lukasmar@ibch.poznan.pl
tel.
61  6653051

mgr inż Urszula Strybel
doktorant

Doktoranci

dr Anna Wojakowska
adiunkt

Pracownicy naukowi

 • Brak publikacji naukowych.

   
   

Wybrane publikacje

 • Brak projektów badawczych.

   

Projekty badawcze

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN:

 • Układ HPLC-MS (Q-TOF) – Bruker micrOTOF-q.

 • Spektrometr MALDI-TOF – Bruker Autoflex.

 • Układ GC-MS (TOF) – Waters GCT Premier.

Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki:

 • Układ nanoLC-MS (offline MALDI-TOF/TOF) – Proxeon nanoLC + Bruker UltrafleXtreme.

 • Układ nanoLC-MS (pułapka jonowa) – Waters nanoAcquity + Bruker Amazon SL.

 • Układ nano/mikro LC-MS (OrbiTrap) – Dionex RSLC nano 3000 + Thermo QExactive.

 • Układ GC x GC –MS (TOF) – Leco Pegasus 4D.

 • Układ GC-MS (TripleQuad) – Thermo TSQ8000.

 • Samodzielne źródło jonów z kolektorem frakcji – Advion NanoMate TriVersa.

 • Zestaw do przeprowadzania elektroforezy 2D – GE Healthcare IPGphor + EttanDalt six.

Wyposażenie

 • Identyfikacja białek metodami MS.

 • Analiza de novo sekwencji peptydów oraz białek (MALDI, ISD-MALDI).

 • Analiza modyfikacji potranslacyjnych białek metodami MS.

 • Analiza ilościowa białek metodami elektroforetycznymi oraz MS.

 • Oznaczanie mas monoizotopowych związków niskocząsteczkowych metodami HR-MS.

 • Analiza strukturalna związków niskocząsteczkowych metodami tandemowej spektrometrii mas.

 • Analiza ilościowa związków niskocząsteczkowych metodami MS.

 • Analiza związków lotnych metodami GC-MSn.

Oferta

 • spektrometria mas,
 • chromatografia cieczowa,
 • chromatografia gazowa,
 • elektroforeza,
 • proteomika,
 • metabolomika,
 • lipidopmika,
 • analiza jakościowa,
 • miażdżyca,
 • choroby nowotworowe,
 • krew,
 • osocze,
 • hiperhomocysteinemia,
 • nhomocysteinylacja białek,
 • egzosomy,
 • biomarke.

Słowa kluczowe

Działalność badawcza