Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Pracownia Syntezy Pochodnych Kwasów Nukleinowych

dr hab. Tomasz Ostrowski

Kierownik Pracowni

tostr@ibch.poznan.pl
tel.
61 8291867

dr Framski Grzegorz 

starszy specjalista chemik

Pracownicy techniczni

 • W. Wilms, M. Woźniak-Karczewska, M. Niemczak, P. Lisiecki, A. Zgoła-Grześkowiak, Ł. Ławniczak, G. Framski, J. Pernak, M. Owsianiak, C. Vogt, A. Fischer, R.D. Rogers, Ł. Chrzanowski, Quantifying the mineralization of C-13-labeled cations and anions reveals differences in microbial biodegradation of herbicidal ionic liquids between water and soil. ACS Sustainable Chem. Eng. 8, 3412-3426 (2020)

 • D. Baranowski, G. Framski, E. Wyszko, T. Ostrowski, Studies on structure of kinetin riboside and its analogues by variable-temperature NMR. J. Mol. Struct. 1195, 110-118 (2019)

 • A. Parus, G. Framski, W. Rypniewski, K. Panasiewicz, P. Szulc, K. Myszka, A. Zgoła-Grześkowiak, Ł. Ławniczak, Ł. Chrzanowski, Plant growth promoting N-alkyltropinium bromides enhance seed germination, biomass accumulation and photosynthesis parameters of maize (Zea mays). New J. Chem. 43, 5805-5812 (2019)

 • A. Szymańska-Michalak, D. Wawrzyniak, G. Framski, J. Stawiński, J. Barciszewski, Kraszewski, New antiglioma zwitterionic pronucleotides with an FdUMP framework. Eur. J. Med. Chem. 144, 682-691 (2018)

 • M. Sydow, M. Owsianiak, G. Framski, M. Woźniak-Karczewska, A. Piotrowska-Cyplik, Ł. Ławniczak, A. Szulc, A. Zgoła-Grześkowiak, H.J. Heipieper, Ł. Chrzanowski, Biodiversity of soil bacteria exposed to sub-lethal concentrations of phosphonium-based ionic liquids: effects of toxicity and biodegradation. Ecotox. Environ. Safety 147, 157–164 (2018)

 • A. Parus, G. Framski, Impact of O-alkyl-pyridineamidoximes on the soil environment. Sci. Total Environ. 643, 1278-1284 (2018)

 • G. Framski, T. Gośliński, P. Januszczyk, B. Golankiewicz, T. Ostrowski, Alkylation of 9-substituted guanine derivatives with α,ω-dihaloalkanes. Heteroatom Chem. 28, e21399 (2017)

 • Z. Jahnz-Wechmann, J. Lisowiec-Wąchnicka, G. Framski, J. Kosman, J. Boryski, A. Pasternak, Thermodynamic, structural and fluorescent characteristics of DNA hairpins containing functionalized pyrrolo-2′-deoxycytidines. Bioorg. Chem. 71, 294-298 (2017)

 • A. Szymańska-Michalak, D. Wawrzyniak, G. Framski, M. Kujda, P. Zgoła, J. Stawiński, J. Barciszewski, J. Boryski, A. Kraszewski, New 3′-O-aromatic acyl-5-fluoro-2′-deoxyuridine derivatives as potential anticancer agents. Eur. J. Med. Chem. 115, 41-52 (2016)

 • A. Krajczyk, J. Zeidler, P. Januszczyk, S. Dawadi, H.I. Boshoff, C.E. Barry III, T. Ostrowski, C.C. Aldrich, 2-Aryl-8-aza-3-deazaadenosine analogues of 5′-O-[N-(salicyl)sulfamoyl]adenosine: nucleoside antibiotics that block siderophore biosynthesis in Mycobacterium tuberculosis. Bioorg. Med. Chem. 24, 3133-3143 (2016)

Wybrane publikacje

 • Brak projektów badawczych.

   

Projekty badawcze

 • Standardowe wyposażenie laboratorium chemii organicznej.

   

Wyposażenie

 • Synteza związków heterocyklicznych ze szczególnym uwzględnieniem modyfikowanych zasad kwasów nukleinowych, nukleozydów i nukleotydów.

   
   

Oferta

 • synteza organiczna,
 • analogi nukleozydów,
 • nukleozydy purynowe,
 • nukleozydy pirymidynowe,
 • nukleozydy 1,2,3-triazolu,
 • nukleozydy acykliczne,
 • analogi nukleotydów,
 • pronukleotydy,
 • aktywność przeciwwirusowa,
 • aktywność przeciwnowotworowa,
 • aktywność przeciwbakteryjna,
 • relacja struktura – czynność biologiczna.

Słowa kluczowe

Działalność badawcza