Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Profesury i habilitacje

WNIOSKI PROFESORSKIE


2020

 • dr hab. Eliza Wyszko: Uchwała Rady Naukowej ICHB PAN w sprawie poparcia wniosku (pdf)
   


POSTĘPOWANIA HABILITACYJNE

Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w ICHB PAN (pdf
 

2019

 • dr Krzysztof Brzeziński: autoreferat (pdf), recenzja 1 (pdf), recenzja 2 (pdf), recenzja 3 (pdf)

  Harmonogram:
 • Wniosek: 29.04.2019 (pdf)
 • Powołanie Komisji: 7.11.2019 (pdf)
 • Uchwała Komisji: 16.01.2020 (pdf)
 • Uchwała RN ICHB PAN: 26.02.2020 (pdf)

 

2018

 • wniosek: 24.09.2018 r. (pdf),
 • powołanie Komisji: 10.01.2019 r. (pdf)
 • uchwała Komisji: 21.02.2019 (pdf)
 • uchwała RN ICHB PAN: 26.02.2019 (pdf)

 

 • wniosek: 27.02.2018 r. (pdf)
 • powołanie Komisji: 06.09.2018 r. (pdf)
 • uchwała Komisji: 19.11.2018 r. (pdf)
 • uchwała RN ICHB PAN: 21.11.2018 r. (pdf)