Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Przetargi

Poniższa lista zawiera przetargi, dla których termin składania ofert jeszcze nie upłynął.
przejdź do: PRZETARGI PO TERMINIE SKŁADANIA OFERT, aby zobaczyć przetargi dla których termin składania ofert upłynął


Aktualnie nie są prowadzone żadne postępowania przetargowe.


 

Pozostałe zamówienia dla:
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
w serwisie Platforma Zakupowa