Rada Naukowa kadencji 2019-2022

prof. dr hab.
Andrzej B. Legocki,

członek rzeczywisty PAN, Poznań

Przewodniczący
Rady Naukowej 

prof. dr hab.
Ryszard W. Adamiak,

ICHB PAN

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej

prof. dr hab. Adam Szewczyk,

Instytut Biologii Doświadczalnej
im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej

dr Joanna Banasiak

ICHB PAN, Poznań

Sekretarz

Członkowie Rady Naukowej

CZŁONKOWIE Z ICHB PAN

Prof. dr hab. Ryszard Adamiak

Dr Joanna Banasiak
przedstawiciel adiunktów

Prof. dr hab. Jan Barciszewski

Dr hab. Paweł Bednarek, prof. ICHB

Prof. dr hab. Jacek Błażewicz
członek rzeczywisty PAN

Prof. dr hab. Jerzy Boryski (do 2021)

Dr hab. Marcin Chmielewski, prof. ICHB

Prof. dr hab. Jerzy Ciesiołka (do 2021)

Dr hab. Mariola Dutkiewicz

Dr hab. Maciej Figiel, prof. ICHB

Prof. dr hab. Marek Figlerowicz
członek korespondent PAN

Dr hab. Agnieszka Fiszer, prof. ICHB (od 2022)

Prof. dr hab. Zofia Gdaniec

Dr hab. Kamila Grzywacz, prof. ICHB

Dr Luiza Handschuh (od 2022)

Dr hab. Michał Jasiński, prof. ICHB

Prof. dr hab. Mariusz Jaskólski
członek rzeczywisty PAN

Prof. dr hab. Elżbieta Kierzek

Prof. dr hab. Ryszard Kierzek (do 2021)

Prof. dr hab. Piotr Kozłowski

Prof. dr hab. Adam Kraszewski (do 2021)

Dr hab. Anna Kurzyńska-Kokorniak, prof. ICHB

Prof. dr hab. Andrzej B. Legocki
członek rzeczywisty PAN

Dr hab. Magdalena Łuczak, prof. ICHB

Dr Julia Misiorek
przedstawiciel adiunktów

Dr hab. Marta Olejniczak, prof. ICHB

Dr hab. Katarzyna Pachulska-Wieczorek, 
prof. ICHB (od 2022) 

Dr hab. Anna Pasternak, prof. ICHB

Dr hab. Katarzyna Rolle, prof. ICHB

Prof. dr hab. Wojciech Rypniewski

Dr hab. Michał Sobkowski, prof. ICHB

Prof. dr hab. Marta Szachniuk (od 2022)

Prof. dr hab. Jan Węglarz
członek rzeczywisty PAN

Mgr Marta Wojnicka
przedstawiciel doktorantów

Dr hab. Eliza Wyszko, prof. ICHB

CZŁONKOWIE ZEWNĘTRZNI

Prof. dr hab. Ewa Bartnik
Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa

Prof. dr hab. Janusz M. Bujnicki
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa
Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Prof. dr hab. Agnieszka Chacińska
członek korespondent PAN
Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN

Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń
członek korespondent PAN
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

Prof. dr hab. Marcin Drąg
Wydział Chemii, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Andrzej Dziembowski
Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Prof. dr hab. Jacek Gawroński
członek korespondent PAN
Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Dr hab. Magdalena Konarska
członek korespondent PAN
Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN

Prof. dr hab. Izabela Makałowska
Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak
Wydział Chemii oraz Centrum Zaawansowanych Technologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Dr hab. Jan Milecki
Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Prof. dr hab. Barbara Nawrot
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź

Prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak
członek korespondent PAN
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

Prof. dr hab. Grażyna Stochel
członek rzeczywisty PAN 
Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Adam Szewczyk
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

Prof. dr hab. Michał Witt
Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań

Prof. dr hab. Bogdan Wolko
Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań

Prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa

Skip to content