Środowiskowe Studium Doktoranckie ICHB PAN

Rekrutacja

Regulamin

Kontakt

 REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO  - obowiązujący od 01.10.2018 do 30.09.2019 r.

 REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO  - obowiązujący od 01.10.2019 do 30.09.2020 r.

 REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO  - obowiązujący od 01.10.2020 r.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Studium:
prof. dr hab. Adama Kraszewskiego
Adam.Kraszewski@ibch.poznan.pl
tel. (61) 852 85 03 wew. 1181, 1548

Rekrutacja do Środowiskowego Studium Doktoranckiego ICHB PAN nie będzie prowadzona.
Zapraszamy natomiast do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk

Małgorzata Dąbkiewicz

 

Studium Doktoranckie ICHB PAN
sekretariatsd@ibch.poznan.pl
tel. 61 
852 8503 w 1121, 1430

prof. dr hab. Adam KraszewskiStudium Doktoranckie ICHB PAN
kierownikAdam.Kraszewski@ibch.poznan.pl
  tel. 61 852 85 03 w.1181, 1548

Most poznański

POROZUMIENIE I REGULAMIN MOBILNOŚCI POZNAŃSKICH DOKTORANTÓW POZNAŃSKI MOST 


WYKŁADY:

2020/2021 (pdf)

SYLABUSY:
prof. J. Barciszewskiego 

 

Współpraca

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres