Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

wybrane publikacje

Wybrane publikacje

aktualnie realizowane projekty badawcze

Projekty badawcze

wyposażenie

Wyposażenie

oferta

Oferta

słowa kluczowe

Działalność badawcza

Pracownia .....

Imię Nazwisko

Doktorant

Imię Nazwisko

Doktorant

Imię Nazwisko

Doktorant

Imię Nazwisko

Lab manager

Imię Nazwisko

Lab manager

Imię i Nazwisko

Kierownik Pracowni

@ibch.poznan.pl
tel. _ _ _ _ _ _ _ _ _