Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

wybrane publikacje

Wybrane publikacje

aktualnie realizowane projekty

Aktualnie realizowane projekty

  • osiągnięcia badawcze

Osiągnięcia badawcze

Aktualna działalność badawcza

Aktualna działalność badawcza

profil badań

Profil Badań

słowa kluczowe

Słowa kluczowe

Zakład _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Imię i Nazwisko

Kierownik Zakładu

@ibch.poznan.pl
tel. _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Imię Nazwisko

Doktorant

Imię Nazwisko

Doktorant

Imię Nazwisko

Doktorant

Imię Nazwisko

Lab manager

Imię Nazwisko

Lab manager

Rys. 1. Zróżnicowanie genetyczne populacji HCV. Szczegółowe informacje można znaleźć w publikacji: M. Figlerowicz, P. Jackowiak, P. Formanowicz, P. Kędziora, M. Alejska, N. Malinowska, J. Błażewicz, M. Figlerowicz Hepatitis C virus quasispecies in chronically infected children subjected to interferon-ribavirin therapy. Archives of Virology 155, 1977-1987 (2010).

Rys 2. Analiza filogenetyczna populacji HCV. Szczegółowe informacje można znaleźć w publikacji: M. Figlerowicz, P. Jackowiak, P. Formanowicz, P. Kędziora, M. Alejska, N. Malinowska, J. Błażewicz, M. Figlerowicz Hepatitis C virus quasispecies in chronically infected children subjected to interferon-ribavirin therapy. Archives of Virology 155, 1977-1987 (2010).

Analiza filogenetyczna populacji HCV. Szczegółowe informacje można znaleźć w publikacji: M. Figlerowicz, P. Jackowiak, P. Formanowicz, P. Kędziora, M. Alejska, N. Malinowska, J. Błażewicz, M. Figlerowicz Hepatitis C virus quasispecies in chronically infected children subjected to interferon-ribavirin therapy. Archives of Virology 155, 1977-1987 (2010).