Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymały Jennifer Doudna i Emmanuelle Charpentier za rozwój metody edycji genomu CRISP/Cas.

Więcej na stronie Komitetu Noblowskiego.

Tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymały...

08 października 2020