Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

test nowych elementów

Lp.

Imię i nazwisko

Tytuł

Data
uzyskania
tytułu

 1.  

prof. dr hab. Maciej Wiewiórowski (1918–2005)

profesor nauk chemicznych

1959

 1.  

prof. dr hab. Andrzej B. Legocki

profesor nauk przyrodniczych

1977

 1.  

prof. dr hab. Jan Węglarz

profesor nauk technicznych

1983

 1.  

prof. dr hab. Bożenna Golankiewicz (1934–2019)

profesor nauk chemicznych

1986

 1.  

prof. dr hab. Jacek Błażewicz

profesor nauk technicznych

12.11.1987

 1.  

prof. dr hab. Ryszard W. Adamiak

profesor nauk chemicznych

14.01.1992

 1.  

prof. dr hab. Wojciech T. Markiewicz

profesor nauk chemicznych

14.01.1992

 1.  

prof. dr hab. Maria D. Bratek-Wiewiórowska (1927–2006)

profesor nauk chemicznych

17.04.1992

 1.  

prof. dr hab. Włodzimierz J. Krzyżosiak (1949–2017)

profesor nauk biologicznych

24.02.1993

 1.  

prof. dr hab. Jan Barciszewski

profesor nauk biologicznych

18.10.1993

 1.  

prof. dr hab. Tomasz Twardowski

profesor nauk biologicznych

19.11.1993

 1.  

prof. dr hab. Jacek Stawiński

profesor nauk chemicznych

20.06.1994

 1.  

prof. dr hab. Krzysztof Gulewicz

profesor nauk rolniczych

14.04.1997

 1.  

prof. dr hab. Mariusz Jaskólski

profesor nauk chemicznych

14.04.1997

 1.  

prof. dr hab. Mirosława Naskręt-Barciszewska

profesor nauk chemicznych

8.07.1997

 1.  

prof. dr hab. Adam Kraszewski

profesor nauk chemicznych

29.12.1998

 1.  

prof. dr hab. Jerzy Boryski

profesor nauk chemicznych

28.03.2000

 1.  

prof. dr hab. Ryszard Kierzek

profesor nauk chemicznych

28.04.2000

 1.  

prof. dr hab. Józef Bujarski

profesor nauk biologicznych

2.06.2003

 1.  

prof. dr hab. Jerzy Ciesiołka

profesor nauk chemicznych

11.12.2003

 1.  

prof. dr hab. Maciej Stobiecki

profesor nauk chemicznych

21.02.2005

 1.  

prof. dr hab. Grzegorz Bujacz

profesor nauk chemicznych

5.12.2005

 1.  

prof. dr hab. Marek Figlerowicz

profesor nauk biologicznych

8.06.2006

 1.  

prof. dr hab. Wojciech Rypniewski

profesor nauk chemicznych

22.01.2007

 1.  

prof. dr hab. Hieronim Jakubowski

profesor nauk chemicznych

22.10.2007

 1.  

prof. dr hab. Zofia Gdaniec

profesor nauk chemicznych

5.12.2011

 1.  

prof. dr hab. Piotr Formanowicz

profesor nauk technicznych

4.03.2015

 1.  

prof. dr hab. Marta Kasprzak

profesor nauk technicznych

11.06.2015

 1.  

prof. dr hab. Elżbieta Kierzek

profesor nauk biologicznych

30.07.2018

 1.  

prof. dr hab. Piotr Kozłowski

profesor nauk biologicznych

30.07.2018

 1.  

prof. dr hab. Paweł Bednarek

profesor nauk ścisłych i przyrodniczych

10.03.2020

 1.  

prof. dr hab. Michał Jasiński

profesor nauk ścisłych i przyrodniczych

11.05.2020

 1.  

prof. dr hab. Marta Szachniuk

profesor nauk inżynieryjno-technicznych

11.05.2020