Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Kategoria Naukowa A+

Poznańskie Konsorcjum RNA

HR Excellence in Research

Poznańskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe

Polska Akademia Nauk

ok. 650 pracowników

ok. 100 doktorantów

30 zakładów naukowych

13 pracowni specjalistycznych

ok 110 naukowców

33 wynalazki

60 patentów

570 projektów

Kształcenie doktorantów

ponad 2750 publikacji

  Teraźniejszość :

ICHB PAN należy obecnie do największych instytutów PAN. Zatrudnia ok. 650 osób, z czego ok. połowa to pracownicy PCSS. Badania naukowe prowadzi ok. 120 naukowców, wspiera ich ok. 80 pracowników naukowo-technicznych i tyleż doktorantów. W ICHB PAN działa 30 zakładów naukowych i 12 pracowni specjalistycznych. Ponad połowa kierowników tych jednostek to młodzi, dynamiczni pracownicy naukowi, z których część jest jeszcze przed habilitacją. 

  Misja :

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN to unikatowe w skali Polski i Europy interdyscyplinarne centrum naukowe prowadzące badania łączące obszary chemii, biologii i informatyki. Główna tematyka prowadzonych prac obejmuje syntezę oraz badania struktury i funkcji kwasów nukleinowych, białek i ich komponentów. Kształcenie doktorantów odbywa się w Poznańskiej Szkole Doktorskiej i na Studium Doktoranckim ICHB PAN. Przy Instytucie afiliowane jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

ZAMKNIJ

Zamknij

 • Baranek M., Belter A., Naskręt-Barciszewska MZ., Stobiecki M., Markiewicz WT., Barciszewski J.Effect of small molecules on cell reprogramming.Molecular BioSystems 13, 277-313 (2017)
 • Swarcewicz, B., Sawikowska, A., Marczak, Ł., Luczak, M., Ciesiolka, D.,Krystkowiak, K., Kuczynska, A., Krajewski, P., Stobiecki, M.Effect of drought stress on metabolite contents in barley recombinant inbred line population revealed by untargeted GC-MS profiling.Acta Physiologiae Plantarum 39, Artic. No 158 (2017)
 • Gedher, SJ; Marczak, L, Luczak, M; Stobiecki, M; Widlak, P; Kovarova, H.Proteomic landscape in Central and Eastern Europe: the 9th Central and Eastern European Proteomic Conference, Poznan, Poland.Expert Review of Proteomics, 13, 5-7 (2016)
 • Chmielewska K., Rodziewicz P., Swarcewicz B., Sawikowska A., Krajewski P.,Marczak Ł., Ciesiołka D., Kuczyńska A., Mikołajczak K., Ogrodowicz P., Krystkowiak K., Surma M., Adamski T., Bednarek P., Stobiecki M.Analysis of drought-induced proteomic and metabolomic changes in barley (Hordeumvulgare L.) leaves and roots unravels some aspects of biochemical mechanisms involvedin drought tolerance.Front. Plant Sci. 7, Article no 1108 (2016)
 • Ostrowski W., Swarcewicz B., Nolka M., Stobiecki M.Differentiation of phenylpropanoid acids cyclobutane and dehydrodimers isomers in barley leaf cell walls with LC/MS/MS system.International Journal of Mass Spectrometry 407, 77-85 (2016)
 • Luczak, M., Suszynska-Zajczyk, J., Marczak, L., Formanowicz, D., Pawliczak, E.,Wanic-Kossowska, M., Stobiecki, M.Label-Free Quantitative Proteomics Reveals Differences in Molecular Mechanism of Atherosclerosis Related and Non-Related to Chronic Kidney Disease.International Journal of Molecular Sciences 17, art no 631 (2016)
 • Łuczak M, Formanowicz D, Marczak Ł, Suszyńska-Zajczyk J, Pawliczak E,Wanic-Kossowska M, Stobiecki M.iTRAQ-based proteomic analysis of plasma reveals abnormalities in lipid metabolism proteins in chronic kidney disease-related atherosclerosis.Scientific Reports 6, 32 511 (2016)
 • 8. Kachlicki P, Piasecka A, Stobiecki M, Marczak Ł.Structural characterization of flavonoid 2 glycoconjugates and their derivatives with mass spectrometric techniques.Molecules 21, 1494 (2016)
 • Perła-Kajan, J, Utyro, O, Rusek, M, Malinowska, A, Sitkiewicz, E, Jakubowski, H.N-Homocysteinylation impairs collagen cross-linking in cystathionine β-synthase-deficient mice: a novel mechanism of connective tissue abnormalities.The FASEB Journal 30, 3810-3821 (2016)
 • Bocian A, Zwierzykowski Z, Rapacz M, Koczyk G, Ciesiolka D, Kosmala A.Metabolite profiling during cold acclimation of Lolium perenne genotypes distinct in the level of frost tolerance.Journal of Applied Genetics 56, 439-449 (2015)
 • Stobiecki M, Kachlicki P, Wojakowska A, Marczak L.Application of LC/MS systems to structural characterization of flavonoid glycoconjugates. Phytochemistry Letters 11, 358–367 (2015)
 • Luczak M, Formanowicz D, Marczak L, Pawliczak E, Wanic-Kossowska M, Figlerowicz M, Stobiecki M.Deeper insight into chronic kidney disease-related atherosclerosis: comparative proteomic studies of blood plasma using 2DE and mass spectrometry.Journal of Translational Medicine 13: art. no. 20 (2015)
 • Wojakowska A, Kułak K, Jasiński M, Kachlicki P, Stawińki S Stobiecki M.Metabolic response of narrow leaf lupine (Lupinus angustifolius) plants to elicitation and infection with Colletotrichum lupine under field conditions.Acta Physiologiae Plantarum 37:152 (2015)

Wybrane publikacje

 • Niskocząsteczkowe modulatory epigenetyczne jako aktywatory pluripotencji komórek dla potrzeb medycyny regeneracyjnej – EPICELL.NCBR – Strategmed
 • Poszukiwanie molekularnych mechanizmów progresji miażdżycy w przewlekłej chorobie nerek.NCN – OPUS 10

Projekty badawcze

 • Hordeum vulgare,
 • genus Hypericum,
 • genus Lupinus,
 • metabolomika,
 • metabolity pierwotne i wtórne,
 • profilowanie metabolitów,
 • produkty naturalne,
 • proteomika,
 • biomarkery stanów chorobowych,
 • surowica krwi,
 • stres abiotyczny,
 • spektrometria mas,
 • analiza mieszanin,
 • techniki GC/MS, LC/MS, CID MS/MS,
 • analiza strukturalna,
 • biomedycyna,
 • biotechnologia.

Tematyka badawcza

Słowa kluczowe

Prace prowadzone na układach zwierzęcych i roślinnych, oparte na analizie proteomicznej           oraz metabolomicznej badanych organizmów oraz charakterystyce strukturalnej metodami spektrometrii mas produktów naturalnych pochodzenia roślinnego:

 • analiza proteomu siewek jęczmienia w odmianach oraz populacji mapującej poddawanych stresowi suszy pod kątem odporności poszczególnych linii na tego rodzaju stres,
 • poszukiwania białkowych biomarkerów chorób człowieka w surowicy/osoczu krwi, z wykorzystaniem metod 2D E/MS,
 • systemy aktywnego transportu w dystrybucji produktów naturalnych,
 • badania nad procesem homocysteinylacji białek krwi oraz rolą biologiczną tych modyfikacji      w chorobach układu krążenia,
 • zastosowanie spektrometrii mas do analizy miejsc N-homocysteinylacji białek,
 • ocena molekularna (proteomiczna i lipidomiczna) w układach in vitro kardiomiocytów pozyskanych z komorek iPS z wykorzystaniem protokołu wynikającego z działań Algorytmu Genetycznego.