Dyrekcja:

prof. dr hab. Marek Figlerowicz
Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej
dyrektor instytutu, kierownik zakładu
tel. 1106, 1103, 618528919, pok. 1 W10, 4  A
dr hab. Michał Sobkowski
profesor instytutu
Zakład Chemii Komponentów Kwasów Nukleinowych
zastępca dyrektora ds. naukowych,
kierownik zakładu
tel. 1182, pok. 118 E
mgr Małgorzata Radwańska-Borucka
Dyrekcja
zastępca dyrektora ds. ogólnoadministracyjnych
tel. 1104, pok. 104 B
mgr Julia Brzoska-Karwat
Dyrekcja
zastępca dyrektora ds. koordynacji badań
tel. 1277, pok. 4 W10
mgr Adam Kubasiński
Dyrekcja
zastępca dyrektora ds. finansowych
tel. 1239, 61 852 94 10, pok. 216 B


Pracownicy:

mgr Elżbieta Adamczyk
Sekretariat Naukowy
samodzielny referent
tel. 1203, 1579, pok. 23 W10
prof. dr hab. Ryszard Adamiak
Zakład Struktury i Funkcji Retrotranspozonów
profesor
tel. 1113, pok. 2 A
mgr Katarzyna Adrych-Rożek
Zakład Sond Molekularnych i Proleków
specjalista chemik
tel. 1185, 1555, pok. 109 E
dr Magdalena Alejska
Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej
starszy specjalista biolog
tel. 1111, pok. 107 A
dr Witold Andrałojć
Zakład Biomolekularnego NMR
adiunkt
tel. 1286, pok. NMR-5 B
mgr inż. Angelika Andrzejewska
Zakład Struktury i Funkcji Retrotranspozonów
doktorant
tel. 1177, pok. 9 E
dr hab. Maciej Antczak
Zakład Bioinformatyki
adiunkt
tel. 61 6653056, pok. 2.7.13/4 ECBiG
mgr Magdalena Augustyniak
Dział Finansowo-Księgowy
samodzielna księgowa ds. płac
tel. 1124, 1437, pok. 217 B
Ilkin Aygun
Zakład Biologii Integratywnej
doktorant
dr Joanna Banasiak
Zakład Fizjologii Molekularnej Roślin
adiunkt
tel. 1169, pok. 1 E
mgr Agnieszka Banaś-Wilczyk
Dział Zamówień Publicznych
referent ds. zamówień publicznych
tel. 1406, 1105, pok. 105 B
mgr Justyna Banaszkiewicz
Dział Finansowo-Księgowy
księgowa
tel. 1102, 1403, 1272, pok. 221 B
mgr inż. Natalia Barabasz
Pracownia Modelowych Organizmów Zwierzęcych
biolog
tel. 1128, pok. 33 W12
Leszek Baran
Dział Kadr
specjalista ds. kadrowo-administracyjnych (PCSS)
tel. 61 8582045, pok. 0.19 CBPIO
dr Dagmara Sara Baraniak
Zakład Chemii Komponentów Kwasów Nukleinowych
adiunkt
tel. 1176, pok. 8 E
Anna Baranowska
Dział Techniczno-Organizacyjny
Zespół Pokoi Gościnnych
recepcjonista
tel. 1251, 1252, 618516841, pok. 7 B
dr Daniel Baranowski
Zakład Biomolekularnego NMR
adiunkt
tel. 1286, pok. 5 B
Andrzej Baranowski
Dział Techniczno-Organizacyjny
portier
tel. 1129, pok. portiernia A
dr Jakub Barciszewski
Pracownia Inżynierii Białek
specjalista biolog
tel. 1246, pok. 314 B
prof. dr hab. Jan Barciszewski
Zakład Neuroonkolgii Molekularnej
profesor
tel. 1132, pok. 14 W12
mgr inż. Kinga Barczak
Sekretariat Naukowy
referent
tel. 1581, pok. 23 W10
Ewa Bartoszek
Stanowisko ds. prawnych
radca prawny
tel. 1235, pok. 106 B
mgr Natalia Bartyś
Zakład Bioinżynierii Kwasów Nukleinowych
biolog
tel. 1173, pok. 5 E
mgr inż. Krzysztof Bąk
Dział Głównego Inżyniera
główny inżynier
tel. 1210, kom. 512-729-404 pok. 212 B
dr hab. Kamilla Bąkowska-Żywicka
profesor instytutu/kierownik zespołu
Zespół Transkryptomiki Funkcjonalnej
tel. 61-829-1866, pok. A022 CZT
prof. dr hab. Paweł Bednarek
Zakład Metabolomiki Funkcjonalnej Roślin
kierownik zakładu
tel. 1167, pok. 17 E
dr Magdalena Bejger
Zakład Struktury i Funkcji Biomolekuł
adiunkt
tel. 1247, pok. 9 C
dr Agnieszka Belter
Zakład Biologii Medycznej
adiunkt
tel. 1118, pok. 12 W12
dr Wanda Biała-Leonhard
Zakład Fizjologii Molekularnej Roślin
adiunkt
tel. 1169, pok. 1 E
mgr Paulina Bierwagen
Pracownia Inżynierii Białek
doktorant
tel. 1152, 1519, pok. 002 A
mgr Aneta Bilnicka
Zakład Biologii Integratywnej
doktorant
tel. 1231,
mgr Katarzyna Biniek - Antosiak
Zakład Struktury i Funkcji Biomolekuł
biolog
tel. 1247, pok. 9 C
Marcin Blendowski
Dział ds. systemów zarządzania i bezpieczeństwa informacji
młodszy administrator systemów komputerowych
tel. 1233, pok. 213 B
prof. dr hab. inż. Jacek Błażewicz
Zakład Bioinformatyki
kierownik zakładu
tel. 1271, 616653100, pok. L.2.6.42 ECBIG
Krystian Bocian
Pracownia Modelowych Organizmów Ssaczych
biolog
tel. +48 618291857, pok. Zwierzętarnia CZT
dr inż. Marcin Borowski
Zakład Bioinformatyki
biolog
tel.
prof. dr hab. Jerzy Boryski
Zakład Chemii Komponentów Kwasów Nukleinowych
profesor
tel. 1166, pok. 16 E
Piotr Brylewski
Dział Obsługi Ośrodka Nauki
portier
tel. 1201, pok. portiernia B
Violetta Brylska
Dział Głównego Inżyniera
obsługa centrali telefonicznej
tel. 0, pok. 8 B
dr Jolanta Brzezińska
Zakład Chemii Biopolimerów
adiunkt
tel. 1186, pok. 108 E
dr hab. Dariusz Brzeziński
Zakład Krystalografii - Centrum Badań Biokrystalograficznych
adiunkt
dr Lucyna Budźko
Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej
adiunkt
tel. 1148, 1508, pok. 105 A
mgr inż. Sylwia Bugaj
Zakład Metabolomiki Funkcjonalnej Roślin
specjalista biolog
tel. 1171, pok. 3 E
dr Leszek Błaszczyk
Zakład Struktury i Funkcji Biomolekuł
adiunkt
tel. 1247, pok. 9 C
Beata Błocka
Dział Techniczno-Organizacyjny
Zespół Pokoi Gościnnych
recepcjonista
tel. 1251, 1252, 618516841, pok. 7 B
Ewa Błotna
Dział Finansowo-Księgowy
samodzielna księgowa (PCSS)
tel. 61 8582083, pok. 012 CBPIO

 

mgr Francesca Canyelles I Font
Zakład Sond Molekularnych i Proleków
doktorant
tel. 1175, pok. 7 E
dr Agnieszka Chabowska-Kita
Zakład Biologii Integratywnej
adiunkt
tel. 1231 / 1139, pok. 34 W12
mgr Żaneta Chmielewska
Dział Finansowo-Księgowy
samodzielna księgowa
tel. 1211, 1588, pok. 218 B
mgr Agata Chmielewska
Sekcja ds. Zaopatrzenia Laboratoriów
kierownik
tel. 1108, 1409, pok. 107 A
dr hab. Marcin Chmielewski
profesor instytutu
Zakład Chemii Biopolimerów
kierownik zakładu
tel. 1257, pok. 114 E
mgr Katarzyna Chojnacka
Zakład Genetyki Molekularnej
specjalista biolog
tel. 1281,1633, pok. 14 B W10
mgr Kinga Ciechanowska
Zakład Biochemii Rybonukleoprotein
biolog/doktorant
tel. 1178, pok. 03 W10
Łukasz Ciecierski
Pracownia Hodowli Komórkowych i Tkankowych
biolog
Hanna Ciesielska
Dział Finansowo-Księgowy
samodzielna księgowa (PCSS)
tel. 61 8582076, pok. 011 CBPIO
prof. dr hab. Jerzy Ciesiołka
Zakład Biochemii RNA
kierownik zakładu
tel. 1198, pok. 07 E
dr Adam Ciesiołka
Zakład Biomedycyny Molekularnej
adiunkt
tel. 1122, pok. 22 W12
dr hab. Rafał Ciosk
profesor instytutu
Zakład Biologii Integratywnej
p.o. kierownika zakładu
tel. 1140,
mgr Agata Ciołak
Zakład Biomedycyny Molekularnej
doktorant
tel. 1138, pok. 23 W12
Marzena Cudzińska
Dział Finansowo-Księgowy
samodzielna księgowa (PCSS)
tel. 61 8582077, pok. 011 CBPIO
dr Tomasz Czapik
Zakład Chemii i Biologii Strukturalnej Kwasów Nukleinowych
asystent
tel. 1143, pok. 9 A
mgr Paweł Czerniawski
Zakład Metabolomiki Funkcjonalnej Roślin
doktorant
tel. 1171, pok. 2-3 E
dr Karol Czubak
Zakład Genetyki Molekularnej
asystent
tel. 1292, pok. 20 W10

 

Małgorzata Dąbkiewicz
Sekretariat Dyrektora
asystentka z-cy dyrektora ds. naukowych
tel. 1121, 1430, pok. 11 C
mgr Magdalena Dąbrowska
Zakład Inżynierii Genomowej
doktorant
tel. 1117, pok. 24 W12
mgr Joanna Delimata
Zakład Neurobiologii Molekularnej
doktorantka
Gabriela Deling
Dział Komercjalizacji i Promocji
referent ds. promocji
tel. 1275, 1650, pok. 110 B
mjr Stanisław Dmyterko
Samodzielne stanowisko ds. obronnych i OC
specjalista ds. wojskowych
tel. 1250, pok. 112 B
mgr inż. Grażyna Dominiak
Zakład Chemii i Biologii Strukturalnej Kwasów Nukleinowych
starszy specjalista chemik
tel. 1144, pok. 10 A
dr Paweł Drożdżal
Zakład Krystalografii - Centrum Badań Biokrystalograficznych
adiunkt
tel. 1347, pok. 16 C
mgr Anna Durska
Zakład Struktury i Funkcji RNA
doktorant
tel. 1193, pok. 10 E
dr hab. Mariola Dutkiewicz
Zakład Biochemii RNA
z-ca kierownika Szkoły Doktorskiej
starszy specjalista biolog
tel. 1195, pok. 05 E
mgr Teresa Dymarek-Babś
Zakład Biotechnologii Medycznej
starszy specjalista biolog
tel. 1160, 1520, pok. 21 W12
Stanisław Dziamski
Dział Obsługi Ośrodka Nauki
portier
tel. 1201, pok. portiernia B
Wiesław Dzięcioł
Dział Głównego Inżyniera
konserwator
tel. 1291, pok. 11 B

 

dr Agnieszka Fedoruk-Wyszomirska
Pracownia Analiz Struktur Subkomórkowych
starszy specjalista biolog
tel. 1168, 1141, 1115, pok. 03 W12, 15  W12
dr hab. Maciej Figiel
profesor instytutu
Zakład Neurobiologii Molekularnej
kierownik zakładu
tel. 1150, 1511, pok. 109 A
dr Grzegorz Figura
Zakład Biotechnologii Medycznej
asystent
tel. 1122, pok. 22 W12
dr hab. Agnieszka Fiszer
profesor instytutu
Zakład Biotechnologii Medycznej
tel. 1450, pok. 30 W12
prof. dr hab. Piotr Formanowicz
Zakład Bioinformatyki
profesor
tel. 1276, 61 6653028, pok. 215 B, L.2.6.3  ECBiG
dr Grzegorz Framski
Pracownia Syntezy Pochodnych Kwasów Nukleinowych
starszy specjalista chemik
tel. 61 8291867, pok. B230,B231 CZT

 

Krystyna Gadzińska
Dział Finansowo-Księgowy
samodzielna księgowa ds. płac
tel. 1124, 1438, pok. 217 B
Mariola Gajewy
Dział Obsługi Ośrodka Nauki
sprzątaczka
Wanda Galas
Dział Techniczno-Organizacyjny
sprzątaczka
tel. 61 6653052, pok. L.2.6.47 ECBiG
mgr Agnieszka Garczyńska
Dział Finansowo-Księgowy
samodzielna księgowa (PCSS)
tel. (346) 2071, pok. 011 CBPIO
Iwona Gawrońska
Zakład Biologii Medycznej
biolog
tel. 1118, pok. 12 W12
dr Paulina Gałka-Marciniak
Zakład Genetyki Molekularnej
adiunkt
tel. 1273, pok. 12 W10
prof. dr hab. Zofia Gdaniec
Zakład Biomolekularnego NMR
kierownik zakładu
tel. 1151, 1156, pok. NMR-1 B
dr hab. Małgorzata Giel-Pietraszuk
profesor instytutu
Pracownia Analiz Struktur Subkomórkowych
tel. 1168, pok. 03 W12
dr hab. Mirosław Gilski
Zakład Krystalografii - Centrum Badań Biokrystalograficznych
starszy specjalista chemik
tel. 1247, pok. 9 C
Hanna Glapiak
Pracownia Hodowli Komórkowych i Tkankowych
biolog
tel. 1145, pok. 101 A
dr Michał Gładysz
Zakład Sond Molekularnych i Proleków
starszy specjalista chemik
tel. 1185, 1556, pok. 109 E
mgr inż. Paweł Głodowicz
Zakład Neuroonkolgii Molekularnej
doktorant
tel. 618291863 biuro, 618291866 lab, pok. A021 CZT, A036
mgr Paweł Goderski
Sekretariat Naukowy
zastępca kierownika sekretariatu naukowego
tel. 1240, pok. 22 W10
mgr Artur Górski
Dział Komercjalizacji i Promocji
specjalista ds. komercjalizacji
tel. 1183, 1551, pok. 110 B
mgr Justyna Gołębiewska
Zakład Chemii Komponentów Kwasów Nukleinowych
doktorant
tel. 1191, pok. 101 E
mgr Małgorzata Grabowska
Pracownia Diagnostyki Molekularnej WZW
biolog
tel. 618291863 biuro, 618291866 lab, pok. A021 CZT, A036
mgr inż. Mariusz Gromanowski
Dział Głównego Inżyniera
technik mechanik
tel. 1210, pok. 212 B
Zbigniew Gruszczyński
Dział Głównego Inżyniera
inspektor ppoż.
tel. 1210, pok. 212 B
dr Marta Grzechowiak
Pracownia Inżynierii Białek
adiunkt
tel. 1146, 1504, pok. 001 A
dr Dorota Gudanis
Zakład Biomolekularnego NMR
adiunkt
tel. 1286, pok. NMR-5 B
Jacek Gumienny
Dział Głównego Inżyniera
pracownik gospodarczy
tel. 1291, pok. 13 B
mgr Jarosław Gumienny
Sekretariat Naukowy
samodzielny referent
tel. 1525, pok. 22 W10
mgr Julita Gumna
Zakład Struktury i Funkcji Retrotranspozonów
biolog
tel. 1193, pok. 10 E
dr inż. Dorota Gurda-Woźna
Pracownia Analiz Struktur Subkomórkowych
starszy specjalista biolog
tel. 1141, pok. 15 W12
mgr Katarzyna Gust
Bibllioteka ICHB
asystent biblioteczny
tel. 1126, pok. biblioteka B
lic. Karolina Gwóźdź-Silska
BHP
starszy specjalista ds. bhp
tel. 1241, 504743596, pok. 17 A C
Patrycjusz Gwóźdź-Silski
BHP
specjalista ds. BHP
tel. 1241, pok. 17 A C
mgr Anna Hadyńska
Sekretariat Dyrektora
tel. 1107,
dr Luiza Handschuh
Pracownia Genomiki
kierownik pracowni
starszy specjalista biolog
tel. 616653052, pok. L.2.6.45 ECBiG
Aleksandra Hałaburda
Dział Finansowo-Księgowy
księgowa
tel. 1272, 1628, pok. 214 B
mgr inż. Karolina Hoffa-Sobiech
Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej
biolog
tel. 1148, pok. 105 A

 

dr Barbara Imiołczyk
Zakład Krystalografii - Centrum Badań Biokrystalograficznych
starszy specjalista chemik
tel. 1246, pok. 314 B

 

Jolanta Jachimowicz-Kolecka
Dział Finansowo-Księgowy
samodzielna księgowa (PCSS)
tel. 61 8582080, pok. 011 CBPIO
dr hab. Paulina Jackowiak
Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej
adiunkt
tel. 1289, 1640, pok. 102 A
dr Zofia Jahnz-Wechmann
Zakład Bioinżynierii Kwasów Nukleinowych
starszy specjalista chemik
tel. 1173, pok. 5 E
dr inż. Michał Jakubczyk
Zakład Sond Molekularnych i Proleków
adiunkt
tel. ., pok. 03 E
dr Dorota Jakubczyk
Zakład Sond Molekularnych i Proleków
adiunkt
tel. 1184, pok. 110 E
mgr Tomasz Jamruszka
Zakład Fizjologii Molekularnej Roślin
doktorant
tel. 1172, pok. 4 E
dr Damian Janecki
Zakład Biochemii RNA
adiunkt
tel. 1238, pok. 09 E
Henryk Janecki
Dział Obsługi Technicznej
portier
Michał Jankowski
Dział ds. systemów zarządzania i bezpieczeństwa informacji
starszy administrator systemów komputerowych
tel. 1598, 1233, pok. 213 B
mgr Aleksandra Jarmołowicz
Zakład Genomiki Strukturalnej RNA
chemik/doktorant
tel. 1143, pok. 9 A
dr hab. Anna Jasińska
Zakład Genetyki Molekularnej
adiunkt
prof. dr hab. Michał Jasiński
Zakład Fizjologii Molekularnej Roślin
kierownik zakładu
tel. 1131, pok. 18 E
prof. dr hab. Mariusz Jaskólski
Zakład Krystalografii - Centrum Badań Biokrystalograficznych
kierownik zakładu
profesor
tel. 1245, pok. 313 B
dr Magdalena Jazurek-Ciesiołka
Zakład Biomedycyny Molekularnej
adiunkt
tel. 1135, pok. 21 W12
mgr inż. Nicolas Jedrzejczak-Rey
Zakład Metabolomiki Funkcjonalnej Roślin
doktorant
tel. 1171, pok. 2-3 E
mgr Ewelina Jesion
Zakład Neurobiologii Molekularnej
doktorant/biolog
tel. 1150, pok. 109 A
mgr Paweł Joachimiak
Pracownia Diagnostyki Molekularnej WZW
biolog
tel. 1122, pok. 22 W12
Roksana Jura
Zakład Metabolomiki Funkcjonalnej Roślin
doktorantka
tel. 1171, pok. 3 E
mgr Bogna Juskowiak
Zakład Biologii Integratywnej
doktorant
tel. 1134/ 1231, pok. 17 / 34 W12

 

mgr inż. Martyna Kabacińska
Zakład Biochemii RNA
biolog
tel. 1238, pok. 09 E
Barbara Kajdan
Dział Obsługi Ośrodka Nauki
sprzątaczka
tel. 1201, pok. 21 B
mgr Żaneta Kalinowska-Pośka
Zakład Neurobiologii Molekularnej
doktorantka
dr Karol Kamel
Zakład Bioinformatyki
adiunkt
tel. 1248, pok. 2.6.28 ECBiG
Arleta Kamieniarz
Dział Techniczno-Organizacyjny
sprzątaczka
Renata Kamieniarz
Dział Obsługi Ośrodka Nauki
sprzątaczka
Iwona Kamieniczna
Dział Obsługi Ośrodka Nauki
sprzątaczka
tel. 1201, pok. 21 B
mgr Ewa Karpińska
Pracownia Modelowych Organizmów Ssaczych
biolog
tel. +48 618291857, 1150, pok. Zwierzętarnia CZT
mgr Alina Kasperska
Pracownia Inżynierii Białek
specjalista biolog
tel. 1146, pok. 001 A
Tomasz Kazanecki
Dział Obsługi Ośrodka Nauki
portier
tel. 1260, pok. portiernia W10
mgr inż. Marek Kazimierczyk
Zakład Biochemii RNA
doktorant
tel. 1238, pok. 09 E
mgr Masroor Khan
Zakład Sond Molekularnych i Proleków
doktorant
tel. 1190, pok. 102 E
mgr inż. Marcin Kicuła
Dział Informatyczny
kierownik działu
tel. 1295, 1412, pok. ANTRESOLA B
prof. dr hab. Ryszard Kierzek
Zakład Chemii i Biologii Strukturalnej Kwasów Nukleinowych
kierownik zakładu
profesor
tel. 1143, 1113, pok. 9 A
prof. dr hab. Elżbieta Kierzek
Zakład Genomiki Strukturalnej RNA
kierownik zakładu
profesor
tel. 1113, 1112, pok. 1 A
mgr Julia Kieżun
Dział Finansowo-Księgowy
księgowa
tel. 1272, 1629, pok. 214 B
dr hab. Agnieszka Kiliszek
Zakład Struktury i Funkcji Biomolekuł
adiunkt
tel. 1247, pok. 9 C
mgr Anita Klemens
Dział Finansowo-Księgowy
samodzielna księgowa
tel. 1228, 1591, pok. 220 B
Maria Kobylińska
Dział Obsługi Ośrodka Nauki
portier
tel. 1201, pok. portierniaB
dr Maciej Kokorniak
Sekretariat Dyrektora
starszy specjalista ds. projektów strategicznych
tel. 1229, pok. 21 W10
dr Jacek Kolanowski
Zakład Sond Molekularnych i Proleków
kierownik zakładu naukowego
tel. 1165, pok. 117 E
mgr inż. Alicja Komur
Zakład Biologii Integratywnej
doktorant
tel. 1134/1231, pok. 17 / 34 W12
mgr Agnieszka Konrad
Sekretariat Naukowy
kierownik sekretariatu naukowego
tel. 1285, pok. 21 W10
mgr Elżbieta Kopińska
Dział Komercjalizacji i Promocji
kierownik działu
tel. 1183, 1550, pok. 110 B
dr Natalia Koralewska
Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej
asystent
tel. 1148, 1505, pok. 105 A
mgr Martyna Kordyś
Zakład Metabolizmu RNA
specjalista biolog
tel. 1262, pok. 1 W10
dr hab. Edyta Kościańska
Zakład Biologii Integratywnej
adiunkt
tel. 1140, pok. 16 W12
Barbara Kosicka
Dział Techniczno-Organizacyjny
portier
tel. 1129, pok. portierniaA
Roman Kosicki
Dział Techniczno-Organizacyjny
referent ds. zaopatrzenia
tel. 1231, 1435, pok. 205 B
dr Weronika Kotkowiak
Zakład Bioinżynierii Kwasów Nukleinowych
adiunkt
tel. 1174, pok. 6 E
Maria Kotowicz
Dział Obsługi Ośrodka Nauki
sprzątaczka
tel. 1201, pok. 21 B
mgr inż. Anna Kotowska-Zimmer
Zakład Inżynierii Genomowej
doktorant
tel. 1138, pok. 23 W12
Józef Kowański
Dział Techniczno-Organizacyjny
portier
tel. 1129, pok. portiernia A
dr Emilia Kozłowska
Zakład Biotechnologii Medycznej
asystent
tel. 1135, pok. 21 W12
prof. dr hab. Piotr Kozłowski
Zakład Genetyki Molekularnej
kierownik zakładu
profesor
tel. 1261, pok. 13 W10
Anna Kołdyka
Dział Obsługi Ośrodka Nauki
portier
tel. 1260, pok. portiernia W10
mgr inż. Karol Kołodziejczak
Pracownia Modelowych Organizmów Zwierzęcych
biolog
tel. 1128, pok. 33 W12
Michalina Krakowiak
Zakład Sond Molekularnych i Proleków
magistrantka
tel.
prof. dr hab. Adam Kraszewski
Zakład Chemii Komponentów Kwasów Nukleinowych
profesor
tel. 1181, 1548, pok. 11 C
Bart Krist
Zakład Neurobiologii Molekularnej
asystent
mgr inż. Dominika Krygier
Zakład Chemii Biopolimerów
chemik
tel. 1187, pok. 107 E
Jakub Kubiś
Zakład Neurobiologii Molekularnej
doktorant
mgr inż. Hanna Kuczyńska
Sekretariat Naukowy
Dział Realizacji Badań i Współpracy
kierownik działu
tel. 1163, pok. 22 W10
mgr Jakub Kuczyński
Zakład Biosyntezy Białka
doktorant
tel. 1128, 1133, pok. 33, 18 W12
mgr Konrad Kuczyński
Pracownia Diagnostyki Molekularnej WZW
biolog
tel. 618291863 biuro, 618291866 lab CZT
pok. A021 biuro, A036 lab CZT
dr hab. Tadeusz Kuliński
profesor instytutu
Pracownia Bioinformatyki
tel. 1278, pok. 5 BAntresola
Tomasz Kulpa
Dział Finansowo-Księgowy
starszy księgowy
tel. 1272, 1627, pok. 214 B
dr hab. Anna Kurzyńska-Kokorniak
profesor instytutu
Zakład Biochemii Rybonukleoprotein
kierownik zakładu
tel. 1264, pok. 05 W10
Anna Kwasiżur
Stanowisko ds. prawnych
radca prawny
tel. 1235, pok. 106 B
dr Dorota Kwiatek
Zakład Sond Molekularnych i Proleków
asystent
tel. 1190, pok. 102 E

 

mgr Julia Latowska
Zakład Neuroonkolgii Molekularnej
biolog / doktorantka
Paweł Lecko
Dział Głównego Inżyniera
konserwator
tel. 1119, pok. warsztat C
prof. dr hab. Andrzej B. Legocki
Rada Naukowa
Przewodniczący Rady Naukowej ICHB
tel. 1101, pok. 106 A
Krystyna Lemańska
Dział Techniczno-Organizacyjny
Zespół Pokoi Gościnnych
recepcjonista
tel. 1251,1252, 61 8516841, pok. 7 B
dr Elżbieta Lenartowicz
Zakład Genomiki Strukturalnej RNA
asystent
tel. 1112, 1142, pok. 8 A
mgr Izabela Lewandowska
Zakład Biochemii Produktów Naturalnych
doktorant/biolog
tel. 1128, pok. 33 W12
dr Jarosław Lewandowski
Zakład Biologii Integratywnej
adiunkt
tel. 1231, pok. 34 W12
dr Jolanta Lisowiec-Wachnicka
Zakład Bioinżynierii Kwasów Nukleinowych
asystent
tel. 1174, pok. 6 E
mgr Dagny Lorent
Zakład Chemii i Biologii Strukturalnej Kwasów Nukleinowych
doktorant
tel. 1142, pok. 8 A
mgr Jarosław Lubczyński
Sekretariat Dyrektora
asystent z-cy dyr. ds. naukowych
tel. 1107, 1399, pok. 3 W10

 

dr Maciej Łałowski
Zakład Proteomiki Biomedycznej
tel.
mgr Agnieszka Ławniczak
Dział ds. systemów zarządzania i bezpieczeństwa informacji
kierownik działu/ z-ca Inspektora Ochrony Danych
tel. 1597, 1233, 500 182 099, pok. 211 B
dr hab. Magdalena Łuczak
profesor instytutu
Zakład Proteomiki Biomedycznej
kierownik zakładu
tel. 61 6653051, pok. L.2.6.44 ECBiG
Krystyna Łuczak
Dział Obsługi Ośrodka Nauki
portier
tel. 1201, pok. portiernia B

 

dr hab. inż. Piotr Łukasiak
Zakład Bioinformatyki
starszy specjalista chemik
tel. 61 6653033, pok. L.2.6.9 ECBiG
dr Piotr Machtel
Zespół Transkryptomiki Funkcjonalnej
asystent/biolog
tel. 61-829-1866, pok. A022 CZT
Maciej Maciejewski
Dział Głównego Inżyniera
konserwator
tel. 1119, pok. warsztat C
dr Dorota Magner
Pracownia Bioinformatyki
asystent
tel. 1144, 1494, pok. 10 A
mgr Aleksandra Makarewicz
Pracownia Diagnostyki Molekularnej WZW
biolog
Nicoletta Makowska
Pracownia Bioinformatyki
adiunkt
mgr Sylwia Malińska
Sekretariat Naukowy
specjalista ds. projektów
tel. 1524, 1163, pok. 22 W10
mgr Magdalena Manyś-Gawrońska
Dział Zamówień Publicznych
st. referent ds. zamówień publicznych
tel. 1408, 1105, pok. 105 B
mgr Anna Marciniak
Dział Finansowo-Księgowy
starsza księgowa
tel. 1102, pok. 221 B
mgr inż. Klementyna Marciniak
Zespół Transkryptomiki Funkcjonalnej
biolog/doktorant
tel. 61-829-1866, pok. A022 CZT
dr inż. Małgorzata Marcinkowska-Swojak
Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej
adiunkt
tel. 61 6653049, pok. L.2.6.41 ECBiG
Katarzyna Marcinkowski
Dział Techniczno-Organizacyjny
recepcjonista
tel. 1251,1252, pok. 7 B
dr Łukasz Marczak
Pracownia Spektrometrii Mas
kierownik pracowni
starszy specjalista chemik
tel. 61 6653051, pok. L.2.6.44 ECBiG
prof. dr hab. Wojciech T. Markiewicz
Zakład Sond Molekularnych i Proleków
profesor
tel. 1180, pok. 116 E
Andrzej Markowiak
Dział Obsługi Ośrodka Nauki
portier
tel. 1129,
mgr inż. Agnieszka Markowska
Szkoła Doktorska
asystentka kierownika Szkoły Doktorskiej
tel. 1431, 1121, pok. 11 C
mgr Małgorzata Marszałek-Zeńczak
Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej
doktorant
tel. 61 6653050, pok. L.2.6.43 ECBiG
mgr Magdalena Materna
Zakład Chemii Komponentów Kwasów Nukleinowych
chemik
tel. 1189, pok. 103 E
Jan Matuszak
Dział Techniczno-Organizacyjny
portier
tel. 1129, pok. portiernia A
dr hab. Takashi Miki
profesor instytutu
Zakład Biologii Rozwoju
tel. 1140, pok. 16 W12
mgr Marek Milewski
Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej
biolog
tel. 1194, pok. 06 E
dr Julia Misiorek
Zakład Biomedycyny Molekularnej
adiunkt
tel. 1135, pok. 21 W12
Anna Misiukiewicz
Zakład Inżynierii Genomowej
biolog
tel. 1117, pok. 24 W12
mitochondrium mitochondrium
Pracownicy IBCH
tel. 1243, pok. 001 W12
dr Anna Mleczko
Zespół Transkryptomiki Funkcjonalnej
biolog
tel. 61-829-1866, pok. A022 CZT
Tomasz Modrzyński
Zakład Chemii Komponentów Kwasów Nukleinowych
doktorant

 

prof. dr hab. Mirosława Naskręt-Barciszewska
Zakład Biologii Medycznej
kierownik zakładu
profesor
tel. 1132, pok. 14 W12
mgr Paulina Nawrocka
Zakład Genetyki Molekularnej
doktorant
tel. 1292, pok. 20 W10
mgr Marta Nolka - Szaszner
Zakład Biochemii Produktów Naturalnych
doktorant
tel. 1172, pok. 4 E
mgr Dorota Nosal
Dział Kadr
Kierownik działu Kadr
tel. 1110, 1414, pok. 111 B
mgr Mateusz Nowaczyk
Zakład Inżynierii Genomowej
doktorant
tel. 1117, pok. 24 W12
mgr inż. Rafał Nowak
Zakład Chemii i Biologii Strukturalnej Kwasów Nukleinowych
doktorant
tel. 1142, pok. 8 A
mgr Joanna Nowicka
Dział Techniczno-Organizacyjny
starszy referent
tel. 1253, pok. 005 B
mgr Katarzyna Nowis
Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej
doktorant
tel. 1194, pok. 06 E

 

dr hab. Małgorzata Oczko-Wojciechowska
Pracownia Bioinformatyki
Area Expert
mgr Cezary Odrzygóźdź
Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej
biolog/doktorant
tel. 1148, pok. 105 A
mgr Ayca Olcay
Zakład Niekodujących RNA
doktorant
tel. 618291912, 618291859, pok. A007 CZT
Beata Olejniczak
Dział Techniczno-Organizacyjny
sprzątaczka
tel. 61 6653052, pok. L.2.6.47 ECBiG
dr hab. Marta Olejniczak
profesor instytutu
Zakład Inżynierii Genomowej
kierownik zakładu
tel. 1136, pok. 25 W12
mgr Marta Orlicka-Płocka
Pracownia Analiz Struktur Subkomórkowych
doktorant
tel. 1118, pok. 12 W12
Paweł Ostach
Dział Techniczno-Organizacyjny
samodzielny referent ds. zaopatrzenia
tel. 1123, 1436, pok. 205 B
dr hab. Tomasz Ostrowski
profesor instytutu
Pracownia Syntezy Pochodnych Kwasów Nukleinowych
kierownik pracowni
tel. 61 8291867, pok. B230,B231 CZT
mgr Marcin Osuch
Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej
biolog
tel. 1289, pok. 102 A
dr Magdalena Otrocka
Pracownia Testów Molekularnych
kierownik
tel. ..., pok. 007 A CZT

 

dr hab. Katarzyna Pachulska-Wieczorek
profesor instytutu
Zakład Struktury i Funkcji Retrotranspozonów
Kierownik Zakładu
tel. 1193, 1236, pok. 9-10 E
mgr Konrad Pakuła
Zakład Fizjologii Molekularnej Roślin
doktorant
mgr Magdalena Paluch
Zakład Chemii Biopolimerów
doktorant
tel. 1187, pok. 107 E
mgr Dmytro Pandakov
Zakład Metabolizmu RNA
doktorant
tel. 1262, pok. -1B10
dr Karol Pasternak
Pracownia NMR
kierownik pracowni
tel. 1286, 1156, pok. NMR-5 B
dr hab. Anna Pasternak
profesor instytutu
Zakład Bioinżynierii Kwasów Nukleinowych
kierownik zakładu
tel. 1279, pok. 15 E
dr Marta Pastorczyk-Szlenkier
Zakład Metabolomiki Funkcjonalnej Roślin
adiunkt
tel. 1171, pok. 2-3 E
mgr Aleksandra Pawela
Zakład Fizjologii Molekularnej Roślin
specjalista biolog
tel. 1169, pok. 1 E
mgr Paweł Pawelczak
Pracownia Analiz Struktur Subkomórkowych
doktorant
tel. 1118, pok. 12 W12
dr Patrick Perrigue
Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej
asystent
tel. 1149, pok. 108 A
Marianna Pewińska
Zakład Inżynierii Genomowej
biolog
tel. 1138, pok. 23 W12
dr Anna Philips
Pracownia Bioinformatyki
adiunkt
tel. 1647, pok. 207 B
mgr Julita Piasecka
Zakład Genomiki Strukturalnej RNA
doktorant
tel. 1112, pok. 1 A
dr Anna Piasecka
Zakład Metabolomiki Funkcjonalnej Roślin
adiunkt
tel. 1171, pok. 3 E
mgr Piotr Piasecki
Zakład Neurobiologii Molekularnej
doktorant
tel. 1150, pok. 109 A
mgr inż. Rafał Piechocki
Dział Informatyczny
administrator systemów komputerowych
tel. 1295, 1413, pok. ANTRESOLA B
mgr inż. Piotr Pietras
Zespół Transkryptomiki Funkcjonalnej
doktorant
tel. 61-829-1866, pok. A022 CZT
mgr inż. Marta Pietras
Zakład Niekodujących RNA
doktorant
tel. 618291912, 618291859 (lab), pok. A007 CZT
Lucyna Pietrzak
Dział Obsługi Ośrodka Nauki
portier
tel. 1201, pok. portierniaB
dr Radosław Pilarski
Pracownia Wysokoprzepustowych Badań Przesiewowych
kierownik pracowni
Starszy specjalista biolog
mgr Magdalena Piotrowska
Dział Finansowo-Księgowy
samodzielna księgowa ds. płac
tel. 1124, 1439, pok. 217 B
dr Mariola Piślewska-Bednarek
Pracownia Hodowli Komórkowych i Tkankowych
tel. 1171, pok. 3 E
dr Monika Piwecka
Zakład Niekodujących RNA
kierownik zakładu
tel. 618291912, 618291859 (lab), pok. A007 CZT
mgr Martyna Pluta
Zakład Struktury i Funkcji Biomolekuł
doktorant
tel. 1199, pok. 18 C
Aleksandra Podeszwa
Dział Techniczno-Organizacyjny
sprzątaczka
tel. 1129, pok. 011 E
dr Jan Podkowiński
Pracownia Genomiki
starszy specjalista biolog
tel. 616653050, pok. 2.6.43 ECBiG
dr Mariusz Popenda
Zakład Bioinformatyki Strukturalnej
starszy specjalista chemik
tel. 61 6653033, 1276, pok. 2.6.26 ECBiG
Martina Prochota
Zakład Chemii i Biologii Strukturalnej Kwasów Nukleinowych
doktorant
mgr Joanna Przybysz
Dział Finansowo-Księgowy
samodzielna księgowa (PCSS)
tel. 61 8582082, pok. 011 CBPIO
dr Łukasz Przybył
Pracownia Modelowych Organizmów Ssaczych
kierownik pracowni
adiunkt
tel. +48 618291857, pok. A038 CZT, 109
dr Monika Przybył
Zakład Niekodujących RNA
starszy specjalista biolog (lab manager)
tel. 618291912, 618291859 (lab), pok. A007 CZT
tech. Małgorzata Przykłota-Grębicka
Dział Obsługi Ośrodka Nauki
portier
tel. 1201, pok. portiernia B
dr Katarzyna Purzycka
Zakład Struktury i Funkcji Retrotranspozonów
adiunkt
tel. 1193, pok. 9-10 E
Magdalena Puszczyk
Pracownia Hodowli Komórkowych i Tkankowych
biolog
tel. 1145, pok. 101 A
mgr Monika Pyc
Pracownia Wysokoprzepustowych Badań Przesiewowych
biolog

 

mgr Marta Rachwalak
Zakład Chemii Komponentów Kwasów Nukleinowych
doktorant
tel. 1191, pok. 101 E
dr inż. Marcin Radom
Zakład Bioinformatyki Strukturalnej
adiunkt
tel. 61 6653029, pok. 2.6.4 ECBiG
mgr Magdalena Rakoczy
Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej
biolog
tel. 61 6653050, pok. L.2.6.43 ECBiG
Agata Redmer
Sekretariat Dyrektora
kierownik sekretariatu dyrektora
tel. 1106, 1299, 61 852 89 19, pok. 2 W10
Bogna Rehlis
Zakład Sond Molekularnych i Proleków
specjalista chemik
tel.
dr hab. Katarzyna Rolle
profesor instytutu
Zakład Neuroonkolgii Molekularnej
kierownik zakładu
tel. 618291860 biuro, 618291866 lab, pok. A006 CZT, A036
dr Joanna Romanowska
Zakład Chemii Komponentów Kwasów Nukleinowych
adiunkt
tel. 1191, 1234, pok. 101 E
mgr inż. Anna Rosińska-Polak
Dział Zamówień Publicznych
st. specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 1405, 1105, pok. 105 B
Carolina Roxo
Zakład Bioinżynierii Kwasów Nukleinowych
doktorant
tel. 1173, pok. 5 E
mgr Ewa Rozmiarek
Ośrodek Wydawnictw Naukowych
operator emc
tel. 1209, pok. 315 B
Agnieszka Ruszkowska
Zakład Chemii i Biologii Strukturalnej Kwasów Nukleinowych
adiunkt
dr Miłosz Ruszkowski
Zakład Krystalografii - Centrum Badań Biokrystalograficznych
adiunkt
tel. 1247, pok. 19 C
Iwona Rutkiewicz
Sekcja ds. Zaopatrzenia Laboratoriów
referent
tel. 1108, 1410, pok. 107 A
dr hab. Agnieszka Rybarczyk
Zakład Bioinformatyki
adiunkt
tel. 61 6653029, pok. L.2.6.4 ECBiG
mgr inż. Marcin Ryczek
Zakład Struktury i Funkcji Biomolekuł
doktorant
tel. 1199, pok. 18 C
prof. dr hab. Wojciech Rypniewski
Zakład Struktury i Funkcji Biomolekuł
kierownik zakładu
profesor
tel. 1114, pok. 009 A
Alicja Rzepczak
Zakład Biologii Rozwoju
doktorantka
tel. 1231, pok. 34 A

 

inż. Jan Sadoch
Zakład Biochemii Produktów Naturalnych
Pracownia Wysokoprzepustowych Badań Przesiewowych
biolog
dr Anna Samelak-Czajka
Pracownia Genomiki
biolog
tel. 616653052, pok. L.2.6.45 ECBiG
Ewa Samsel
Dział Finansowo-Księgowy
samodzielna księgowa
tel. 1102, 1401, pok. 221 B
mgr Anna Sarnowska
Dział Finansowo-Księgowy
samodzielna księgowa
tel. 1211, 1589, pok. 218 B
dr Joanna Sarzyńska
Zakład Chemii i Biologii Strukturalnej Kwasów Nukleinowych
starszy specjalista biolog
tel. 1276, 61 6653042, pok. 215 B, 2.6.28  ECBiG
mgr inż. Anastasiia Satyr
Pracownia Genomiki
doktorant
tel. 61 6653050, pok. pok.2.6.43 ECBiG
dr Aneta Sawikowska
Pracownia Bioinformatyki
starszy specjalista biolog
tel. 1643, pok. 208 B
Renata Schoenfeld
Dział Obsługi Ośrodka Nauki
kierownik działu
tel. 1206, pok. 3 B
dr hab. Michał Sikorski
profesor instytutu
Pracownia Inżynierii Białek
kierownik pracowni
tel. 1147, pok. 009 A
Irena Slewczuk
Dział Obsługi Ośrodka Nauki
sprzątaczka
tel. 1201, pok. 223 B
Włodzimierz Sobalak
Dział Obsługi Ośrodka Nauki
portier
tel. 1260, pok. portiernia W10
dr Daria Sobańska
Zakład Biologii Integratywnej
asystent
tel. 1231 / 1139 , pok. 34 W12, 11
mgr Paula Sobieszczańska
Zakład Biotechnologii Medycznej
specjalista biolog
tel. 1160, 1522, pok. 21 W12
mgr Katarzyna Solka
Zakład Biologii Integratywnej
lab manager/biolog
tel. 1231, pok. 34 W12
dr Marta Soszyńska-Jóźwiak
Zakład Chemii i Biologii Strukturalnej Kwasów Nukleinowych
asystent
mgr inż. Anna Stasińska
Zakład Chemii Biopolimerów
doktorant
tel. 1187, pok. 107 E
prof. dr hab. Jacek Stawiński
Zakład Chemii Komponentów Kwasów Nukleinowych
profesor
tel. 1181, 1549, pok. 11 C
prof. dr hab. Maciej Stobiecki
Zakład Biochemii Produktów Naturalnych
kierownik zakładu
profesor
tel. 1192, pok. 010 E
dr Ireneusz Stolarek
Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej
doktorant
tel. 1194, pok. 06 E
mgr Marta Strojna
Sekretariat Dyrektora
sekretarka
tel. 1106, 1299, 1407, 61 852 89 19, pok. 3 W10
dr Paweł Stróżycki
Pracownia Hodowli Komórkowych i Tkankowych
kierownik pracowni
starszy specjalista biolog
tel. 1154, pok. 3 A
mgr inż. Aleksander Strugała
Pracownia Genomiki
doktorant/biolog
tel. 1149, pok. 108 A
mgr Urszula Strybel
Pracownia Spektrometrii Mas
doktorantka
Elżbieta Sulska
Dział Techniczno-Organizacyjny
sprzątaczka
tel. 1129, pok. 011 E
dr Magdalena Surdyka
Zakład Neurobiologii Molekularnej
adiunkt
tel. 1150, pok. 109 A
dr Malwina Suszyńska
Zakład Genetyki Molekularnej
adiunkt
tel. 1292, pok. 20 W10
dr Marta Szabat
Zakład Chemii i Biologii Strukturalnej Kwasów Nukleinowych
asystent
tel. 1142, pok. 8 A
prof. dr hab. inż. Marta Szachniuk
Zakład Bioinformatyki Strukturalnej
kierownik zakładu
tel. 61 6653030, pok. L.2.6.5 ECBiG
mgr inż. Agnieszka Szczepańska
Zakład Biochemii Rybonukleoprotein
doktorant
tel. 1178, pok. 03 W10
mgr Barbara Szeląg
Audytor wewnętrzny
audytor wewnętrzny
tel. 1248, pok. 309 B
dr Natalia Szóstak
Pracownia Bioinformatyki
adiunkt
tel. ..., pok. ... ECBiG
mgr Joanna Szpotkowska
Zakład Biochemii RNA
biolog
tel. 1195, pok. 05 E
dr Kamil Szpotkowski
Zakład Krystalografii - Centrum Badań Biokrystalograficznych
adiunkt
tel. 1246, pok. 314 B
lic. Bartosz Szubiński
Sekretariat Naukowy
samodzielny referent
tel. 1602, 1237, pok. 24 W10
mgr Barbara Szutkowska
Pracownia Diagnostyki Molekularnej WZW
chemik
tel. 1112, pok. 1 E
mgr inż. Anna Szymczak
Sekretariat Naukowy
samodzielny referent
tel. 1601, 1237, pok. 24 W10

 

Paweł Śledziński
Zakład Inżynierii Genomowej
asystent
tel. 1117, pok. 24 W12
dr Joanna Śliwiak
Pracownia Inżynierii Białek
biolog
tel. 1247, pok. 9 C
dr Agata Świątkowska
Zakład Biochemii RNA
adiunkt
tel. 1195, pok. 05 E
dr hab. inż. Aleksandra Świercz
Pracownia Genomiki
starszy specjalista biolog
tel. 61 6653030, pok. L.2.6.5 ECBiG
Joanna Świrko
Dział Techniczno-Organizacyjny
Zespół Pokoi Gościnnych
pokojowa
tel. 1251. 1252, 252, 618516841, pok. 109 B
Natalia Świrko
Pracownicy IBCH
Zespół Pokoi Gościnnych
recepcjonistka
mgr inż. Karolina Świtońska
Pracownia Diagnostyki Molekularnej WZW
biolog
tel. 1150, pok. 109 A
dr Paweł Świtoński
Zakład Biomedycyny Molekularnej
asystent
tel. 1160, pok. 30 W12

 

Aneta Targuła
Dział Techniczno-Organizacyjny
sprzątaczka
mgr Anna Teubert
Pracownia Biomolekularnego NMR
specjalista chemik
tel. 1156, 1287, pok. NMR-3 B
Maria Tomaszewska
Zakład Chemii i Biologii Strukturalnej Kwasów Nukleinowych
doktorantka Szkoły Doktorskiej
tel. 1142, pok. 8 A
mgr Katarzyna Tomela
Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej
research developer
tel.
mgr inż. Joanna Tracz
Zakład Proteomiki Biomedycznej
doktorant
tel. 61 6653050, pok. 2.6.43 ECBiG
prof. dr hab. Tomasz Twardowski
Zakład Biosyntezy Białka
kierownik zakładu
profesor
tel. 1133, pok. 18 W12
dr Agata Tyczewska
Pracownia Modelowych Organizmów Zwierzęcych
kierownik pracowni
adiunkt
tel. 1134, pok. 18 W12

 

dr Martyna Urbanek-Trzeciak
Zakład Genetyki Molekularnej
adiunkt
tel. 1138, pok. 23 W12
Joanna Urbaniak
Dział Kadr
z-ca kierownika działu kadr ds. PCSS
tel. 61 8582046, pok. 0.19 CBPIO
dr Anna Urbanowicz
Pracownia Inżynierii Białek
Kierownik
specjalista biolog
tel. 1147, 1518, pok. 009 A
Paulina Urbanowska
Ośrodek Wydawnictw Naukowych
samodzielny referent
tel. 1207, pok. 316 B

 

dr hab. Zbigniew Warkocki
profesor instytutu
Zakład Metabolizmu RNA
kierownik zakładu
tel. 1263, pok. -2 W10
mgr Anna Wasilewska
Zespół Transkryptomiki Funkconalnej
doktorantka
mgr Grażyna Wawrzyniak
Dział Techniczno-Organizacyjny
kierownik działu
tel. 1123, 1434, 618526877, pok. 205 B
dr Dariusz Wawrzyniak
Zakład Neuroonkolgii Molekularnej
specjalista biolog
tel. 618291860, pok. A006 CZT
mgr Weronika Wendlandt-Stanek
Zakład Biologii Integratywnej
biolog
tel. 1231, pok. 34 W12
Katarzyna Wesoła
Dział Techniczno-Organizacyjny
sprzątaczka
mgr Kalina Wiatr
Zakład Neurobiologii Molekularnej
doktorant
tel. 1150, pok. 109 A
mgr inż. Klaudia Wieczorek
Zakład Genomiki Strukturalnej RNA
doktorant
tel. 1112, pok. 1 A
mgr inż. Katarzyna Wielentejczyk
Dział Zamówień Publicznych
kierownik działu
tel. 1404, 618522509, pok. 105 B
Helena Wiktorek
Dział Techniczno-Organizacyjny
sprzątaczka
mgr inż. Renata Wilnicka
Dział Finansowo-Księgowy
główna księgowa
tel. 1242, pok. 219 B
mgr Wojciech Witek
Zakład Krystalografii - Centrum Badań Biokrystalograficznych
doktorant
tel. , pok. 16 C
Grażyna Witkowska
Dział Techniczno-Organizacyjny
Zespół Pokoi Gościnnych
pokojowa
tel. 1251, 1252, 618516841, pok. 109 B
mgr Łukasz Witucki
Zakład Biochemii Produktów Naturalnych
doktorant
tel. 61 8487207, pok. BIOCENTRUM
dr Anna Wojakowska
Pracownia Spektrometrii Mas
adiunkt
tel. 61 665 30 51,
dr hab. Marzena Wojciechowska
profesor instytutu
Zakład Genetyki Molekularnej
tel. 1281/ 61 6653052, pok. 14 B/2.6.45 ECBiG
mgr Teresa Wojciechowska
Dział Kadr
starszy specjalista ds. pracowniczych
tel. 1110, 1411, pok. 111 B
dr inż. Paweł Wojciechowski
Pracownia Genomiki
adiunkt
tel. 61 6653031, pok. L.2.6.7 ECBiG
mgr inż. Marta Wojnicka
Zakład Biochemii Rybonukleoprotein
doktorant
tel. 1178, pok. 03 W10
lic. Aleksandra Wojnowska-Kwita
Dział Techniczno-Organizacyjny
referent ds. magazynowych
tel. 1196, pok. 205 B, 013  E
dr Andrzej Wójtowicz
Ośrodek Wydawnictw Naukowych
p.o. kierownika działu
tel. 1209, pok. 315 B
Grzegorz Wójtowicz
Dział Komercjalizacji i Promocji
referent ds. promocji i PR
tel. 1275, pok. 110
mgr Stanisław Wosicki
Zakład Krystalografii - Centrum Badań Biokrystalograficznych
doktorant
tel. 1247, pok. 9 C
dr Magdalena Woźna-Wysocka
Zakład Biotechnologii Medycznej
adiunkt
tel. 1135, pok. 21 W12
dr Ewa Woźniak
Zakład Biosyntezy Białka
asystent
tel. 1133, 1128, pok. 33 W12
mgr Jacek Wróblewski
Zakład Biochemii Produktów Naturalnych
doktorant
tel. 61 8487208, , CENTRUM
inż Dorota Wronka
Pracownia Modelowych Organizmów Ssaczych
biolog
tel. +48 618291857, pok. Zwierzętarnia CZT
mgr inż. Adam Wronkowski
Dział Komercjalizacji i Promocji
referent ds. komercjalizacji
tel. 1650, pok. 110 B
dr hab. Jan Wrzesiński
profesor instytutu
Zakład Biochemii RNA
tel. 1284, pok. 17 BC
mgr Anna Wychowaniec
Zakład Sond Molekularnych i Proleków
doktorant
tel. 1175, pok. 7 E
dr hab. Eliza Wyszko
profesor instytutu
Pracownia Analiz Struktur Subkomórkowych
profesor instytutu
tel. 1141, pok. 15 W12

 

mgr Żaneta Zarębska
Zakład Neuroonkolgii Molekularnej
doktorant
tel. 618291863 biuro, 618291866 lab, pok. A021 CZT, A036
mgr Adam Zarecki
Zakład Sond Molekularnych i Proleków
doktorant
tel. 1184, pok. 110 E
Andrzej Zaremba
Dział Głównego Inżyniera
gospodarz terenu
tel. 1119, pok. WARSZTAT C
mgr Bartosz Zaremba
Pracownia Diagnostyki Molekularnej WZW
biolog
mgr Małgorzata Zawadzka
Zakład Struktury i Funkcji Retrotranspozonów
doktorant
tel. 1177, pok. 9 E
dr Piotr Zawierucha
Zakład Metabolizmu RNA
adiunkt
tel. 1262, pok. 1 W10
Zofia Zdrenka
Dział Techniczno-Organizacyjny
Zespół Pokoi Gościnnych
recepcja
tel. 1251,1252, 618516841, pok. 7 B
mgr inż. Michał Zeńczak
Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej
doktorant
tel. 1194, pok. 06 E
mgr Karolina Zielińska
Zakład Biomolekularnego NMR
chemik / doktorant
tel. 1286, pok. NMR-5 B
mgr inż. Marcin Zieliński
Dział Głównego Inżyniera
zastępca głównego inżyniera
tel. 1210, 1587, 690-426-993, pok. 212 B
mgr Katarzyna Ziółkowska
Pracownia Diagnostyki Molekularnej WZW
kierownik pracowni
starszy specjalista biolog
dr Paweł Zmora
Zakład Chemii i Biologii Strukturalnej Kwasów Nukleinowych
adiunkt
tel. 1142, pok. 8 A
mgr Karolina Zwiewka
Sekretariat Naukowy
Dział Realizacji Badań i Współpracy
samodzielny referent
tel. 61 6653033, pok. L.2.6.9 ECBiG
mgr Ewa Zych
Sekretariat Naukowy
samodzielny referent
tel. 1297, pok. 24 W10
Aleksandra Zydorek
Dział Finansowo-Księgowy
kierownik sekcji (PCSS)
tel. 61 8582086, pok. 012 CBPIO

 

dr Tomasz Żemojtel
Pracownia Archeogenomiki
specjalista biolog
dr Agnieszka Żmieńko
Pracownia Genomiki
starszy specjalista biolog
tel. 61 6653052, pok. 2.6.45 ECBiG
dr Paulina Żydowicz-Machtel
Zakład Biochemii RNA
asystent
tel. 1195, pok. 05 E

 

Kontakty ICHB

Współpraca

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres