Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Wyniki Ankiety Dotyczącej Wdrażania Polityki HRS4R w ICHB PAN

Badanie ankietowe dotyczące wdrażania polityki HR Excellence in Research (Survey on implementing the HR Excellence policy at IBCH PAS) zostało przeprowadzone w ICHB PAN w okresie od 30 listopada do 19 grudnia 2018 r. Wzięło w nim udział 63 respondentów. Wyniki ankiety dostępne są w opracowaniu zbiorczym (pdf).