Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

profil badań

słowa kluczowe

Aktualna działalność badawcza

Osiągnięcia badawcze

Aktualnie realizowane projekty

Wybrane publikacje

Aktualna działalność badawcza

  • osiągnięcia badawcze

aktualnie realizowane projekty

wybrane publikacje

Profil Badań

Słowa kluczowe

Przy Zakładzie afiliowana jest:

Pracownia Genomiki

Kierownik: dr Luiza Handschuh

dr Jan Podkowiński, dr Paweł Wojciechowski (1/2 etatu), dr Agnieszka Żmieńko

 

Pracownia Hodowli Komórkowych i Tkankowych

Kierownik: dr Paweł Stróżycki

Hanna Glapiak, inż. Nelli Malinowska, dr Mariola Piślewska-Bednarek

Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej

dr Monika Piwecka

Kierownik Zakładu

monika.piwecka@ibch.poznan.pl
tel. 61 829 19 12

 

dr Monika Przybył

Lab manager

mgr inż. Marta Pietras

Doktorant

M. Sc. Ayça Olcay

Doktorant

Rys. 1. Zróżnicowanie genetyczne populacji HCV. Szczegółowe informacje można znaleźć w publikacji: M. Figlerowicz, P. Jackowiak, P. Formanowicz, P. Kędziora, M. Alejska, N. Malinowska, J. Błażewicz, M. Figlerowicz Hepatitis C virus quasispecies in chronically infected children subjected to interferon-ribavirin therapy. Archives of Virology 155, 1977-1987 (2010).

Rys 2. Analiza filogenetyczna populacji HCV. Szczegółowe informacje można znaleźć w publikacji: M. Figlerowicz, P. Jackowiak, P. Formanowicz, P. Kędziora, M. Alejska, N. Malinowska, J. Błażewicz, M. Figlerowicz Hepatitis C virus quasispecies in chronically infected children subjected to interferon-ribavirin therapy. Archives of Virology 155, 1977-1987 (2010).

Analiza filogenetyczna populacji HCV. Szczegółowe informacje można znaleźć w publikacji: M. Figlerowicz, P. Jackowiak, P. Formanowicz, P. Kędziora, M. Alejska, N. Malinowska, J. Błażewicz, M. Figlerowicz Hepatitis C virus quasispecies in chronically infected children subjected to interferon-ribavirin therapy. Archives of Virology 155, 1977-1987 (2010).