Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Zakład Biologii Medycznej

prof. dr hab. Mirosława Z. Naskręt-Barciszewska

Kierownik Zakładu

miroslawa.barciszewska@ibch.poznan.pl
tel. wew. 1132

 

dr Agnieszka Belter

adiunkt

Pracownicy naukowi

Pracownicy techniczni

Iwona Gawrońska

biolog

 • metylacja DNA,
 • guzy mózgu u ludzi,
 • choroby nowotworowe,
 • zmodyfikowane nukleozydy,
 • mi RNA,
 • rybozymy
 • 8-oksoguanozyna

Działalność badawcza Zakładu koncentruje się na poszukiwaniu nowych znaczników molekularnych chorób nowotworowych i metabolicznych oraz opracowaniu nowych podejść terapeutycznych wykorzystujących kwasy nukleinowe i ich pochodne.

 • Konstrukcja nowych rybozymów i DNAzymów, dla inhibicji miRNA (A)

 • Analiza struktury drugorzędowej miRNA swoistych dla guzów mózgu z wykorzystaniem katalitycznych RNA (A)

 • Analiza zawartości 5-metylocytozyny w DNA z guzów mózgu oraz innych patologii u ludzi (B, C)

 • Ocena zawartości 5-metylocytozyny w DNA z nasion drzew liściastych.

 • Niekodujące RNA u ludzi (BC200RNA) i w roślinach.

 • Analiza zawartości 8-oksoguanozyny i m5C w DNA z guzów mózgu (D)

 • Wykorzystanie niskocząsteczkowych związków w terapii guzów mózgu.

 

Tematyka badawcza

Słowa kluczowe

Działalność badawcza

 • M. Michalak, M.Z. Barciszewska, J. Barciszewski, B.P. Plitta, P. Chmielarz (2013) Global Changes in DNA Methylation in Seeds and Seedlings of Pyrus communis after Seed Desiccation and Storage. PLoS One 8(8), e70693.

 • A-M. Barciszewska, S. Nowak, M.Z. Naskręt-Barciszewska. (2014)The Degree of Global DNA Hypomethylation in Peripheral Blood Correlates with that in Matched Tumor Tissues in Several neoplasia. PLoS One 9(3), e92599.

 • Belter, D. Gudanis, K. Rolle, M. Piwecka, Z. Gdaniec, MZ. Naskręt-Barciszewska, J. Barciszewski. (2014) Mature miRNAs form secondary structure, which suggests their function beyond RISC. PLoS One 9(11): e113848.

 • M. Doniak , MZ. Barciszewska, J. Kaźmierczak, A. Kaźmierczak. (2015) The crucial elements of the 'last step' of programmed cell death induced by kinetin in root cortex of V. faba ssp. minor seedlings. Plant Cell Rep DOI 10.1007/s00299-014-1681-9.

 • A-M. Barciszewska,D. Gurda, P. Głodowicz, S. Nowak, MZ. Naskręt-Barciszewska (2015) A new epigenetic mechanism of temozolomide action in glioma cells. PloS ONE 10(8):e136669.

 • MZ. Barciszewska, PP Perrigue, J Barciszewski. (2016) tRNA – the golden standard in molecular biology. Molecular BioSystems. 12, 12-17.

 • Belter, K. Rolle, M. Piwecka, M. A. Fedoruk-Wyszomirska, MZ Naskręt-Barciszewska, J.Barciszewski. (2016) Inhibition of miR-21 in glioma cells using catalytic nucleic acids" Scientific Reports. 6:24516.

 • M. Olszewska, MZ. Barciszewska, M. Fraczek, N. Huleyuk, V B. Chernykh, D. Zastavna, J. Barciszewski, M. Kurpisz. (2017) Global methylation status of sperm DNA in carriers of chromosome structural aberrations Asian Journal of Andrology 18, 1-8.

 • K. Rolle, M. Piwecka, A. Belter, D. Wawrzyniak, J. Jeleniewicz, MZ. Barciszewska, J. Barciszewski. (2016) The sequence and structure determine the function of mature human miRNAs. PLoS ONE 11(3): e0151246

 • BP. Plitta-Michalak, M.Z. Naskręt-Barciszewska, S. Kotlarski, D. Tomaszewski, T. Tylkowski, J. Barciszewski, P. Chmielarz, M. Michalak. (2018) Changes in genomic 5-methylcytosine level mirror the response of orthodox (Acer platanoides L.) and recalcitrant (Acer pseudoplatanus L.) seeds to severe desiccation. Tree Physiol  38(4) 617-629. doi: 10.1093/treephys/tpx134

 • AM. Barciszewska, M. Giel-Pietraszuk, PM. Perrigue, M. Naskręt-Barciszewska. (2019) Total DNA methylation changes reflect random oxidative DNA damage in gliomas. Cells 8 1065;doi 10.3390/cells8091065

 • Patrick M. Perrigue *, Magdalena Rakoczy, Kamila Pawlicka, Agnieszka Belter, Małgorzata Giel-Pietraszuk, Mirosława Naskręt-Barciszewska, Jan Barciszewski, Marek Figlerowicz. (2020) Cancer stem cell-inducing media activates senescence reprogramming in fibroblasts. Cancers (Basel). 12(7):E1745. doi: 10.3390/cancers12071745.

 • Belter A, Barciszewski J, Barciszewska AM (2020) Revealing the epigenetic effect of temozolomide on glioblastoma cell lines in therapeutic conditions. PLoS ONE 15(2): e0229534. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229534

 

Wybrane publikacje

 • Sonatina NCN tytul "Pionierskie badania struktury i funkcji G-kwadrupleksow miRNA"

Projekty badawcze

C

D