Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

dr inż. Małgorzata Marcinkowska-Swojak

adiunkt

dr Patrick Perrigue

adiunkt

dr Natalia Koralewska

adiunkt

dr Lucyna Budźko

adiunkt

dr hab. Paulina Jackowiak

adiunkt

Pracownicy naukowi

 • Philips A, Nowis K, Stelmaszczuk M, Jackowiak P, Podkowiński J, Handschuh L, Figlerowicz M. Expression landscape of circRNAs in Arabidopsis thaliana seedlings and adult tissues. Frontiers in Plant Science 2020, in press

 • Philips A , Nowis K, Stelmaszczuk  M , Podkowiński  J, Handschuh  L , Jackowiak  P, Figlerowicz M. Arabidopsis thaliana cbp80, c2h2, and flk knockout mutants accumulate increased amounts of circular RNAs. Cells 2020; 9(9):E1937

 • Perrigue PM, Rakoczy M, Pawlicka KP, Belter A, Giel-Pietraszuk M, Naskręt-Barciszewska M, Barciszewski J, Figlerowicz M. Cancer stem cell-inducing media activates senescence reprogramming in fibroblasts. Cancers 2020; 12(7): 1745

 • Zmienko A, Marszalek-Zenczak M, Pawel Wojciechowski P, Samelak-Czajka A, Luczak M, Kozlowski P, Karlowski WM, Figlerowicz M.

 • AthCNV: A Map of DNA Copy Number Variations in the Arabidopsis Genome. Plant Cell 2020; 32(6): 1797–1819

 •  Stolarek I, Handschuh L, Juras A, Nowaczewska W, Kóčka-Krenz H, Michalowski A, Piontek J, Kozlowski P, Figlerowicz M. Goth migration induced changes in the matrilineal genetic structure of the central-east European population. Sci Rep. 2019; 9(1):6737

 • Jackowiak P, Lis A, Luczak M, Stolarek I, Figlerowicz M. Functional characterization of RNA fragments using high-throughput interactome screening. J Proteomics. 2019;193:173-183

 • Stolarek I, Juras A, Handschuh L, Marcinkowska-Swojak M, Philips A, Zenczak M, Dębski A, Kóčka-Krenz H, Piontek J, Kozlowski P, Figlerowicz M. A mosaic genetic structure of the human population living in the South Baltic region during the Iron Age. Sci Rep. 2018;8(1):2455

 • Handschuh L, Wojciechowski P, Kaźmierczak M, Marcinkowska-Swojak M, Łuczak M, Lewandowski K, Komarnicki M, Blazewicz J, Figlerowicz M, Kozlowski P. NPM1 alternative transcripts are upregulated in acute myeloid and lymphoblastic leukemia and their expression level affects patient outcome. J Transl Med. 2018, 16(1):232 

 • Handschuh L, Kaźmierczak M, Milewski MC, Góralski M, Łuczak M, Wojtaszewska M, Uszczyńska-Ratajczak B, Lewandowski K, Komarnicki M, Figlerowicz M. Gene expression profiling of acute myeloid leukemia samples from adult patients with AML-M1 and -M2 through boutique microarrays, real-time PCR and droplet digital PCR. Int J Oncol. 2018, 52:656-678

 • Handschuh L. Not Only Mutations Matter: Molecular Picture of Acute Myeloid Leukemia Emerging from Transcriptome Studies. Journal of Oncology, 2019, 7239206

 • Jackowiak P, Hojka-Osinska A, Gasiorek K, Stelmaszczuk M, Gudanis D, Gdaniec Z, Figlerowicz M. Effects of G-quadruplex topology on translational inhibition by tRNA fragments in mammalian and plant systems in vitro. Int J Biochem Cell Biol. 2017;92:148-154

 • Jackowiak P, Hojka-Osinska A, Philips A, Zmienko A, Budzko L, Maillard P, Budkowska A, Figlerowicz M. Small RNA fragments derived from multiple RNA classes - the missing element of multi-omics characteristics of the hepatitis C virus cell culture model. BMC Genomics. 2017;18(1):502

 • Budzko L, Jackowiak P, Kamel K, Sarzynska J, Bujnicki JM, Figlerowicz M. Mutations in human AID differentially affect its ability to deaminate cytidine and 5-methylcytidine in ssDNA substrates in vitro. Sci Rep. 2017;7(1):3873

 • Philips A, Stolarek I, Kuczkowska B, Juras A, Handschuh L, Piontek J, Kozlowski P, Figlerowicz M. Comprehensive analysis of microorganisms accompanying human archaeological remains. Gigascience. 2017;6(7):1-13

 • Samelak-Czajka A, Marszalek-Zenczak M, Marcinkowska-Swojak M, Kozlowski P, Figlerowicz M, Zmienko A. MLPA-Based Analysis of Copy Number Variation in Plant Populations. Front Plant Sci. 2017;8:222

 • Zmienko A, Samelak-Czajka A, Kozlowski P, Szymanska M, Figlerowicz M. Arabidopsis thaliana population analysis reveals high plasticity of the genomic region spanning MSH2, AT3G18530 and AT3G18535 genes and provides evidence for NAHR-driven recurrent CNV events occurring in this location. BMC Genomics. 2016;17(1):893

 • Marcinkowska-Swojak M, Handschuh L, Wojciechowski P, Goralski M, Tomaszewski K, Kazmierczak M, Lewandowski K, Komarnicki M, Blazewicz J, Figlerowicz M, Kozlowski P. Simultaneous detection of mutations and copy number variation of NPM1 in the acute myeloid leukemia using multiplex ligation-dependent probe amplification. Mutat Res. 2016;786:14-26

 • Perrigue PM, Najbauer J, Barciszewski J. The histone demethylase JMJD3 at the intersection of cellular senescence and cancer. BBA Rev on Cancer 2016;1865(2):237-244

 • Perrigue PM, Najbauer J, Jozwiak AA, Barciszewski J, Aboody KS, Barish ME. Planarians as a model of aging to study the interaction between stem cells and senescent cells in vivo. Pathobiol Aging Age Relat Dis. 2015;5:30052

 • Kurzynska-Kokorniak A, Koralewska N, Pokornowska M, Urbanowicz A, Tworak A, Mickiewicz A, Figlerowicz M. The many faces of Dicer: the complexity of the mechanisms regulating Dicer gene expression and enzyme activities. Nucleic Acids Res. 2015;43(9):4365-80

 • Zmienko A, Samelak A, Kozlowski P, Figlerowicz M. Copy number polymorphism in plant genomes. Theor Appl Genet. 2014;127(1):1-18

 • Kurzynska-Kokorniak A1, Koralewska N, Tyczewska A, Twardowski T, Figlerowicz M. A New Short Oligonucleotide-Based Strategy for the Precursor-Specific Regulation of microRNA Processing by Dicer. PLoS One. 2013 Oct 29;8(10):e77703

 • Jackowiak P, Nowacka M, Strozycki PM, Figlerowicz M. RNA degradome – its biogenesis and functions. Nucleic Acids Res. 2011;39(17):7361-70

Wybrane publikacje

 • RPWP.02.01.01-30-0001/20 REGIONAL COVID-HUB. WRPO 2014-2020 –  Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych.

 • 2019/35/B/NZ2/02658 Kompleksowa analiza transkryptomu Schmidtea mediterranea - identyfikacja niekodujących RNA zaangażowanych w rozwój linii komórkowych podczas regeneracji. NCN OPUS 18                            

 • LIDER/30/0111/L-9/17NCBR/2018 Wykorzystanie enzymów AlD/APOBEC w mapowaniu modyfikacji cytozyny w kwasach nukleinowych. NCBiR LIDER 9.

 • POIR.04.01.02-00-0025/17-00 Mapa Mikrobiomu Polski. PO IR – Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze.

 • POIR.04.02.00-30-A004/16 Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – Genomiczna Mapa Polski. PO IR – Działanie 4.2. Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki

 • 820431 LifeTime – Rewolucja w opiece zdrowotnej dzięki zrozumieniu zachowania ludzkich komórek podczas choroby. Komisja Europejska

 • 2016/21/D/NZ3/00641 Demetylaza histonów JMJD3 jako epigenetyczny regulator procesów senescencji oraz nowotworzenia. NCN SONATA 11

 • 2014/13/B/NZ2/03837 Poszukiwanie mechanizmów indukujących polimorfizm liczby kopii dużych fragmentów genomu oraz związków tego zjawiska z tworzeniem i ewolucją metabolicznych klastrów genów. NCN OPUS 7

 • 2014/12/W/NZ2/00466 Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i genomicznych. NCN SYMFONIA 2.

 • Projekt Polskiej Platformy Infrastruktury Skriningowej dla Chemii Biologicznej (POL-OPENSCREEN) będącej częścią europejskiego konsorcjum EU-OPENSCREEN (European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology European Research Infrastructure Consortium). Dotacja MNiSW

Projekty badawcze

niekodujące RNA, modyfikacje RNA ,rybonukleazy, zewnątrzkomórkowe pęcherzyki błonowe, transport RNA, deaminazy, chromatyna, genomika, genetyka, populacyjna, archeogenomika

Tematyka badawcza

Słowa kluczowe

Rysunek 1: Udział RNA w procesach regeneracji i wymiany komórek
Rysunek 2: Genomika człowieka – obszary działalności
 • RNA jako regulator różnicowania i regeneracji
 • Niekodujące RNA jako sygnały molekularne
 • Rybonukleazy zaangażowane w metabolizm niekodujących RNA
 • Biogeneza i funkcje zewnątrzkomórkowych pęcherzyków błonowych
 • Białka zaangażowane w transport RNA między komórkami
 • Edycja RNA w procesach regulacyjnych i sygnalnych 
 • Archeogenomika – historia biologiczna populacji zamieszkujących Europę Centralną i Wschodnią
 • Zmienność genetyczna współczesnej populacji zamieszkującej na terenie Polski
 • Związek pomiędzy genotypem a osobniczymi cechami fizycznymi 
 • Struktura chromatyny w procesach starzenia, nowotworzenia i regeneracji
 • Genomika w badaniach chorób człowieka

Działalność badawcza

prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Kierownik Zakładu

marek.figlerowicz@ibch.poznan.pl
tel. wew. 1103

Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej

mgr inż. Karolina Hoffa-Sobiech

biolog

mgr Marcin Osuch

biolog

dr Magdalena Alejska

starszy specjalista biolog

dr Ireneusz Stolarek

adiunkt

Pracownicy techniczni

Przy Zakładzie afiliowana jest:

Pracownia Genomiki

Kierownik: dr Luiza Handschuh

dr Jan Podkowiński, dr Paweł Wojciechowski (1/2 etatu), dr Agnieszka Żmieńko

 

Pracownia Hodowli Komórkowych i Tkankowych

Kierownik: dr Paweł Stróżycki

Hanna Glapiak, inż. Nelli Malinowska, dr Mariola Piślewska-Bednarek

mgr Katarzyna Nowis

doktorant

mgr Anastasiia Satyr
doktorant

mgr Anastasiia Zaremba
doktorant

mgr Annasha Dutta
doktorant

mgr inż. Cezary Odrzygóźdź

doktorant / biolog

mgr Małgorzata Marszałek-Zeńczak

doktorant / biolog

mgr inż. Michał Zeńczak

doktorant

Doktoranci