Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Zakład Biologii Strukturalnej Organizmów Prokariotycznych

dr hab. Krzysztof Brzeziński

Kierownik Zakładu

mail: kbrzezinski@ibch.poznan.pl
tel.  wew. 1125

*  autor korespondujący

 • Brzezinski, K.* S-adenosyl-L-homocysteine hydrolase: a structural perspective on the enzyme with two Rossmann-fold domains. (2020). Biomolecules 10(12), 1682. DOI: 10.3390/biom10121682

 • Wojtulewski, S.*, Tomczyk, M., Strawa,. J.W., Gawel, M., Brzezinski, K.* A new look at two polymorphic crystal structures of dibenzoylmethane: Relationship between the Crystal Packing and the Hydrogen Atom Position revealed by Quantum Chemistry and Quantum Crystallography Methods. (2020). Acta Crystallographica Section B76, 957–966. DOI: 10.1107/S2052520620012196

 • Banerjee, A., Dash, S., Mohanty, M., Sahu, G., Sciortino, G., Garribba, E.*, Carvalho, M.F., Marques, F., Pessoa, J.*, Kaminsky, W., Brzezinski, K., Dinda, R.* New VIV, VIVO, VVO and VVO2 Systems: Exploring their Interconversion in Solution, Protein Interactions and Cytotoxicity. (2020). Inorganic Chemistry 59(19), 14042–14057. DOI: 10.1021/acs.inorgchem.0c01837

 • Regulska, E., Olejnik, P., Zubyk, H., Czyrko-Horczak, J., Chaur, M., Tomczykowa, M., Butsyk, O., Brzezinski, K., Echegoyen, L.*, Plonska-Brzezinska, M.E.* Nanostructural catalyst: metallophthalocyanine and carbon nano-onion with enhanced visible-light photocatalytic activity towards organic pollutants. (2020). RSC Advances 10, 10910-10920. DOI: 10.1039/d0ra00896f

 • Raczynska, J., Imiolczyk, B., Komorowska, M., Sliwiak, J., Czyrko-Horczak, J., Brzezinski, K., Jaskolski, M. Flexible loops of New Delhi metallo-β-lactamase modulate its activity towards different substrates. (2020). International Journal of Biological Macromolecules 158, 104-115. DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2020.04.219

 • Czyrko, J., Sliwiak, J., Imiolczyk, B., Gdaniec, Z., Jaskolski, M., Brzezinski, K.* Metal-cation regulation of enzyme dynamics is a key factor influencing the activity of S-adenosyl-L-homocysteine hydrolase from Pseudomonas aeruginosa(2018). Scientific Reports 8, 11334. DOI:10.1038/s41598-018-29535-y

 • Brzezinski, K.*, Czyrko, J., Sliwiak, J., Nalewajko-Sieliwoniuk, E., Jaskolski, M., Nocek, B., Dauter, Z. S-adenosyl-L-homocysteine hydrolase from a hyperthermophile (Thermotoga maritima) is expressed in Escherichia coli in inactive form - Biochemical and structural studies. (2017). International Journal of Biological Macromolecules 104, 584-596. DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2017.06.065

 • Mykhailiv, O., Brzezinski, K., Sulikowski, B., Olejniczak, Z., Gras, M., Lota, G., Molina-Ontoria, A., Jakubczyk, M., Echegoyen, L.*, Plonska-Brzezinska, M.E.* Boron-doped polygonal carbon nano-onions: synthesis and applications in electrochemical energy storage. (2017). Chemistry – A European Journal 23, 7132 –7141. DOI: 10.1002/chem.201700914

 • Dash, S.P., Majumder, S., Banerjee, A., Carvalho, M.F.N.N, Adão, P., Pessoa, J.C., Brzezinski, K., Garribba, E.*, Reuter, H. and Dinda, R.* Chemistry of Monomeric and Dinuclear Non-Oxido Vanadium(IV) and Oxidovanadium(V) Aroylazine Complexes: Exploring Solution Behavior. (2016). Inorganic Chemistry 55, 1165-1182. DOI: 10.1021/acs.inorgchem.5b02346

 • Plonska-Brzezinska, M.E.*, Bobrowska, D.M., Sharma, A., Rodziewicz, P., Tomczyk, M., Czyrko, J. and Brzezinski, K.* Triple helical collagen-like peptide interactions with selected polyphenolic compounds. (2015). RSC Advances 5, 95443–95453. DOI: 10.1039/c5ra15469c
   

Wybrane publikacje

Hamowanie aktywności hydrolazy S-adenozylo-L-homocysteiny z Pseudomonas aeruginosa poprzez wpływ na dynamikę enzymu

NCN SONATA BIS 8

Projekty badawcze

Pracownicy naukowi

Pracownicy techniczni

mgr Marlena Komorowska
specjalista biolog

Doktoranci

mgr Magdalena Gaweł
doktorant

mgr Katarzyna Woźniak 
doktorant

 • Biokrystalografia

 • Krystalografia związków małocząsteczkowych

 • Enzymologia strukturalna

 • Oddziaływania białko-ligand

 • Oporność antybiotykowa

 • Komórkowe reakcje metylacji

 • Hydrolaza S-adenozylo-L-homocysteiny

Tematyka badawcza

Słowa kluczowe

Opracowanie nowych strategii hamowania aktywności enzymów pochodzących z patogennych mikroorganizmów wymaga zastosowania szeregu technik z pogranicza mikrobiologii, biochemii oraz biofizyki, włączając biokrystalografię i spektroskopię NMR. Nasze obecne projekty dotyczą:

 • Enzymologii strukturalnej hydrolaz S-adenozylo-L-homocysteiny z pochodzących z patogennych mikroorganizmów.

 • Opracowania gatunkowo-specyficznych inhibitorów wpływających na dynamikę białek.

 • Wysokoprzepustowych badań biokrystalograficznych.

 • Badań krystalograficznych małocząsteczkowych związków biologicznie czynnych.

 • Badań dyfrakcyjnych z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego (bio)materiałów niekrystalicznych.

Działalność badawcza

dr Piotr H. Małecki 
asystent