Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Zakład Biotechnologii Medycznej

dr hab. Agnieszka Fiszer

Kierownik Zakładu

agnieszka.fiszer@ibch.poznan.pl
tel. wew. 1450

 

dr Magdalena Jazurek-Ciesiołka

adiunkt

dr Grzegorz Figura

asystent

dr Emilia Kozłowska

adiunkt

dr Adam Ciesiołka

adiunkt

dr Magdalena Woźna -Wysocka

adiunkt

dr Paweł Świtoński

asystent

Pracownicy naukowi

mgr Paula Sobieszczańska

specjalista biolog

Pracownicy techniczni

mgr Agata Ciołak

doktorant

mgr Paweł Joachimiak

doktorant

Doktoranci

 • Jazurek-Ciesiolka M, Ciesiolka A, Komur AA, Urbanek-Trzeciak MO, Krzyzosiak WJ, Fiszer A. RAN translation of the txpanded CAG repeats in the SCA3 disease context. J Mol Biol. 2020 Dec 4;432(24):166699

 • Ciesiolka A, Stroynowska-Czerwinska A, Joachimiak P, Ciolak A, Kozlowska E, Michalak M, Dabrowska M, Olejniczak M, Raczynska KD, Zielinska D, Wozna-Wysocka M, Krzyzosiak WJ, Fiszer A. Artificial miRNAs targeting CAG repeat expansion in ORFs cause rapid deadenylation and translation inhibition of mutant transcripts. Cell Mol Life Sci. 2020 Jul 21. doi: 10.1007/s00018-020-03596-7

 • Nowak B, Fiszer A. Strategie wyciszania ekspresji zmutowanego genu w terapii choroby Huntingtona. Postępy Biochemii 2020 Tom 66 Nr 1

 • Ciolak A, Krzyzosiak WJ, Kozlowska E, Fiszer A. Generation of human iPS cell line IBCHi002-A from spinocerebellar ataxia type 3/Machado-Joseph disease patient's fibroblasts. Stem Cell Res. 2020 Apr 20;45:101796. doi: 10.1016/j.scr.2020.101796.

 • Dabrowska M, Ciolak A, Kozlowska E, Fiszer A, Olejniczak M. Generation of New Isogenic Models of Huntington's Disease Using CRISPR-Cas9 Technology. Int J Mol Sci. 2020 Mar 8;21(5). pii: E1854. doi: 10.3390/ijms21051854.

 • Misiorek JO, Schreiber AM, Urbanek-Trzeciak MO, Jazurek-Ciesiołka M, Hauser LA, Lynch DR, Napierala JS, Napierala M. A Comprehensive Transcriptome Analysis Identifies FXN and BDNF as Novel Targets of miRNAs in Friedreich's Ataxia Patients. Mol Neurobiol. 2020 Apr 14. doi: 10.1007/s12035-020-01899-1

 • Stoyas CA, Bushart DD, Switonski PM, Ward JM, Alaghatta A, Tang M, Niu C, Wadhwa M, Huang H, Savchenko A, Gariani K, Xie F, Delaney JR, Gaasterland T, Auwerx J, Shakkottai VG, La Spada AR. Nicotinamide Pathway-Dependent Sirt1 Activation Restores Calcium Homeostasis to Achieve Neuroprotection in Spinocerebellar Ataxia Type 7. Neuron. 105(4):630-644.e9 (2020)

 • Kozlowska E, Ciolak A, Olejniczak M, Fiszer A. Generation of human iPS cell line IBCHi001-A from dentatorubral-pallidoluysian atrophy patient's fibroblasts Stem Cell Res. 39:101512 (2019)

 • Ward JM, Stoyas CA, Switonski PM, Ichou F, Fan W, Collins B, Wall CE, Adanyeguh I, Niu C, Sopher BL, Kinoshita C, Morrison RS, Durr A, Muotri AR, Evans RM, Mochel F, La Spada AR. Metabolic and Organelle Morphology Defects in Mice and Human Patients Define Spinocerebellar Ataxia Type 7 as a Mitochondrial Disease. Cell Rep. 26(5):1189-1202.e6 (2019)

 • Kulcenty K, Wroblewska JP, Rucinski M, Kozlowska E, Jopek K, Suchorska WM. MicroRNA Profiling During Neural Differentiation of Induced Pluripotent Stem Cells. Int J Mol Sci. 20(15): E3651 (2019)

 • Witkos T, Krzyzosiak WJ, Fiszer A, Koscianska E. A potential role of extended simple sequence repeats in competing endogenous RNA crosstalk. RNA Biol. 15(11):1399-1409 (2018)

Wybrane publikacje

 • Kompleksowa analiza działania oligonukleotydów jako potencjalnych terapeutyków w chorobach poliglutaminowych (NCN SONATA, kierownik projektu: A. Fiszer)

 • Identyfikacja białek wiążących się do powtórzeń CAG i badanie interakcji RNA-białko w komórkach (NCN OPUS, kierownik projektu: A. Ciesiołka)

 • Translacja inicjowana na powtórzonych sekwencjach CAG w ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 3 (NCN SONATA, kierownik projektu: M. Jazurek-Ciesiołka)

 • Profilowanie mikroRNA w komórkowych modelach choroby Huntingtona stworzonych z użyciem technologii iPSC (NCN PRELUDIUM, kierownik projektu: E. Kozłowska)

 • Badanie początkowych ścieżek patogenezy DRPLA w modelu ludzkich prekursorów neuronalnych (MNiSW Diamentowy Grant, kierownik projektu: B. Nowak)

 • Opracowanie i wdrożenie do produkcji zestawu diagnostycznego do wykrywania koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19 (MNiSW, z zakładu udział w projekcie biorą: A. Fiszer, A. Ciesiołka, G. Figura, P. Joachimiak, P. Sobieszczańska)

 • Eksperymentalna walidacja markerów patogenezy ataksji rdzeniowo móżdżkowej typu trzeciego, zidentyfikowanych za pomocą metod wysokoprzepustowych (NCN MINIATURA, kierownik projektu: G. Figura)

Projekty badawcze

 • choroby wywoływane ekspansją powtórzeń trójnukleotydowych,
 • patogeneza chorób poliglutaminowych,
 • toksyczność RNA i białka,
 • terapia eksperymentalna,
 • technologia interferencji RNA,
 • biogeneza i funkcja mikroRNA,
 • modele komórkowe,
 • modele mysie,
 • technologia iPSC

Badania w Zakładzie Biotechnologii Medycznej skupiają się na powtórzonych sekwencjach trójnukleotydowych i związanych z ekspansją tych sekwencji chorobach neurologicznych człowieka. Do tej grupy zalicza się między innymi dystrofię miotoniczną typu 1 (DM1) oraz choroby poliglutaminowe (poliQ): chorobę Huntingtona i kilka ataksji rdzeniowo-móżdżkowych.

Główne realizowane wątki badawcze to:

 • poszukiwanie markerów toksyczności RNA i białka w chorobach poliQ,

 • tworzenie i charakterystyka nowych modeli komórkowych i mysich chorób poliQ,

 • badanie oddziaływań białek z ciągami powtórzeń w RNA,

 • badanie nieuprawnionej translacji zachodzącej na sekwencjach powtórzonych CAG,

 • testowanie strategii terapeutycznej celowania w region powtórzeń CAG w komórkowych modelach neuronalnych i modelach mysich,

 • mechanizmy wyciszania ekspresji genów przez siRNA i miRNA,

 • udział miRNA w patogenezie chorób wywoływanych ekspansjami powtórzeń.

 

Tematyka badawcza

Słowa kluczowe

Działalność badawcza