Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Zakład Chemii Biopolimerów

dr hab. Marcin K. Chmielewski

Kierownik Zakładu

chmielewskimk@ibch.poznan.pl
tel. wew. 1257

 

mgr Magdalena Paluch

doktorant

mgr inż. Anna Stasińska

doktorant 

Doktoranci

mgr inż. Dominika Krygier

specjalista chemik

Pracownicy techniczni

dr Jolanta Brzezińska
adiunkt

Pracownicy naukowi

 • Brzezinska, J., Witkowska, A., Kaczyński, T.P., Krygier, D., Ratajczak, T., and Chmielewski, M.K.. 2-Pyridinyl thermolabile groups as general protectants for hydroxyl, phosphate, and carboxyl functions.  Curr. Protoc. Nucleic Acid Chem. 68, 2.20.1-2.20.25 (2017).doi: 10.1002/cpnc.26

 • Milewski Marek C., Kamel Karol, Kurzynska-Kokorniak Anna, Chmielewski Marcin K., and Figlerowicz Marek EvOligo: A Novel Software to Design and Group Libraries of Oligonucleotides Applicable for Nucleic Acid-Based Experiments Journal of Computational Biology. 24, 1-15 (2017), ahead of print. doi:10.1089/cmb.2016.0154.

 • Szubert K., Piepiórka M., Jankowska-Wajda M., Brzezinska J., Pasternak K., Remszel N., Frydrych-Tomczak E., Maciejewski H., Chmielewski M. K. Amino-functional Silsesquioxanes (POSS) – Effective Glass Surface Modifiers in Solid-Phase Nucleic Acid Synthesis Current Organic Chemistry 21, 1-8, (2017) DOI: 10.2174/1385272821666170222111024

 •  Chmielewski M.K., P. Kaczyński T.P. Methods for nucleoside triphosphate preparation: an overview of the most recent synthetic approaches Mini-Reviews in Organic Chemistry 14, 6 (2017) DOI: 10.2174/1570193X14666170420113635

 • Czaja, K, Kujawski, J, Jodlowska-Siewert, E, Szulc, P, Ratajczak, T, Krygier, D, Chmielewski, M.K., Bernard, M.K. On the Interactions of Fused Pyrazole Derivative with Selected Amino Acids: DFT Calculations (2017) Journal of Chemistry, vol. 2017, Article ID 8124323, 9 pages, doi:10.1155/2017/8124323

 • Kuciński, K.; Jankowska-Wajda, M.; Ratajczak, T.; Bałabańska-Trybuś, S.; Anna Schumann, A.; Maciejewski, H.; Chmielewski, M.K.; Hreczycho, G. Silica Surface Modification and Its Application in Permanent Link with Nucleic Acids ACS Omega, 3 (6), 5931–5937 (2018) https://doi.org/10.1021/acsomega.8b00547

 • Brzezinska J, Kujawski J, Witkowska A, Czaja K, Bernard M.K., Chmielewski, M.K. Experimental and computational studies on a protonated 2-pyridinyl moiety and its switchable effect for the design of thermolytic devices. PLoS ONE 13(9), (2018) e0203604. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0203604

 • Stasińska A.R., Putaj P., Chmielewski M.K. Disulfide bridge as a linker in nucleic acids’ bioconjugation. Part I: An overview of synthetic strategies Bioorganic Chemistry 92, 103223, (2019) (10.1016/j.bioorg.2019.103223)

 • Agnieszka Witkowska A., Brzezinska J., Pedzinski T., Chmielewski M.K. Fluorescent 2-(Pyridin-2-yl)vinyl Pyridine Dyes and Their Thermocontrolled Release J. Org. Chem., 84, 13447-13456 (2019) DOI: doi.org/10.1021/acs.joc.9b01620

 • Anna R. Stasińska, Piotr Putaj, Marcin K. Chmielewski, Disulfide bridge as a linker in nucleic acids’ bioconjugation. Part II: a summary of practical applications, Bioorganic Chemistry 95, 103518, (2020), https://doi.org/10.1016/j.bioorg.2019.103518.

 •  Hyjek-Składanowska, M., Stasińska, A. R., Napiórkowska, A., Bartłomiejczak, A., Seth, P. P., Chmielewski, M. K., & Nowotny, M. (2020). Disulfide bridge cross-linking between protein and the RNA backbone as a tool to study RNase H1. Bioorganic & Medicinal Chemistry, 115741. doi:10.1016/j.bmc.2020.115741 

Wybrane publikacje

 • Wysokowydajne podłoża do syntezy biocząsteczek na fazie stałej.NCBR – PBS

 • Regulated Assembly of Molecular Machines for DNA Repair: a Molecular Analysis Network (DNARepairMan) w ramach Programu Ramowego Wsparcia Badań i Innowacji Horyzont 2020,Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN)

Projekty badawcze

 • grupy ochronne,
 • termolabilne grupy ochronne,
 • synteza kwasów nukleinowych,
 • DNA,
 • RNA,
 • modyfikacje,
 • termowrażliwość,
 • termolabilność,
 • cross-linking,
 • sieciowanie,
 • barwniki fluorescencyjne,
 • fluorescencja,
 • podczerwień,
 • FRET,
 • wygaszacz,
 • polimery,
 • biopoliery,
 • aptamery,
 • grupy funkcyjne,
 • nanostruktury,
 • nanourządzenia,
 • nanomaszyny,
 • kataliza,
 • podłoża stałe,
 • markery,
 • synteza wielkoskalowa,
 • polistyren,
 • HPLC,
 • Elektroforeza kapilarna,
 • PVA.
 • Badania w obszarze chemicznej syntezy biopolimerów takich jak kwasy nukleinowe, peptydy, węglowodany, lipidy.

 • Zastosowanie oryginalnej reakcji termocyklizacji w szerokim aspekcie syntezy chemicznej.

 • Termolabilność jako narzędzie w projektowaniu grup ochronnych, nowej klasy znaczników fluorescencyjnych, nowych katalizatorów o aktywności termozależnej oraz w reakcji polimeryzacji.

 • Poznanie natury chemicznej badanych związków, określenie mechanizmu zachodzących procesów oraz otrzymanie nowych użytecznych materiałów o zastosowaniu w szeroko pojętej dziedzinie life sciences.

 • Analiza instrumentalna jakościowo-ilościowa z wykorzystaniem elektroforezy kapilarnej typu PVA, wysokosprawnej chromatografii kolumnowej HPLC z detektorami UV-Vis, fluorescencyjnym i korona.

 

Tematyka badawcza

Słowa kluczowe

Działalność badawcza