Zakład Chemii Biopolimerów

dr hab. Marcin K. Chmielewski

Kierownik Zakładu

chmielewskimk@ibch.poznan.pl
tel. wew. 1257

 

mgr Magdalena Paluch

doktorant

mgr Anna Stasińska

doktorant 

Doktoranci

mgr inż. Dominika Krygier

specjalista chemik

Pracownicy techniczni

dr Jolanta Brzezińska
adiunkt

Pracownicy naukowi

 • Mickiewicz, A.; Sarzyńska, J.; Miłostan, M.; Kurzyńska-Kokorniak, A.; Rybarczyk, A.; Łukasiak, P.; Kuliński, T.; Figlerowicz, M.; Błażewicz, J.Modeling of the catalytic core of Arabidopsis thaliana Dicer-like 4 protein and its complex with double-stranded RNA.Comput. Biol. Chem. 66, 44–56 (2017),

 • Baranek, Małgorzata; Belter, Agnieszka; Naskręt-Barciszewska, Mirosława Z.; Stobiecki, Maciej; Markiewicz, Wojciech T.; Barciszewski, Jan,Effect of small molecules on cell reprogramming.Mol. BioSyst. 13, 277–313 (2017),

 • Stokowa-Sołtys, K.; Barbosa, N. A.; Kasprowicz, A.; Wieczorek, R.; Gaggelli, N.; Gaggelli, E.; Valensin, G.; Wrzesiński, J.; Ciesiołka, J.; Kuliński, T.; Szczepanik, W.; Jeżowska-Bojczuk, M. Studies of viomycin, an anti-tuberculosis antibiotic: copper(II) coordination, DNA degradation and the impact on delta ribozyme cleavage activity.Dalt. Trans. 45, 8645–8658 (2016),

 • Fedoruk-Wyszomirska, A.; Markiewicz, W. T.; Barciszewski, J.New inhibitors of DNA methyltransferase 1 based on cytosine scaffold.BioTechnologia 4, 323–325 (2016),

 • Baranek, M.; Markiewicz, W. T.; Barciszewski, J.Selected small molecules as inducers of pluripotency.Acta Biochim. Pol. 63, 709–716 (2016),

 • Rypniewski, W.; Banaszak, K.; Kuliński, T.; Kiliszek, A.Watson–Crick-like pairs in CCUG repeats: evidence for tautomeric shifts or protonation.RNA, 22, 22–31 (2016),

 • Brzezinska, J.; Markiewicz, W. T.Non-Nucleosidic Analogues of Polyaminonucleosides and Their Influence on Thermodynamic Properties of Derived Oligonucleotides.Molecules 20, 12652–12669 (2015),

 • Barciszewski, J.; Marquez, V. E.; Vasseur, J.-J.; Markiewicz, W. T.Chemical Biology of Nucleic Acids.ACS Chem. Biol. 10, 1358–1361 (2015),

 • Mickiewicz, A.; Sarzyńska, J.; Miłostan, M.; Kurzyńska-Kokorniak, A.; Rybarczyk, A.; Łukasiak, P.; Kuliński, T.; Figlerowicz, M.; Błażewicz, J.Modeling of the catalytic core of Arabidopsis thaliana Dicer-like 4 protein and its complex with double-stranded RNA.Comput. Biol. Chem. 66, 44–56 (2017)

Wybrane publikacje

 • Wysokowydajne podłoża do syntezy biocząsteczek na fazie stałej.NCBR – PBS

 • Regulated Assembly of Molecular Machines for DNA Repair: a Molecular Analysis Network (DNARepairMan) w ramach Programu Ramowego Wsparcia Badań i Innowacji Horyzont 2020,Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN)

Projekty badawcze

 • grupy ochronne,
 • termolabilne grupy ochronne,
 • synteza kwasów nukleinowych,
 • DNA,
 • RNA,
 • modyfikacje,
 • termowrażliwość,
 • termolabilność,
 • cross-linking,
 • sieciowanie,
 • barwniki fluorescencyjne,
 • fluorescencja,
 • podczerwień,
 • FRET,
 • wygaszacz,
 • polimery,
 • biopoliery,
 • aptamery,
 • grupy funkcyjne,
 • nanostruktury,
 • nanourządzenia,
 • nanomaszyny,
 • kataliza,
 • podłoża stałe,
 • markery,
 • synteza wielkoskalowa,
 • polistyren,
 • HPLC,
 • Elektroforeza kapilarna,
 • PVA.
 • Badania w obszarze chemicznej syntezy biopolimerów takich jak kwasy nukleinowe, peptydy, węglowodany, lipidy.

 • Zastosowanie oryginalnej reakcji termocyklizacji w szerokim aspekcie syntezy chemicznej.

 • Termolabilność jako narzędzie w projektowaniu grup ochronnych, nowej klasy znaczników fluorescencyjnych, nowych katalizatorów o aktywności termozależnej oraz w reakcji polimeryzacji.

 • Poznanie natury chemicznej badanych związków, określenie mechanizmu zachodzących procesów oraz otrzymanie nowych użytecznych materiałów o zastosowaniu w szeroko pojętej dziedzinie life sciences.

 • Analiza instrumentalna jakościowo-ilościowa z wykorzystaniem elektroforezy kapilarnej typu PVA, wysokosprawnej chromatografii kolumnowej HPLC z detektorami UV-Vis, fluorescencyjnym i korona.

 

Tematyka badawcza

Słowa kluczowe

Działalność badawcza

Współpraca

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter