Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Zakład Fizjologii Molekularnej Roślin

prof. dr hab. Michał Jasiński

Kierownik Zakładu

jasinski@ibch.poznan.pl
tel. wew. 1131

 

 • Jarzyniak K, Banasiak J, Jamruszka T, Pawela A, Di Donato M, Novák O, Geisler M, Jasiński M. Early stages of legume–rhizobia symbiosis are controlled by ABCG-mediated transport of active cytokinins. Nat. Plants (2021). https://doi.org/10.1038/s41477-021-00873-6

 • Banasiak J, Borghi L, Stec N, Martinoia E, Jasiński M.The Full-Size ABCG Transporter of Medicago truncatula Is Involved in Strigolactone Secretion, Affecting Arbuscular Mycorrhiza. Front Plant Sci. 2020 Feb 7;11:18. doi: 10.3389/fpls.2020.00018. eCollection 2020.

 • Pawela, A., Banasiak J., Biała, W., Martinoia E., Jasinski M., MtABCG20 is an ABA exporter influencing root morphology and seed germination of Medicago truncatula The Plant Journal 2019 DOI: 10.1111/tpj.14234

 • Biała W., Jasiński M. The Phenylpropanoid Case – It Is Transport That Matters. Front Plant Sci. 2018 Nov 1;9:1610. doi: 10.3389/fpls.2018.01610. eCollection 2018

 • Biała, W., Banasiak, J., Jarzyniak, K., Pawela, A., Jasiński, M. Medicago truncatula ABCG10 is a transporter of 4-coumarate and liquiritigenin in the medicarpin biosynthetic pathway Journal of Experimental Botany 2017 68(12), pp. 3231-3241

 • Suzuki M, Nakabayashi R, Ogata Y, Sakurai N, Tokimatsu T, Goto S, Suzuki M, Jasinski M, Martinoia E, Otagaki S, Matsumoto S, Saito K, Shiratake K. Multiomics in grape berry skin revealed specific induction of the stilbene synthetic pathway by ultraviolet-C irradiation. 2015 Plant Physiology 168(1), pp. 47-59

 • Jarzyniak, K.M., Jasiński, M. Membrane transporters and drought resistance – A complex issue 2014 Frontiers in Plant Science Front Plant Sci. 2014 Dec 4;5:687. doi: 10.3389/fpls.2014.00687. eCollection 2014

 • Banasiak, J., Biała, W., Staszków, A., Swarcewicz, B., Kȩpczyńska, E., Figlerowicz, M., Jasiński, M., A Medicago truncatula ABC transporter belonging to subfamily G modulates the level of isoflavonoids. 2013 Journal of Experimental Botany 64(4), pp. 1005-1015

Wybrane publikacje

 • Molekularne determinanty selektywnego transportu będącego udziałem roślinnych transporterów ABCG (NCN OPUS)

 • Molekularne determinanty selektywnego transportu będącego udziałem roślinnych transporterów ABCG 2017/27/B/NZ1/01090 (termin rozpoczęcia 2018- 2021) NCN OPUS.

Projekty badawcze

 • transportery ABC,
 • biochemia transportu,
 • niskocząsteczkowe związki pochodzenia naturalnego,
 • rośliny modelowe,
 • bobowate,
 • symbioza,
 • Medicago truncatula,
 • hodowle in vitro,
 • inżynieria genetyczna,
 • biotechnologia.

Badania prowadzone w Zakładzie Fizjologii Molekularnej Roślin mają na celu lepsze zrozumienie procesów fizjologicznych zachodzących w roślinie, szczególnie tych angażujących aktywne systemy transportu. Swoją uwagę skupiamy na transporterach ABC (ang. ATP binding cassette protein), które tworzą jedną z najliczniejszych i najszerzej rozpowszechnionych rodzin białkowych oraz modelowej roślinie bobowatej Medicago truncatula. Jako pierwsi opisaliśmy i scharakteryzowaliśmy przedstawicieli tej rodziny u Medicago (Jasinski et al., 2009, Banasiak et. al., 2013,2014, Biała et. al., 2017, Pawela et. al., 2019). W swojej pracy wykorzystujemy szerokie spektrum metod począwszy od analiz bioinformatycznych, technik biologii molekularnej, mikroskopii (Leica TCS SP5), analiz fitochemicznych (LC/UV/MS system Model microTOF-Q), a skończywszy na pracy z hodowlami in vitro. Dysponujemy kulturami zawiesinowymi oraz kulturami organów (np. korzeni włosowatych). Rutynowo wykorzystujemy protokoły transformacji, izolacji protoplastów czy immunolokalizacji białek.

 

Tematyka badawcza

Słowa kluczowe

Działalność badawcza

mgr inż. Konrad Pakuła

doktorant

mgr inż. Tomasz Jamruszka

doktorant 

Doktoranci

dr Aleksandra Pawela

specjalista biolog

Pracownicy techniczni

dr Wanda Biała-Leonhard
adiunkt

dr Joanna Banasiak
adiunkt

Pracownicy naukowi