Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Zakład Genomiki Strukturalnej RNA

Prof. dr hab. Elżbieta Kierzek

Kierownik Zakładu

elzbieta.kierzek@ibch.poznan.pl
tel. wew. 1113, 1112

mgr Barbara Szutkowska

doktorant

mgr Aleksandra Jarmołowicz

doktorant/chemik

mgr inż. Klaudia Wieczorek

doktorant 

Doktoranci

dr Elżbieta Lenartowicz
asystent

dr Julita Piasecka
adiunkt

Pracownicy naukowi

Pracownicy techniczni

 • Genomika strukturalna RNA, wirusy RNA,
 • wirus grypy,
 • IAV,
 • SARS-CoV-2,
 • COVID-19,
 • mikromacierze izoenergetyczne,
 • modyfikowane sondy mikromacierzowe,
 • termodynamika kwasów nukleinowych,
 • modyfikowane oligonukleotydy,
 • oligonukleotydy antysensowe,
 • siRNA,
 • niskocząsteczkowe ligandy,
 • struktura RNA,
 • oddziaływania RNA,
 • patogenne RNA
 • Genomika strukturalna RNA wirusów

 • Struktura drugorzędowa i trzeciorzędowa RNA oraz ich kompleksów z funkcjonalnymi białkami, innymi RNA i niskocząsteczkowymi ligandami

 • Modulowanie aktywności funkcjonalnej RNA, w tym także patogennych RNA związanych z chorobami człowieka

 • Genomika strukturalna RNA wirusa grypy, wpływ struktury RNA na namnażanie wirusa grypy. 

 • Badanie struktury i oddziaływań segmentów vRNA(-) i RNA(+) oraz ważnych funkcjonalnie motywów strukturalnych RNA wirusa grypy in vitro i in vivo. 

 • Określanie w strukturze wirusowych RNA grypy miejsc silnego wiązania modyfikowanych oligonukleotydów i ligandów

 • Rozwijanie metody mapowania mikromacierzowego z wykorzystaniem mikromacierzy izoenergetycznych 

 • Projektowanie i optymalizacja modyfikowanych oligonukleotydów, siRNA, rybozymów i ligandów, jako potencjalnych inhibitorów cyklu życiowego wirusa grypy.

 • Badania struktury i oddziaływań naturalnych kompleksów vRNA(-) wirusa grypy i wirusowej nukleoproteiny (NP).

 • Inhibicja i regulacja namnażania wirusa grypy – badania komórkowe.

 • Modyfikowane oligonukleotydy - strategie antysensowe i mikromacierzowe.

 • Nośniki oligonukleotydowe i biokoniugaty

 • systemy CRISPR/Cas jako strategie inhibicji namnażania wirusów RNA

 • Analiza termodynamiczna i porównawcza badanych RNA, przewidywanie struktury drugorzędowej RNA.

 • Badania funkcjonalnych motywów strukturalnych RNA wirusa SARS-CoV-2.

 • Projektowanie modyfikowanych oligonukleotydów o inhibitorowym działaniu na replikację wirusa SARS-CoV-2.

 • Poszukiwanie niskocząsteczkowych ligandów hamujących namnażanie wirusa SARS-CoV-2.

 • Testy komórkowe potencjalnych inhibitorów replikacji wirusa SARS-CoV-2.

 • Miejsce wiązania w RNA i strukturalne podstawy hamowania replikacji przez inhibitory SARS-CoV-2 i wirusa grypy

Tematyka badawcza

Słowa kluczowe

Działalność badawcza

 • J. Piasecka, E. Lenartowicz, M. Soszynska-Jozwiak, B. Szutkowska, R. Kierzek, E. Kierzek,  RNA Secondary Structure Motifs of the Influenza A Virus as Targets for siRNA-Mediated RNA Interference. Molecular Therapy - Nucleic Acids, 19, 627–642 (2020).

 • J. Kesy, K.M. Patil, S.R. Kumar, Z.Y. Shu, H.Y. Yong, L. Zimmermann, A.A.L. Ong, D.F.K. Toh, M.S. Krishna, L.X. Yang, J.L. Decout, D.H. Luo, M. Prabakaran, G. Chen and E. Kierzek, A Short Chemically Modified dsRNA Binding PNA (dbPNA) Inhibits Influenza Viral Replication by Targeting Viral RNA Panhandle Structure. Bioconjugate Chemistry, 3, 931-943 (2019)

 • P. Michalak, M. Soszynska-Jozwiak, E. Biala, W.N. Moss, J. Kesy, B. Szutkowska, E. Lenartowicz, R. Kierzek, E. Kierzek, Secondary structure of the segment 5 genomic RNA of influenza A virus and its application for designing antisense oligonucleotides. Scientific Reports, 9, 3801 (2019)

 • M. Szabat, E. Kierzek, R. Kierzek, Modified RNA triplexes: Thermodynamics, structure and biological potential. Scientific Reports, 8, 13023 (2018)

 • M. Soszyńska-Jóźwiak, P. Michalak, W. N. Moss, R. Kierzek, J. Kesy, Elzbieta Kierzek, Influenza virus segment 5 (+)RNA - secondary structure and new targets for antiviral strategies. Scientific Reports, 7: 15041 (2017)

 • A Dembska, E. Kierzek, B. Juskowiak, Studying the influence of stem composition in pH-sensitive molecular beacons onto their sensing properties. Analytica Chimica Acta, 990, 157-167 (2017)

 • Ruszkowska, E. Lenartowicz, W. N. Moss, R. Kierzek and E. Kierzek, Secondary structure model of the naked segment 7 influenza A virus genomic RNA. Biochemical Journal, 473, 4327-4348 (2016).

 • E. Lenartowicz, A. Nogales, E. Kierzek, R. Kierzek, L. Martinez-Sobrido, D.H. Turner, Antisense Oligonucleotides Targeting Influenza A Segment 8 Genomic RNA Inhibit Viral Replication. Nucleic Acid Therapeutics, 26, 277-285 (2016).

 • E. Lenartowicz, J. Kesy, A. Ruszkowska, M. Soszynska-Jozwiak, P. Michalak, W.N. Moss, D.H. Turner, R. Kierzek, E. Kierzek, Self-Folding of Naked Segment 8 Genomic RNA of Influenza A Virus. PloS One, 11, e0148281 (2016).

 • M. Soszynska-Jozwiak, P. Michalak, W.N. Moss, R. Kierzek, E. Kierzek, A Conserved Secondary Structural Element in the Coding Region of the Influenza A Virus Nucleoprotein (NP) mRNA Is Important for the Regulation of Viral Proliferation. PloS One, 10, e0141132 (2015).

 • J. Lisowiec, M. Magner, E. Kierzek, E. Lenartowicz, R. Kierzek, Structural determinants for alternative splicing regulation of the MAPT pre-mRNA. RNA Biology, 12, 330-342, (2015).

 • R. Kierzek, D.H. Turner, E. Kierzek, Microarrays for identifying binding sites and probing structure of RNAs. Nucleic Acids Research, 43, 1-12 (2015).

Wybrane publikacje

 • Inhibicja replikacji SARS-CoV-2 nacelowana na wirusowe RNA, (NCN, SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19)

 • Funkcja struktury drugorzędowej vRNA wirusa grypy typu A w kompleksie rybonukleoproteinowym podczas cyklu replikacyjnego wirusa (NCN, Sonatina)

 • Modyfikowane siRNA, rybozymy i system CRISPR/Cas jako strategie inhibicji namnażania wirusa grypy typu A. Zastosowanie i porównanie metod inhibicji nakierowanych na wirusowe RNA (NCN, Preludium)

Projekty badawcze

dr Marta Szabat
asystent

dr Marta Soszyńska-Jóźwiak
adiunkt

mgr inż. Grażyna Dominiak

starszy specjalista chemik

mgr Maria Tomaszewska
doktorant