Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Zakład Inżynierii Genomowej

dr hab. Marta Olejniczak

Kierownik Zakładu

marta.olejniczak@ibch.poznan.pl
tel. wew. 1136

mgr Anna Kotowska-Zimmer

doktorant

mgr Mateusz Nowaczyk

doktorant

Marianna Karwacka
magistrant

mgr Magdalena Dąbrowska

doktorant

Doktoranci

mgr Marianna Pewińska

doktorant

mgr Anna Misiukiewicz

biolog

mgr Teresa Dymarek-Babś

starszy specjalista biolog

Pracownicy techniczni

dr Paweł Śledziński
adiunkt

Pracownicy naukowi

 • Kotowska-Zimmer A, Pewinska M and Olejniczak M*, Artificial miRNAs as therapeutic tools: Challenges and opportunities. Wiley Interdiscip Rev RNA 2021; e1640

 • Sledzinski P, Nowaczyk M and Olejniczak M*, Computational Tools and Resources Supporting CRISPR-Cas Experiments. Cells. 2020, 9, 1288

 • Dabrowska M, Ciolak A, Kozlowska E, Fiszer A and Olejniczak M*, Generation of New Isogenic Models of Huntington’s Disease Using CRISPR-Cas9 Technology. Int  J Mol Sci. 2020, 21, 1854 

 • Kotowska-Zimmer A, Ostrovska Y and Olejniczak M*. Universal RNAi triggers for the specific inhibition of mutant huntingtin, atrophin-1, ataxin-3 and ataxin-7 expression. Mol Ther Nucl Acids 2020, 19:562-571.

 • Dabrowska M, and Olejniczak M*, Gene therapy for Huntington's disease using targeted endonucleases. Methods Mol Biol. 2020, 2056:269-284

 • Dabrowska M, Czubak K, Juzwa W, Krzyzosiak WJ, Olejniczak M*, Kozlowski P*. qEva-CRISPR: a method for quantitative evaluation of CRISPR/Cas-mediated genome editing in target and off-target sites. Nucleic Acids Res. 2018, 46:e101

 • Dabrowska M, Juzwa W, Krzyzosiak WJ, Olejniczak M* Precise excision of the CAG tract from the Huntingtin Gene by Cas9 Nickases, Front Neurosci. 2018, 12:75 

 • Olejniczak M*, Kotowska-Zimmer A, Krzyzosiak WJ. Stress-induced changes in miRNA biogenesis and functioning, Cell Mol Life Sci., 2018, 75:177-191

 • Olejniczak M*, Urbanek M.O., Jaworska E, Witucki Ł, Szcześniak M.W., Makałowska I, Krzyzosiak WJ.  Sequence-non-specific effects generated by various types of RNA interference triggers. BBA Gene Regul Mech. 2016, 1859:306-14

 • Olejniczak M*, Urbanek MU, Krzyzosiak WJ* The Role of the Immune System in Triplet Repeat Expansion Diseases. Mediators Inflamm. 2015, 873860, 

 • Olejniczak M, Galka-Marciniak P, Polak K, Fligier A, Krzyzosiak WJ. RNAimmuno: A database of the nonspecific immunological effects of RNA interference and microRNA reagents. RNA 2012, 18:930-5

 • Olejniczak M,  Polak K, Galka-Marciniak P, Krzyzosiak WJ. Recent advances in understanding of the immunological off-target  effects of siRNA.  Curr  Gene Ther. 2011, 17

 • Olejniczak M, Galka P, Krzyzosiak WJ. Sequence-non-specific effects of RNA interference triggers and microRNA regulators. Nucleic Acids Res. 2010, 38: 1-16.

Wybrane publikacje

 • Wykorzystanie systemów do edycji genomu w eksperymentalnej terapii chorób poliglutaminowych. NCN-ETIUDA 8

 • Allelo-selektywna terapia dla chorób poliglutaminowych z wykorzystaniem technologii interferencji RNA. NCN- PRELUDIUM BIS 1

 • Wykorzystanie narzędzi genetycznych w eksperymentalnej terapii chorób poliglutaminowych. NCN – SONATA BIS 5

 • Badanie mechanizmów naprawy dwuniciowych pęknięć DNA w regionach mikrosatelitarych z wykorzystaniem systemu CRISPR/Cas9. NCN – OPUS

Projekty badawcze

 • edycja genomu,
 • CRISPR/Cas9,
 • Cpf1,
 • naprawa DNA,
 • terapia genetyczna,
 • interferencja RNA,
 • miRNA,
 • choroba Huntingtona,
 • badania przedkliniczne.

Badania skupiają się obecnie w 4 głównych obszarach:

 • rozwijanie technologii edycji genomów oraz metod oceny jej efektywności i specyficzności,

 • wykorzystanie technologii edycji genomów do tworzenia modeli chorób oraz w terapii komórkowej i przedklinicznej chorób genetycznych,

 • badanie mechanizmów naprawy dwuniciowych pęknięć DNA w regionach mikrosatelitarnych z wykorzystaniem systemu CRISPR/Cas9,

 • wykorzystanie narzędzi genetycznych technologii RNAi w eksperymentalnej terapii chorób poliglutaminowych – badania przedkliniczne.

 

Tematyka badawcza

Słowa kluczowe

Działalność badawcza