Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Zakład Metabolomiki Funkcjonalnej Roślin

prof. dr hab. Paweł Bednarek

Kierownik Zakładu

bednarek@ibch.poznan.pl
tel. wew. 1167

 

dr Marta Pastorczyk-Szlenkier
adiunkt

dr Gopal Singh
asystent

dr Anna Piasecka
adiunkt

Pracownicy naukowi

mgr inż. Sylwia Bugaj

specjalista biolog

Pracownicy techniczni

mgr Paweł Czerniawski

doktorant

mgr Serhii Kozin
doktorant

mgr inż. Roksana Jura

doktorant

Doktoranci

 • Czerniawski, P., Piasecka, A., and Bednarek, P. (2021). Evolutionary changes in the glucosinolate biosynthetic capacity in species representing Capsella, Camelina and Neslia genera. Phytochemistry 181, 112571.

 • Kosaka, A., Pastorczyk, M., Piślewska-Bednarek, M., Nishiuchi, T., Ono, E., Suemoto, H., Ishikawa, A., Frerigmann, H., Kaido, M., Mise, K., Bednarek, P., and Takano, Y. (2021). Tryptophan-derived metabolites and BAK1 separately contribute to Arabidopsis postinvasive immunity against Alternaria brassicicola. Scientific Reports 11, 1488.

 • Pastorczyk, M., Kosaka, A., Pislewska-Bednarek, M., Lopez, G., Frerigmann, H., Kulak, K., Glawischnig, E., Molina, A., Takano, Y., and Bednarek, P. (2020). The role of CYP71A12 monooxygenase in pathogen-triggered tryptophan metabolism and Arabidopsis immunity. New Phytologist 225, 400-412.

 • Hématy, K., Lim, M., Cherk, C., Piślewska-Bednarek, M., Sanchez-Rodriguez, C., Stein, M., Fuchs, R., Klapprodt, C., Lipka, V., Molina, A., Grill, E., Schulze-Lefert, P., Bednarek, P., and Somerville, S. (2020). Moonlighting Function of Phytochelatin Synthase1 in Extracellular Defense against Fungal Pathogens. Plant Physiology 182, 1920-1932. 

 • Piślewska-Bednarek M., Nakano R.T., Hiruma K., Pastorczyk M., Sanchez-Vallet A., Singkaravanit-Ogawa S., Ciesiołka D., Takano Y., Molina A., Schulze-Lefert P., Bednarek P. (2018). Glutathione Transferase U13 Functions in Pathogen-Triggered Glucosinolate Metabolism. Plant Physiology 176, 538-551.

 • Sopeña‐Torres, S., Jordá, L., Sánchez‐Rodríguez, C., Miedes, E., Escudero, V., Swami, S., López, G., Piślewska‐Bednarek, M., Lassowskat, I., Lee, J., Gu, Y., Haigis, S., Alexander, D., Pattathil, S., Muñoz‐Barrios, A., Bednarek, P., Somerville, S., Schulze‐Lefert, P., Hahn, M.G., Scheel, D., and Molina, A. (2018). YODA MAP3K kinase regulates plant immune responses conferring broad‐spectrum disease resistance. New Phytologist 218, 661-680.

 • Nakano, R.T., Piślewska-Bednarek, M., Yamada, K., Edger, P.P., Miyahara, M., Kondo, M., Böttcher, C., Mori, M., Nishimura, M., Schulze-Lefert, P., Hara-Nishimura, I., and Bednarek, P. (2017). PYK10 myrosinase reveals a functional coordination between endoplasmic reticulum bodies and glucosinolates in Arabidopsis thaliana. The Plant Journal 89, 204-220.

 • Fukunaga, S., Sogame, M., Hata, M., Singkaravanit-Ogawa, S., Piślewska-Bednarek, M., Onozawa-Komori, M., Nishiuchi, T., Hiruma, K., Saitoh, H., Terauchi, R., Kitakura, S., Inoue, Y., Bednarek, P., Schulze-Lefert, P., and Takano, Y. (2017). Dysfunction of Arabidopsis MACPF domain protein activates programmed cell death via tryptophan metabolism in MAMP-triggered immunity. The Plant Journal 89, 381-393.

 • Pastorczyk, M. and Bednarek, P. (2016) The Function of Glucosinolates and Related Metabolites in Plant Innate Immunity. In Adv. Bot. Res. Kopriva, S. ed: Academic Press, pp. 171-198.

 • Frerigmann, H., Piślewska-Bednarek, M., Sánchez-Vallet, A., Molina, A., Glawischnig, E., Gigolashvili, T. and Bednarek, P. (2016) Regulation of Pathogen-Triggered Tryptophan Metabolism in Arabidopsis thaliana by MYB Transcription Factors and Indole Glucosinolate Conversion Products. Molecular Plant, 9, 682-695.

 • Piasecka, A., Jedrzejczak-Rey, N. and Bednarek, P. (2015) Secondary metabolites in plant innate immunity: conserved function of divergent chemicals. New Phytologist, 206, 948-964.

Wybrane publikacje

· Funkcja roślinnych metabolitów wtórnych w promocji wzrostu indukowanej przez endofity grzybowe. (NCN HARMONIA).

· Wpływ subkomórkowej lokalizacji wybranych enzymów na specyficzność ich funkcji w biosyntezie i metabolizmie bioaktywnych związków wytwarzanych przez rośliny z rodziny Brassicaceae. (NCN OPUS).

· Międzygatunkowa inżynieria szlaków metabolicznych jako narzędzie w badaniu funkcji metabolitów wtórnych w systemie immunologicznym roślin. (NCN OPUS).

Projekty badawcze

 • metabolity wtórne,
 • system odpornościowy roślin,
 • metabolizm tryptofanu,
 • glukozynolany,
 • Brassicaceae,
 • Arabidopis thaliana,
 • Brachypodium distachyon.
 • Szlaki metabolizmu tryptofanu oraz ich funkcja w systemie immunologicznym rośliny modelowej Arabidopsis thaliana.

 • Ewolucja szlaków metabolizmu wtórnego w rodzinie Brassicaceae.

 • Szlaki metaboliczne związane z odpornością modelowej trawy Brachypodium distachyon na infekcje.

 • Rola roślinnych metabolitów wtórnych w promocji wzrostu indukowanej przez mikroorganizmy endofityczne.

 

Tematyka badawcza

Słowa kluczowe

Działalność badawcza