Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Zakład Neuroonkologii Molekularnej

dr hab. Katarzyna Rolle

Kierownik Zakładu

kbug@ibch.poznan.pl
tel.
618291860 biuro, 618291866 lab

mgr Konrad Kuczyński

doktorant

mgr Adriana Grabowska

doktorant

mgr Małgorzata Grabowska

doktorant

mgr Żaneta Zarębska

doktorant

Doktoranci

mgr inż. Paweł Głodowicz

biolog

mgr Julia Latowska

biolog

Pracownicy techniczni

dr Julia Misiorek
adiunkt

Pracownicy naukowi

prof. dr hab. Jan Barciszewski
profesor

 • Misiorek JO, Przybyszewska-Podstawka A, Kałafut J, Paziewska B, Rolle K, Rivero-Muller A, Nees M. Context Matters: NOTCH Signatures and Pathway in Cancer Progression and Metastasis, Cells, 10(1): 94 (2021)

 • Misiorek JO, Schreiber AM, Urbanek-Trzeciak MO, Jazurek-Ciesiołka M, Hauser LA, Lynch DR, Napierala JS, Napierala M.
  A comprehensive transcriptome analysis identifies FXN and BDNF as novel targets of miRNAs in Friedreich’s ataxia patients. Mol Neurobiol., 57(6): 2639–2653 (2020)

 • Wawrzyniak D, Grabowska M, Głodowicz P, Kuczyński K, Kuczyńska B, Fedoruk-Wyszomirska A, Rolle K. Down-regulation of tenascin-C inhibits breast cancer cells development by cell growth, migration, and adhesion impairment. PLoS ONE 15(8):e0237889 (2020)

 • Wawrzyniak O, Zarębska Ż, Kuczyński K, Gotz-Więckowska A, Rolle K. Protein-Related Circular RNAs in Human Pathologies. Cells  6;9(8):E1841 (2020)

 • Grabowska M, Grześkowiak BF, Szutkowski K, Wawrzyniak D, Głodowicz P, Barciszewski J, Jurga S, Rolle K, Mrówczyński R. Nano-mediated delivery of double-stranded RNA for gene therapy of glioblastoma multiforme. PLOS One 14(3) 2793 (2019)

 • Szymańska-Michalak A, Wawrzyniak D, Framski G, Stawiński J, Barciszewski J, Kraszewski A. New antiglioma zwitterionic pronucleotides with a FdUMP framework. Eur. J. Med. Chem. 144:682-691 (2018)

 • Belter A, Rolle K, Piwecka M, Fedoruk-Wyszomirska A, Naskręt-Barciszewska MZ, Barciszewski J. Inhibition of miR-21 in glioma cells using catalytic nucleic acids. Sci. Rep. 15; 6:24516 (2016)

 • Rolle K, Piwecka M, Belter A, Wawrzyniak D, Jeleniewicz J, Barciszewska MZ, Barciszewski J. The sequence and structure determine the function of mature human miRNAs. PLOS One 11(3), e0151246 (2016)

 • Sultan LD, Mileshina D, Grewe F, Rolle K, Abudraham S, Głodowicz P, Niazi AK, Keren I, Shevtsov S, Klipcan L, Barciszewski J, Mower JP, Dietrich A, Ostersetzer-Biran O. The Reverse Transcriptase/RNA Maturase Protein MatR Is Required for the Splicing of Various Group II Introns in Brassicaceae Mitochondria. Plant Cell 28:2805-2829 (2016)

 • Framski G, Wawrzyniak D, Jahnz-Wechmann Z, Szymańska-Michalak A, Kraszewski A, Barciszewski J, Boryski J, Stawiński J. Searching for anti-glioma activity. Ribonucleoside analogues with modifications in nucleobase and sugar moieties. Acta Biochim. Pol. 63:765-77 (2016)

 • Szymańska-Michalak A, Wawrzyniak D, Framski G, Kujda M, Zgoła P, Stawiński J, Barciszewski J, Boryski J, Kraszewski A. New 3′-O-aromatic acyl-5-fluoro-2′-deoxyuridine derivatives as potential anticancer agents. Eur. J. Med. Chem. 115:41-52 (2016)

 • Piwecka M, Rolle K, Belter A, Barciszewska AM, Żywicki M, Michalak M, Nowak S, Naskręt-Barciszewska MZ, Barciszewski J. Comprehensive analysis of microRNA expression profile in malignant glioma tissues. Mol Oncol. 9:1324-40 (2015)

 • Rolle K. miRNA multiplayers in glioma. From bench to bedside. Acta Biochim Pol. 62: 353-365 (2015)

Wybrane publikacje

 • Funkcjonalna interakcja pomiędzy kolistymi RNA (circRNA) a macierzą zewnątrzkomórkową (ECM)- znaczenie dla komórek macierzystych nowotworu (GSC) oraz przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego (EMT) w guzach mózgu. NCN – OPUS 13

 • Identyfikacja i charakterystyka nowych klas regulatorowych RNA w glejaku wielopostaciowym (GBM). Udział sno-miRNA oraz kolistych RNA (circRNA) w rozwoju i progresji GBM oraz ich znaczenie dla komórek macierzystych nowotworu. NCN – SONATA BIS 7

 • Katalityczne RNA jako narzędzia w biotechnologii mitochondriów ludzkich. NCN – PRELUDIUM 11

 • Nowe, wielozadaniowe nanocząstki w skojarzonej geno- i fototerapii. NCN – OPUS 11

Projekty badawcze

 • guzy mózgu,
 • glejak wielopostaciowy,
 • rozwój i progresja nowotworu,
 • komórki macierzyste nowotworu,
 • regulatorowe RNA,
 • koliste RNA,
 • mikro RNA,
 • macierz zewnątrzkomórkowa,
 • przejście nabłonkowo-mezenchymalne.

Kompleksowe badania molekularnych podstaw rozwoju i progresji guzów mózgu, zwłaszcza glejaka wielopostaciowego (ang. glioblastoma multiforme, GBM). W obrębie zainteresowań zakładu znajdują się:

 • identyfikacja i charakterystyka kluczowych dla rozwoju nowotworu regulatorowych RNA (miRNA, lncRNA, circRNA) i ich znaczenie dla funkcjonowania komórek macierzystych nowotworu (ang. cancer stem cells), mogących potencjalnie wpływać na: nieograniczone podziały komórek, zdolność do tworzenia guzów wtórnych, odporność na stosowane chemioterapeutyki,

 • opisanie roli składników macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM) w procesach związanych z przejściem nabłonkowo-mezenchymalnym, rozwojem przerzutów i opornością na leczenie,

 • identyfikacja cząsteczek RNA o potencjale diagnostycznym, prognostycznymi terapeutycznym.

W badaniach wykorzystujemy połączenie narzędzi biologii molekularnej, technik obrazowania in vivo oraz badań funkcjonalnych z wykorzystaniem materiału klinicznego, ludzkich linii komórek (w tym pierwotnych komórek nowotworowych izolowanych od pacjentów) oraz syngenicznych mysich modeli nowotworowych.

 

Tematyka badawcza

Słowa kluczowe

Działalność badawcza

dr Dariusz Wawrzyniak

adiunkt

Profesorowie afiliowani