Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Zakład Niekodujących RNA

dr Monika Piwecka

Kierownik Zakładu

monika.piwecka@ibch.poznan.pl
tel.
61 8291855

mgr Ayca Olcay

doktorant

mgr inż. Marta Pietras

doktorant

Doktoranci

dr Monika Przybył

starszy specjalista biolog

Adrian Sobusiak
biolog

Pracownicy techniczni

Marcin Koliński
adiunkt

Pracownicy naukowi

 • Kocks C, Boltengagen A, Piwecka M, Rybak-Wolf A, Rajewsky N. Single-Molecule Fluorescence In Situ Hybridization (FISH) of Circular RNA CDR1as. Methods Mol Biol. 2018;1724:77-96.

 • Piwecka M*, Glažar P*, Hernandez-Miranda LR*, Memczak S, Wolf SA, Rybak-Wolf A, Filipchyk A, Klironomos F, Cerda Jara CA, Fenske P, Trimbuch T, Zywitza V, Plass M, Schreyer L, Ayoub S, Kocks C, Kühn R, Rosenmund C, Birchmeier C, Rajewsky N. Loss of a mammalian circular RNA locus causes miRNA deregulation and affects brain function. Science 2017 Sep 22;357(6357).

 • Belter A*, Rolle K*, Piwecka M*, Fedoruk-Wyszomirska A, Naskręt-Barciszewska MZ, Barciszewski J. Inhibition of miR-21 in glioma cells using catalytic nucleic acids. Sci Rep. 2016 Apr 15, 6:24516.

 • Rolle K*, Piwecka M*, Belter A*, Wawrzyniak D, Jeleniewicz J, Barciszewska MZ, Barciszewski J. The Sequence and Structure Determine the Function of Mature Human miRNAs. PLoS One. 2016 Mar 31; 11(3):e0151246.

 • Piwecka M*, Rolle K*, Belter A, Barciszewska AM, Żywicki M, Michalak M, Nowak S, Naskręt-Barciszewska MZ, Barciszewski J. Comprehensive analysis of microRNA expression profile in malignant glioma tissues. Mol Oncol. 2015 Aug; 9(7):1324-40.

 • Sowińska-Seidler A, Piwecka M, Olech E, Socha M, Latos-Bieleńska A, Jamsheer A. Hyperosmia, ectrodactyly, mild intellectual disability, and other defects in a male patient with an X-linked partial microduplication and overexpression of the KAL1 gene. J Appl Genet. 2015 May; 56(2):177-84.

Wybrane publikacje

Nasze badania w chwili obecnej skupione są na cyrkularnych (kolistych) RNA, miRNA oraz niektórych spośród długich niekodujących RNA, lncRNA (ang. long non-coding RNA). W naszych projektach łączymy siły biologii molekularnej, komórkowej i systemowej oraz neurobiologii. Stosujemy nowe technologie, takie jak sekwencjonowanie RNA w pojedynczych komórkach (scRNA-seq, ang. single-cell RNA sequencing), obrazowanie RNA z rozdzielczością do pojedynczej cząsteczki oraz badania typu ‘utraty funkcji’ (ang. loss-of-function) oparte na technologii CRISPR-Cas13. Opracowujemy nowe metody badania interakcji RNA z białkami, a także wykorzystujemy tradycyjne metody biologii molekularnej i komórkowej, biochemii, transkryptomiki i proteomiki.

Finansowanie

 • NCN, Opus (2021-2024) – projekt „Komórkowo-specyficzna ekspresja niekodujących RNA w przysadce mózgowej i ich rola w regulacji ekspresji genów”

 • NCN, Sonata Bis 8 (2019-2023) – projekt „Implikacje funkcjonalne cyrkularnych (kolistych) RNA w neuronach i mózgu”

 • NAWA, Polskie Powroty 2019 (2019-2023) – projekt „Deciphering networks of regulatory RNAs in the central nervous system”

Projekty badawcze

 • regulacja ekspresji genów,
 • biologia RNA,
 • niekodujące RNA,
 • cyrkularne (koliste) RNA,miRNA, lncRNA,
 • oddziaływania RNA-białko,
 • transkryptomika,
 • scRNA-seq,
 • neurobiologia, biologia systemowa

Jesteśmy młodym i dynamicznie rozwijającym się zespołem badaczy zainteresowanych, w jaki sposób niekodujące RNA wpływają na regulację ekspresji genów i procesy molekularne w neuronach, komórkach glejowych mózgu oraz układzie neuroendokrynnym.

 

Badamy:

 • wzorce ekspresji niekodujących RNA w pojedynczych komórkach układu nerwowego i neuroendokrynnego, ich typach i podtypach,

 • subkomórkową lokalizację regulatorowych RNA w komórkach nerwowych i glejowych,

 • interakcje niekodujących RNA z białkami,

 • tworzenie sieci regulatorowych pomiędzy niekodującymi RNA,

 • aspekty funkcjonalne niekodujących RNA,

 • deregulację niekodującego transkryptomu w patologiach układu nerwowego i neuroendokrynnego.


 

Tematyka badawcza

Słowa kluczowe

Działalność badawcza