Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Zakład Proteomiki Biomedycznej

dr hab. Magdalena Łuczak prof. ICHB PAN

Kierownik Zakładu

magdalu@ibch.poznan.pl
tel.
61 6653051, 61 6653049

mgr inż. Joanna Tracz

doktorant

Doktoranci

dr Maciej Łałowski
adiunkt

Pracownicy naukowi

 • Y. Uchida, R. Goto, H. Takeuchi, M. Luczak, T. Usui, M. Tachikawa, T. Terasaki Abundant expression of OCT2, MATE1, OAT1, OAT3, PEPT2, BCRP, MDR1 and xCT transporters in blood-arachnoid barrier of pig, and polarized localizations at CSF- and blood-facing plasma membranes. Drug Metabolism and Disposition, 48,135-145 (2020).

 • M. Luczak, T. Kubicki, Z. Rzetelska, T. Szczepaniak, Przybylowicz-Chalecka, B. Ratajczak, J. Czerwinska-Rybak, A. Nowicki, M. Joks, A. Jakubowiak, M. Komarnicki, D. Dytfeld. Comparative proteomic profiling of sera from patients with refractory multiple myeloma reveals potential biomarkers predicting response to bortezomib-based therapy. Pol Arch Intern Med, 127; 392 400 (2017).

 • R. M. Thompson, D. Dytfeld, L. Reyes, R. M. Robinson, B. Smith, Y. Manevich, A. Jakubowiak, M. Komarnicki, A. Przybylowicz-Chalecka, T. Szczepaniak, A. K. Mitra, B. G. Van Ness, M. Luczak, N. G. Dolloff. Glutaminase inhibitor CB-839 synergizes with carfilzomib in resistant multiple myeloma cells. Oncotarget, 8; 35863-35876 (2017).

 • D. Dytfeld, M. Luczak, T. Wrobel, L. Usnarska-Zubkiewicz, K. Brzezniakiewicz, K. Jamroziak, K. Giannopoulos, A. Przybylowicz-Chalecka, B. Ratajczak, J. Czerwinska-Rybak, A. Nowicki, M. Joks, E. Czechowska, M. Zawartko, T. Szczepaniak, N. Grzasko, M. Morawska, M.Bochenek, T. Kubicki, M. Morawska, K. Tusznio, A. Jakubowiak, M. Komarnicki. Comparative proteomic profiling of refractory/relapsed multiple myeloma reveals biomarkers involved in resistance to bortezomib-based therapy. Oncotarget, 7, 56726-56736 (2016).

 • M. Bodnar, M. Luczak, K. Bednarek, L. Szylberg, A. Marszalek, R. Grenman, K. Szyfter, M. Jarmuz-Szymczak, M. Giefing. Proteomic profiling identifies the inorganic pyrophosphatase (PPA1) protein as a potential biomarker of metastasis in laryngeal squamous cell carcinoma. Amino Acids 48, 1469-1476 (2016).

 • M. Luczak, J. Suszynska-Zajczyk, L. Marczak, D. Formanowicz, E. Pawliczak, M. Wanic-Kossowska, M. Stobiecki. ITRAQ-based proteomic analysis of plasma reveals abnormalities in lipid metabolism proteins in chronic kidney disease-related atherosclerosis. Scientific Reports, 6: 32511 (2016).

 • M. Luczak M, J. Suszynska-Zajczyk, L. Marczak, D. Formanowicz, E. Pawliczak, M. Wanic-Kossowska, M. Stobiecki. Label-Free quantitative proteomics reveals differences in molecular mechanism of atherosclerosis related and non-related to chronic kidney disease. International Journal of Molecular Sciences, 17(5). pii: E631 (2016).

 • M. Luczak, Ł. Marczak, D. Formanowicz, E. Pawliczak, M. Wanic-Kossowska, M. Figlerowicz, M. Stobiecki. Deeper insight into chronic kidney disease-related atherosclerosis: comparative proteomic studies of blood plasma using 2DE and mass spectrometry. Journal of Translational Medicine. 13:20 (2015).

Wybrane publikacje

 • Poszukiwanie molekularnych mechanizmów progresji miażdżycy w przewlekłej chorobie nerek, okres realizacji.NCN – OPUS 10

 • Proteomiczna ocena komórki szpiczaka plazmocytowego celem określenia białek oraz szlaków sygnałowych zaangażowanych w nabytą oporność na inhibitory proteasomów, okres realizacji.NCN – OPUS

Projekty badawcze

 • proteomika ilościowa

 • spektrometria mas

 • przewlekła choroba nerek

 • choroba sercowo-naczyniowa

 • nowotwory układu krwiotwórczego

 • proteomiczne badania molekularnych podstaw rozwoju miażdżycy w przewlekłej chorobie nerek,

 • analiza zależności stresu oksydacyjnego oraz przewlekłego stanu zapalnego w przewlekłej chorobie nerek oraz chorobie sercowo-naczyniowej,

 • identyfikacja białkowych biomarkerów odpowiedzi na chemioterapię,

 • badania mechanizmu oporności komórek nowotworowych

Szerokie spektrum podejść badawczych: 

 • Analiza jakościowa białek metodami elektroforetycznym oraz z użyciem spektrometrii mas

 • Porównawcze analizy ilościowe białek metodami przesiewowymi opartymi o techniki sprzężone LC-MS/MS

 • Wykorzystanie immunotechnik oraz celowanych metod MS do walidacji wyników proteomicznych

 • Multiomiczna analiza funkcjonalna z użyciem narzędzi bioinformatycznych

 

Tematyka badawcza

Słowa kluczowe

Działalność badawcza