Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Zakład Sond Molekularnych i Proleków

dr Jacek Ł. Kolanowski

Kierownik Zakładu

jacek.kolanowski@ibch.poznan.pl
tel. wew.
1165

Bogna Rehlis
specjalista chemik

mgr Adrian Rüfli
specjalista chemik

dr Michał Gładysz

starszy specjalista chemik

mgr Katarzyna Adrych-Rożek

specjalista chemik

Pracownicy techniczni

mgr Adam Zarecki

chemik

mgr Francesca Canyelles

doktorant

mgr Anna Wychowaniec

doktorant

mgr Masroor Khan

doktorant

Doktoranci

dr Dorota Kwiatek
adiunkt

dr Dorota Jakubczyk
adiunkt

dr Michał Jakubczyk
adiunkt

Pracownicy naukowi

 • A Zarecki, JL Kolanowski, WT Markiewicz. Microwave-Assisted Catalytic Method for a Green Synthesis of Amides Directly from Amines and Carboxylic Acids. Molecules 2020, 26(8), 1761.

 • TJ Ozumerzifon, RF Higgins, JP Joyce, JL Kolanowski, AK Rappe, MP Shores. Evidence for Reagent-induced Spin-State Switching in Tripodal Fe(II) Iminopyridine Complexes. Inorganic Chemistry, 2019, 2(12), 7785. 

 • M Hu, KE Schulze, R Ghildyal, DC Henstridge, JL Kolanowski, EJ New, Y Hong, AC Hsu, PM Hansbro, PAB Wark, MA Bogoyevitch, DA Jans. Respiratory Syncytial Virus co-opts host mitochondrial function to favour infectious virus production. eLife 2019, 8, e42448.

 • P Brennecke, D Rasina, O Aubi, K Herzog, J Landskron, B Cautain, F Vincente, J Quintana, J Mestres, B Stechmann, B Ellinger, J Brea, JL Kolanowski, R Pilarski, M Orzaez, A Pineda-Lucena, L Laraia, F Nami, P Zielenkiewicz, K Paruch, E Hansen, JP von Kries, M Neuenschwander, E Specker, P Bartunek, S Simova, Z Lesnikowski, S Krauss, L Lehtio, U Bilitewski, M Bronstrup, K Tasken, A Jirgenson, H Lickert, MH Clausen, JH Andersen, MJ Vincent, O Genilloud, A Martinez, M Nazare, W Fecke, P Gribbon, EU-OPENSCREEN: A Novel Collaborative Approach to Facilitate Chemical Biology. SLAS Discovery 2019, 24(3), 298-413.

 • M Harris, JL Kolanowski, ES O’Neill, C Henoumont, S Laurent, TN Parac-Vogt, EJ New, Drawing on biology to inspire molecular design: a redox-responsive MRI probe based on Gd(III)-nicotinamide. Chemical Communications 2018, 54, 12986.

 • Z Lim, DG Smith, JL Kolanowski, RL Mattison, JC Knowles, S-Y Baek, W Chrzanowski, EJ New. A reversible fluorescent probe for monitoring Ag(I) ions. Journal of the Royal Society Interface, 15, 20180346 (2018)

 • KL Chong, BA Chalmers, JK Cullen, A Kaur, JL Kolanowski, BJ Morrow, K Fairfull-Smith, MJ Lavin, NL Barnett, EJ New, MP Murphy, SE Bottle. Pro-fluorescent mitochondria-targeted real-time responsive redox probes synthesised from carboxy isoindoline nitroxides: Sensitive probes of mitochondrial redox status in cells. Free Radical Biology & Medicine, 128, 97-110 (2018)

 • IJ Carney, JL Kolanowski, Z Lim, B Chekroun, TW Hambley, EJ New*A ratiometric iron probe enables investigation of iron distribution within tumour spheroids. Metallomics, 10(4), 553-556 (2018)

 • JL Kolanowski+, F Liu+, EJ New. Fluorescent probes for the simultaneous detection of multiple analytes in biology. Chemical Society Reviews, 47, 195-208 (2018)

 • JL Kolanowski, LJ Dawson, L Mitchell, Z Lim, ME Graziotto, WK Filipek, TW Hambley, EJ New. A fluorescent probe for investigating metabolic stability of active transplatin analogues.Sensors and Actuators B: Chemical, 255 (3), 2721-2724 (2018)

 • PJ Wright, JL Kolanowski, WK Filipek, EG Moore, S Stagni, EJ New, M Massi. Versatility of terpyridine functionalised aryl tetrazoles: photophysical properties, ratiometric sensing of zinc cations and sensitisation of lanthanide luminescence. European Journal of Inorganic Chemistry, 44, 2560-2570 (2017)

 • A Wu+, JL Kolanowski+, BB Boumelhem, R Lee, A Kaur, ST Fraser, EJ New, LM Rendina. A New Carborane-Containing Fluorophore as a Stain of Cellular Lipid Droplets. Chemistry – An Asian Journal, 12, 1704-1708 (2017)

 • ES O’Neill, JL Kolanowski, PD Bonnitcha, EJ New. A cobalt(II) complex with unique paraSHIFT responses to anions. Chemical Communications, 53, 3571-3574 (2017)

 • K Yang, JL Kolanowski, EJ New. Mitochondrially targeted fluorescent redox sensors. Interface Focus 7, 20160105 (2017)

 • JL Kolanowski, C Shen, EJ New. Fluorescent probes for the analysis of labile metals in brain cells. Neuromethods, 124, Metals in the Brain pp 51-70 – invited book chapter. (2017)

 • C Shen, JL Kolanowski, CM-N Tran, A Kaur, MC Akerfeldt, MS Rahme, TW Hambley, EJ New. A ratiometric fluorescent sensor for the mitochondrial copper pool. Metallomics, 8, 915-919 – invited special issue. (2016)

 • ES O’Neill, JL Kolanowski, GH Yin, KM Broadhouse, SM Grieve, AK Renfrew, PD Bonnitcha, EJ New. Reversible Magnetogenic Cobalt Complexes. RSC Advances, 6, 30021-30027 (2016)

 • JL Kolanowski, A Kaur, EJ New. Selective and reversible approaches towards imaging redox signaling using small molecule probes. Antioxidants & Redox Signalling, April, 713-730 – invited (2016)

 • A Kaur, JL Kolanowski, EJ New. Reversible fluorescent probes of biological redox state. Angewandte Chemie International Edition in English, 55, 1602-1613 (2016)

Wybrane publikacje

 • Wstępne badania nad chemicznym programowaniem grzybów przy użyciu Ramularia collo-cygni jako modelu. Miniatura 4 by National Science Centre (NCN),No: 2020/04/X/NZ1/01959

 • MultiGATE: responsywne sondy fluorescencyjne do jednoczesnego wykrywania dwóch analitów naraz w celu równoległego monitorowania kilku cech biochemicznych w modelach komórkowych. FNP – HOMING 4 oraz dodatkowe środki FNP na badania nad COVID-19

 • Synteza i charaketrystyka koniugatów sond pH-zależnych i oligonukleotydów tworzących struktury trypletowe. NCN – MINIATURA 3

 • Niskocząsteczkowe narzędzia do badania lokalnego mikrośrodowiska białek. NCN – OPUS 15

 • Maskowane substraty bioluminogenne do selektywnego obrazowania parametrów biochemicznych raka. NCN – SONATA 13

 • EU-OPENSCREEN-DRIVE: Ensuring long-term sustainability of excellence in chemical biology within Europe and beyond. H2020 - H2020-INFRADEV-2018-2020

 • Projekt Polskiej Platformy Infrastruktury Skriningowej dla Chemii Biologicznej (POL-OPENSCREEN) będącej częścią europejskiego konsorcjum EU-OPENSCREEN (European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology European Research Infrastructure Consortium). Dotacja MNiSW

 • POIR.04.02.00-00-C004/19 NEBI – Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych. POIR – Działanie 4.2. Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauk.

Projekty badawcze

 • sondy molekularne,
 • fluorescencja,
 • bioluminescencja,
 • mikroskopia,
 • biologia chemiczna,
 • chemia biologiczna,
 • obrazowanie przyżyciowe komórek,
 • linie komórkowe,
 • HTS,
 • wysokoprzepustowe badania przesiewowe,
 • wolne rodniki,
 • jony metali,
 • białka/enzymy,
 • biomarkery,
 • proleki,
 • MINFLUX
 • FRET
 • FLIM
 • Testy molekularne
 • COVID-19
   

Głównym celem jest rozwój niskocząsteczkowych narzędzi chemicznych do obrazowania, badania i kontroli systemów biologicznych poprzez zmapowanie i następnie modyfikowanie oddziaływania pomiędzy celami biochemicznymi w żywych komórkach (rysunek). W szczególności:

 • chemiczne sondy fluorescencyjne i bioluminescencyjne do detekcji par analitów w celu wiarygodnego identyfikacji zmian biochemicznych w trakcie rozwoju chorób (na modelach nowotworów płuc i prostaty)

 • niegenetyczne metody kowalencyjnego znakowania białek i kwasów nukleinowych w żywych komórkach (tzw. sondami wash-free) w celu wizualizacji endogennych makromolekuł i badania ich oddziaływań in situ,

 • testy wieloanalitowe (tzw. multiplexing) dla wysokoprzepustowych badań przesiewowych (tzw. HTS screening) do bardziej skutecznej identyfikacji cząsteczek-kandydatów na leki i badania mechanizmów działania tych związków (w ramach międzynarodowej i krajowej współpracy w EU-OPENSCREEN i POL-OPENSCREEN).

 • narzędzia molekularne do super-rozdzielczej nanoskopii fluorescencyjnej nowej generacji (rozdzielczość ok 1 nm) w żywych modelach biologicznych

 • tworzenie narzędzi I testów molekularnych do badania mechanizmów infekcji poszukiwania nowych terapii przeciwko COVID-19

Zadania te obejmują m.in.:

 • syntezę organiczną sond (niskocząsteczkowych fluoroforów/bioluminoforów),

 • kompleksową analizę spektroskopową (w kuwetach i na mikropłytkach wielodołkowych),

 • projektowanie testów i obrazowanie przyżyciowe komórek i modeli 3D (np. sferoidów) metodami konfokalnej mikroskopii fluorescencyjnej (m.in. FRET i FLIM) oraz nanoskopii super-rozdzielczej (m.in. STED, MINFLUX)


 

Tematyka badawcza

Słowa kluczowe

prof. dr hab. Wojciech Markiewicz

profesor

Profesorowie afiliowani:

Działalność badawcza