Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Zespół Biologii Integratywnej

dr hab. Rafał Ciosk

Kierownik Zespołu

rciosk@ibch.poznan.pl
tel. 1140

 

 • Aeschimann F, Kumari P, Bartake H, Gaidatzis D, Ciosk R, and Großhans H.LIN41 post-transcriptionally silences mRNAs by two distinct and position-dependent mechanisms.Mol Cell 65; 476-89 (2017)
 • Habacher C, Guo Y, Venz R, Kumari P, Neagu A, Gaidatzis D, Harvald E, Færgeman N, Gut H, and Ciosk R Ribonuclease-mediated control of body fat.Dev Cell 39,359-369 (2016)
 • Fassnacht C and Ciosk RCell fate maintenance and reprogramming during the oocyte-to-embryo transition.In the Springer series Results and Problems in Cell Differentiation 59, 269-86 (2017)
 • Habacher C and Ciosk RZC3H12A/MCPIP1/Regnase-1-related endonucleases: An evolutionary perspective on molecular mechanisms and biological functions.BioEssays 39 (2017)
 • Seelk S, Kalchhauser I, Hargitai B, Hajduskova M, Gutnik S, Tursun B, and Ciosk RIncreasing Notch signaling antagonizes PRC2-mediated silencing to promote reprogramming of germ cells into neurons.eLife 5:e15477 (2016).
 • 6. Tocchini C and Ciosk RTRIM-NHL proteins in development and disease.Seminars Cell and Dev Biol 47-8, 52-9 (2015)

Wybrane publikacje

 • Cytoplazmatyczne przeszkody na drodze reprogramowania przeznaczenia komórki: od indywidualnych czynników do mechanizmów molekularnych.NCN – OPUS 10
 • Regulacja tkanki tłuszczowej: od nowatorskich mechanizmów do celów terapeutycznych.FNP – TEAM
 • Plastyczność zmian przeznaczenia komórek w rozwoju zwierząt i utrzymaniu homeostazy tkanek.EMBO – INSTALLATION GRANT

Projekty badawcze

 • regulacja genów,
 • biologia RNA,
 • rozwój,
 • pluripotencjalność,
 • metabolizm,
 • regulacja metabolizmu tłuszczu.
 • potranskrypcyjna regulacja ekspresji genów,
 • cytoplazmatyczne przeszkody na drodze reprogramowania komórki,
 • regulacja metabolizmu tłuszczu.


 

Tematyka badawcza

Słowa kluczowe

Działalność badawcza

Pracownicy naukowi

Pracownicy techniczni

Doktoranci

dr hab. Edyta Kościańska

adiunkt

dr Weronika Wendlandt-Stanek

biolog

mgr Aneta Dyczkowska

doktorant

mgr inż. Alicja Komur

doktorant

mgr Bogna Juskowiak

doktorant

mgr Katarzyna Solka

biolog

dr Agnieszka Chabowska-Kita

adiunkt

dr Jarosław Lewandowski

adiunkt

dr Daria Sobańska

adiunkt