Strona główna

zdjęcie: Luiza Handschuh

Dyrektor Instytutu
dr hab. LUIZA HANDSCHUH, prof. ICHB PAN

 dyrektor@ibch.poznan.pl
 tel. 61 852 89 19
 61 852 85 03 w.​1106


Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr hab. MAGDALENA ŁUCZAK, prof. ICHB PAN

61 852 85 03 w. 1045
dyrektor.naukowy@ibch.poznan.pl

zdjęcie: Małgorzata Radwańska-Rorucka

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnoadministracyjnych
mgr MAŁGORZATA RADWAŃSKA-BORUCKA

61 852 81 57
61 852 85 03 w.1104
borucka@ibch.poznan.pl

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
mgr ADAM KUBASIŃSKI

61 852 94 10
61 852 85 03 w.1239
akubasinski@ibch.poznan.pl

zdjęcie: Julia Brzoska-Karwat

Zastępca Dyrektora ds. Koordynacji Badań
mgr JULIA BRZOSKA-KARWAT

61 852 85 03 w.1277
jkarwat@ibch.poznan.pl

Zastępca Dyrektora ds. Współpracy
mgr AGNIESZKA KONRAD

61 852 85 03 w. 1285
akonrad@ibch.poznan.pl