Career at IBCH PAS

CURRENT CALLS

CALLS FOR HEADS OF DEPARTMENTS AND LABORATORIES

  • -

Archive >

IBCH PAS call No. 2/2023/KZ for the position of a Head of Department in the field of structural studies of nucleic acids. Submission deadline: October 28th, 2023. (pdf)
Call No. 2/2023/KZ resolved. The winner is Dr hab. Agnieszka Kiliszek i Dr Witold Andrałojć.

IBCH PAS call No. 1/2023/KZ for the position of a Head of Department in the field of Biomedical Research. Submission deadline: April 9th, 2023. (pdf)
Call No. 1/2023/KZ resolved. The winner is Dr Katarzyna Klonowska i Dr Paweł Świtoński.

IBCH PAS call No. 04/2021/KZ for the position of a Head of Department in the field of Molecular Bioimaging by Mass Spectrometry.
Submission deadline: February 28th, 2022. PL (pdf), EN (pdf)
Call No. 04/2021/KZ finished without a winner.

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 03/2021/KZ - na stanowisko kierownika Zakładu ICHB PAN w obszarze Wirusologii Molekularnej. Termin składania ofert do 6 czerwca 2021 r. PL(pdf), EN (pdf)
Konkurs nr 03/2021/KZ rozstrzygnięty. Rekomendację uzyskał dr Paweł Zmora

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 02/2021/KZ - na stanowisko kierownika Zakładu ICHB PAN w obszarze Biologii Strukturalnej. Termin składania ofert do 6 czerwca 2021 r. PL(pdf), EN (pdf)
Konkurs nr 02/2021/KZ rozstrzygnięty. Rekomendację uzyskał dr Miłosz Ruszkowski

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 01/2021/KZ - na stanowisko kierownika Zakładu ICHB PAN w obszarze Genomiki Roślin. Termin składania ofert do 19 kwietnia 2021 r. PL(pdf), EN(pdf)
Konkurs nr 01/2021/KZ rozstrzygnięty. Rekomendację uzyskała dr hab. Agnieszka Żmieńko

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 02/2020/KZ - na stanowisko kierownika Zakładu ICHB PAN w obszarze Bioinformatyki. Termin składania ofert do 17 stycznia 2021 r (pdf)
Konkurs nr 02/2020/KZ rozstrzygnięty. Rekomendację uzyskała dr Barbara Uszczyńska-Ratajczak.

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 01/2020/KZ - na stanowisko kierownika Zakładu ICHB PAN w obszarze Mikrobiologii Strukturalnej. Termin składania ofert do 17 stycznia 2021 r (pdf)
Konkurs nr 01/2020/KZ rozstrzygnięty. Rekomendację uzyskał dr hab. Krzysztof Brzeziński.