EMBO workshop w Poznaniu!

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu we współpracy z prof. Olivią M. Merkel (Uniwersytet Monachijski) oraz prof. Rorym Johnsonsem (University College w Dublinie) organizuje międzynarodową konferencję poświęconą niekodującym RNA jako potencjalnym celom terapeutycznym. Najlepsi światowi eksperci z dziedziny niekodujących RNA, projektowania cząsteczek terapeutycznych, dostarczania leków oraz zastosowania niekodujących RNA w terapii spotkają się, aby podzielić się swoją wiedzą i osiągnięciami. EMBO workshop jest jednym z bardziej prestiżowych wydarzeń naukowych w Europie, które po raz pierwszy zawita do Poznania.  

Konferencja odbędzie się 15-18 maja 2023.

Szczegóły oraz link do rejestracji dostępne są na stronie: https://meetings.embo.org/event/23-noncoding-rna

Skip to content